Menu

Péče o technické památky a uchovávání hornických tradic

31. 12. 2018

Hornické muzeum Příbram, národní kulturní památka, zřizovaná Středočeským krajem, se řadí k největším hornickým muzeím v Evropě. Spravuje přes 50 objektů převážně technického charakteru a kilometry historického podzemí v areálu několika dolů, kde seznamuje veřejnost s vývojem těžby od dávných dob do současnosti ve zdejším stříbrorudním revíru, v uranovém ložisku, při dobývání zlata, povltavské žuly a podobně. Báňská činnost spojená zejména s těžbou stříbra a uranu tu v minulosti dosáhla nejednou evropského, nebo dokonce světového významu. Kromě pracovišť v Příbrami – Březových Horách muzeum nabízí k prohlídce také svoje pobočky situované v okolí města, v lokalitách rovněž spjatých s montánním podnikáním: Památník Vojna Lešetice, Muzeum zlata Nový Knín, Muzeum Špýchar Prostřední Lhota a Skanzen Vysoký Chlumec. V pobočce Uranový důl Bytíz probíhají rekonstrukční práce a není zatím přístupná veřejnosti.
Muzeum každoročně prezentuje řadu novinek. Každý rok jej navštíví víc než sto tisíc zvídavých turistů a účastníků školních exkurzí. A co bude muzeum nabízet v roce 2019? Například 9. 3. se tu uskuteční Hornický masopust plný humorných scének a taškařic na havířské téma. Dopoledne proběhne na nádvoří Ševčinské šachty na Březových Horách a odpoledne ve Skanzenu Vysoký Chlumec. Zhruba o měsíc později, ve dnech 13.–14. 4. a 18.–21. 4., muzeum ožije Velikonoci v hornickém domku v Březových Horách, následně 18.–21.4. Velikonoci ve Skanzenu Vysoký Chlumec a v Muzeu zlata Nový Knín. O jejich návštěvu je ze strany škol a rodin s dětmi tradičně velký zájem. Světnice historických chalup i někdejší novoknínské mincovny budou prodchnuty vůní regionálních velikonočních pokrmů, předváděním dobových zvyků a ukázkami rukodělných prací.
Nabídkové programy s četnými novinkami muzeum připravuje tak, aby se objevily průběžně ve všech pracovištích a pobočkách. Například Muzeum Špýchar v Prostřední Lhotě zve vedle zhlédnutí stálých expozic o životě ve středním Povltaví a o tradici těžby zlata a žuly na tematickou výstavu o jednom z dávných řemesel existujících doposud – U mistra cukráře. Kdo zamíří do Příbrami 18. 5., zažije zde v rámci Muzejní noci večerní prohlídky tajuplného podzemí dolů Anna a Vojtěch, jízdy hornickým vláčkem, doplněné o vystoupení folkových skupin a divadelní představení. Speciálně dětem, které tvoří víc než 30 % všech návštěvníků, je určen v Ševčinském dole ve dnech 25.–26. 5. program Dny s permoníky čerpající z bohaté pokladnice hornického folkloru, pohádek a pověstí, ve kterých účinkují právě permoníci, tito svérázní skřítci zdejších hlubin. Na dole Anna čeká na děti další interaktivní projekt s názvem Hornické pohádky s havířskými patrony sv. Prokopem a sv. Barborou, a to ve dnech 8.–9. 6.
V roce 2019 si Příbram připomene 30. výročí obnovení slavné hornické prokopské pouti. Bude se konat 7. 7., a to ve znamení jubilea 440 let od udělení titulu královského horního města Příbrami císařem Rudolfem II. Součástí programu bude krojovaný průvod horníků a hutníků s mezinárodní účastí, polní mše, divadelní scénky přibližující humornou formou onu dobu a zpřístupnění části nové expozice doplněné o císařské privilegium z roku 1579.
Dne 27. 7. při Dni řemesel bude ve Vysokém Chlumci vysvěcena další dokončená stavba, historická kaplička. Skanzen zároveň zaplní desítky lidových řemeslníků, muzikantů a dalších tvůrců. Na to naváže Malované léto 24.–25. 8. ve skanzenu s interaktivními ukázkami a workshopem pro děti se zaměřením na lidovou tvořivost v minulosti – využití dekorativních vzorů pří zdobení různých předmětů.
Na Knínsku bude hlavní událostí roku 2019 červencové Mistrovství Česka a Slovenska v rýžování zlata na řece Kocábě, na jehož pořádání se podílí pobočka Hornického muzea Příbram, Muzeum zlata v Novém Kníně.
Podzimní akce jsou opět často věnovány dětem. Havířské šprýmování 28. 10. v areálu Ševčinského dolu bude plné soutěží a dětských her, například při zdolávání tzv. havířské štreky.
Na podzim bude program Památníku Vojna zaměřen na dějinné události spojené s nadcházející devítkou v letopočtu: 17. listopad 1939 a 1989, bojem za svobodu a demokracii. K nejvyhledáva­nějším akcím muzea se řadí i Vánoce v hornickém domku a Štědrovečerní šichta v podzemí Prokopské štoly, obě 9.–20. 12., a Příbramské betlémy 6. 12. 2019 – 5. 1. 2020.


Archiv vydání

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2019
02/2019 číst aktuální číslo
Restaurace Novoměstský pivovar
travelcon
Czech specials new