Menu

Partner regionální sítě convention bureau

15. 05. 2014

Rozhovor s ředitelem Czech Convention Bureau Zdeňkem Giormani jsem 28. dubna 2014 začal konstatováním:
Pane řediteli, CzechTourism je významným partnerem regionální sítě convention bureau, a to právě prostřednictvím vašeho odboru.
Spolupracovat jsme začali s pěti regionálními kancelářemi, v současné době jich je dvanáct. Nefiguruje mezi nimi zastoupení Středočeského kraje, čehož litujeme zejména s ohledem na incentivu, partnera v podobě regionálního convention bureau nemáme ani v Královéhradeckém kraji. Věříme, že se síť regionálních kanceláří bude dál rozrůstat. Napovídá tomu skutečnost, že vloni do ní přibyly Kraj Vysočina a Olomoucký kraj.

Jak je na tom Česko coby kongresová destinace?
Odpověď na tuto otázku záleží na tom, kdo a z jakého úhlu to vyhodnocuje. Data Českého statistického úřadu pro rok 2013 říkají, že na domácím trhu v meetings, incentives, congresses & exhibitions industry došlo k propadu. Bezesporu na to měla vliv hospodářská stagnace a možná i určité předjímání eventuální politické nestability do parlamentních voleb. Domácí korporátní segment v mimopražských regionech tvoří i přes devadesát procent poptávky a první, na čem firmy šetří, bývají teambuildingové akce. Vzhledem k tomu, že v Evropě dochází k hospodářskému oživení, se očekává, že v rámci Česka a domácího cestovního ruchu letos poroste i MICE. Statistika Mezinárodní kongresové asociace ICCA (International Congress and Convention Association) ale napovídá, že Česko coby kongresová destinace dosáhlo úspěchu už nyní. Tato statistika udává, že se na našem území zvýšil počet eventů, byť se na sestavovaném mezinárodním žebříčku stále držíme na jedenatřicátém místě. Výrazný posun každopádně zaznamenala Praha, která se dostala na jedenácté místo, což je nejlepší umístění od roku 2009.

Czech Convention Bureau je držitelem „MICE Report Awards 2012“. Tento renomovaný britský odborný časopis vás vyhlásil „The Best Convention Bureau in Europe“.
Udělení této prestižní mezinárodní ceny si nesmírně vážíme, protože vyjadřuje spokojenost klientů a partnerů s našimi službami. Navíc je signálem pro potenciální klienty, že Česko je kongresovou destinací disponující špičkovým zabezpečením plánování a realizace eventů. Výsledky ocenění, v této – jak uvedl šéfredaktor Charles Vandeleur – „kategorii s velkou konkurencí“ byly zveřejněny až v roce 2013. Časopis MICE Report oslovil více než pětaosmdesát tisíc svých předplatitelů, aby nominovali kandidáty. Na základě jejich hlasů byla vytvořena užší nominace, z níž odborná porota vybrala vítěze.

Vítězství podtrhuje dobrou práci, kterou Czech Convention Bureau odvádí při prezentaci České republiky jako špičkové MICE destinace. Prý se vám pro Českou republiku podařilo získat nejdelší kongres v historii české kongresové turistiky.
Posláním Czech Convention Bureau je co nejefektivněji zhodnocovat kongresový potenciál Česka, a máme na co navazovat. V odborných kruzích se například hodně hovořilo a psalo o pražském 48. mezinárodním kongresu nefrologů pro šest tisíc šest set delegátů Evropské nefrologické, dialyzační a transplantační asociace ERA-EDTA. Na tento úspěch Kongresového centra Praha jsme ve spolupráci s organizátorem kongresů PCO, společností C-IN, navázali tím, že jsme se podíleli na nabídkách na kongres IUGG (International Union of Geodesy and Geophysics, Mezinárodní unie geodézie a geofyziky). Finální kandidatura proběhla v Melbourne. Spolu s doprovodnými akcemi má kongres trvat bezmála tři týdny a má se jej účastnit na pět tisíc delegátů.

Vybojovávat pro Česko lukrativní kongresy a incentivní eventy, to si asi doma moc nepobudete…
Ale ne. To neznamená, že na každou kandidaturu jezdím osobně, vše probíhá po dohodě s partnery. Např. v případě kongresu porodních asistentek, který proběhl v Praze, se procesu podání nabídek účastnila sama jejich asociace. Určitě se z jednání nechceme vyvlékat, ale v rámci optimalizace nákladů se kandidatur účastníme ve spolupráci s organizátory kongresů a prezentaci destinace svěřujeme právě jim nebo kongresovému velvyslanci, samozřejmě s finančním příspěvkem na úhradu části výdajů s tím spojených.

V našem prvním rozhovoru, půl roku po vzniku Czech Convention Bureau, jste řekl:
„Mezi stěžejními akcemi, které Czech Convention Bureau poskytuje, a na něž je kladen velký důraz, jsou tzv. kampaně kandidatur, v nichž Czech Convention Bureau pomáhá získávat mezinárodní akce pro Českou republiku. Nemalým úkolem Czech Convention Bureau je proto aktivně působit na budoucí partnery s cílem vytvářet komparativně výhodnější nabídkový balík oproti konkurenci. V rámci výběrových řízení proto Českou republiku společně s představiteli státu, územně správních či komunálních samospráv představujeme jako přinejmenším rovnocenného soupeře“ (viz www.e-vsudybyl.cz, článek: „Czech Convention Bureau“), a i mezinárodní ocenění nasvědčuje, že se vám to daří.

Za to je v první řadě třeba poděkovat generálnímu řediteli agentury CzechTourism. Ne proto, že je můj šéf, ale proto, že Czech Convention Bureau v rámci organizační struktury České centrály cestovního ruchu vytvořil prostor, díky kterému je s to pružně reagovat. Poděkovat chci i regionům. Přesto, že je čím dál vyšší tlak na optimalizaci výdajů, neztratily chuť spolupracovat. A poděkoval bych rád i Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, za to, jakým způsobem rozvoj MICE v Česku podporuje, včetně poskytnutí své záštity akcím, jako bylo nedávné slavnostní předávání ocenění pro kongresové velvyslance.


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba