Menu

Středočeský kraj nemá vysokohorské terény, přesto si zde na své mohou přijít i nároční turisté. Zajímavým cílem jejich výprav jsou historické památky, připomínající běh dějin na území kraje již od dob keltského osídlení. Krásu neporušené přírody je možné obdivovat především v pěti chráněných krajinných oblastech – těmi jsou Křivoklátsko, které figuruje na seznamu biosférických rezervací, Kokořínsko, Český kras, Český ráj a Blaník, ale také v rozlehlých brdských lesích nebo na březích řek bez ohledu na to, zda vyrazíte pěšky, na kole či poplujete lodí. Daleké rozhledy pak najdete na rozhlednách a vyhlídkových místech. Na středočeském venkově na vás čeká pohodová atmosféra a spousta zážitků. Na některé z jízdáren, kterých je v kraji kolem stovky, si můžete ověřit pravdivost rčení, že „nejkrásnější pohled na svět je z koňského sedla“. Anebo přijeďte na prázdniny k Slapské přehradě či na Sázavu. Zřejmě nejproslulejším hradem v Česku, hned po Pražském, je Karlštejn. Největší koncentrací památek se vyznačuje město Kutná Hora, zapsané na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Díky husté železniční a silniční síti se snadno dostanete do většiny zajímavých míst. Protože Středočeský kraj oplývá množstvím zvláštností a místních specialit, konzultace v turistických informačních střediscích se vám určitě vyplatí.

Královské město Nymburk leží na obou březích řeky Labe, v úrodné části středního Polabí cca 50 km východně od Prahy. Bylo založeno ve druhé polovině 13. stol. Přemyslem Otakarem II. a po celý středověk patřilo mezi nejvýznamnější města v zemi. Počátky zdejšího osídlení sahají hluboko do historie. Svědčí o tom řada archeologických nálezů včetně kostrového hrobu z mladší doby kamenné (3600 let př. n. l.). Zlomem v jeho novodobé historii bylo přivedení železnice v roce 1870, kdy Nymburk expandoval za pás hradeb. Došlo k regulaci Labe, k výstavbě nového mostu a hydroelektrárny s plavební komorou. Původní středověký půdorys města ale zůstal zachován a jeho historické jádro bylo r. 1992 vyhlášeno městskou památkovou zónou. Milovníci pěší turistiky, bruslaři a především cyklisté rádi využijí Polabskou cyklostezku. Malebné břehy Labe a jeho slepé rameno Na Remanenci lákají k rybaření. Nymburské Sportovní centrum je jedním z nejrozsáhlejších, nejvšestrannějších a nejkvalitnějších sportovních zařízení v republice. Místem jako stvořeným pro romantická dostaveníčka je rozlehlý anglický park Ostrov se vzácnými dřevinami a stylovým hotelem. Návštěvník Nymburka si může vybrat z široké nabídky ubytování. Pobyt ve městě jistě zpříjemní i restaurace, hospůdky, bary, kavárny, cukrárny a čajovny.

Poděbrady jsou lázeňským městem disponujícím kvalitní infrastrukturou cestovního ruchu. Leží v Polabské nížině uprostřed přívětivé přírody na obou březích Labe. Pozornosti návštěvníků určitě neujde jezdecký pomník zdejšího rodáka krále Jiřího od sochaře Bohuslava Schnircha ani lázeňský park. Dominantou města je ovšem zámek. Na druhém zámeckém nádvoří je přístupný Památník krále Jiřího s mnoha historickými zajímavostmi a lapidáriem v hradním sklepení. Uličkou Na Dláždění lze dojít k budově Polabského muzea s bohatými sbírkami. Objevy minerálních uhličitých pramenů daly podnět k založení lázní, známých u nás i v zahraničí svou specializací na léčbu srdečních a cévních onemocnění. V Poděbradech se každoročně pořádá řada kulturních, společenských a sportovních událostí. K rekreaci a vodním sportům láká areál přírodního koupaliště Jezero. Pěšky nebo na kole lze navštívit romantický soutok Labe s Cidlinou.

Parní jízdy projektu „Propagace turistických destinací – ROAD TRIP“

31. 08. 2011

Za účasti hejtmana MUDr. Davida Ratha
v pátek 3. června 2011 v poledne vyjel z pražského Masarykova nádraží zvláštní vlak tažený parní trakcí – lokomotivou „Šlechtična“ se čtyřmi vagony. Tři pasažérské, v nichž se konaly přednášky pro studenty, plus salonní vůz, kde se podávalo občerstvení. Cestujícími byli nejen novináři, ale i studenti středočeských odborných škol zaměřených na cestovní ruch: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou, Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb Příbram, Střední škola služeb a řemesel Stochov, Hotelová škola, z Poděbrad Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, odborná veřejnost a v neposlední řadě pracovníci středočeských infocenter, cestovních kanceláří a destinačních managementů.

Přednášky byly zaměřeny
na turistické atraktivity Středočeského kraje včetně jeho historie a možnosti návštěv. Témata byla: „Historie Středočeského kraje“; Cestovní ruch ve Středočeském kraji; „Historie cestovního ruchu v kraji“; „Kategorizace místních turistických atraktivit“; „Potenciál cestovního ruchu do budoucna“; „Základní a prohlubující informace o místech souvisejících s trasou vlaku“; „Stará Boleslav“; „Čelákovice“; „Význam řeky Labe v cestovním ruchu“; „Přerov nad Labem“; „Lysá nad Labem“; „Milovice“; „Ostrá nad Labem“; „Kersko a Hrabalův kraj“; „Nymburk“ a „Poděbrady“.

Na nymburském nádraží
byla jízda přerušena. Cestovatele přivítal starosta Nymburka Ing. Miloš Petera. Odtud se historickými autobusy Praga RND z r. 1945 a Škoda 706 RTO z r. 1971 rozjeli do proslulého nymburského pivovaru, který výrazným způsobem zpopularizoval film režiséra Jiřího Menzela „Postřižiny“ na motivy stejnojmenné povídky geniálního vypravěče Bohumila Hrabala, jenž v Nymburce prožil část svého dětství. Po prohlídce pivovaru, spojené s degustacemi tamních piv, tytéž historické autobusy účastníky exkurze odvezly zpátky na nádraží. Odtud se vlak, v jehož vozech pokračovaly před­nášky pro žáky středních škol, vydal do Poděbrad.

Na nádraží v Poděbradech
byli účastníci jízdy přivítáni místními hostiteli v dobových kostýmech z období první republiky. Odborná veřejnost a novináři dostali upomínkové předměty a propagační materiály Lázní Poděbrady. Ihned po zastavení vlaku proběhla u parní lokomotivy tisková konference, na níž hejtman Středočeského kraje MUDr. David Rath přiblížil cíle projektu. Těmi jsou propagace turistických cílů Středočeského kraje za účelem zvýšení jejich navštěvovanosti. Ale nejen kvůli rozšíření poznání a rekreaci jejich návštěvníků, ale také z výsostně hospodářských důvodů, neboť cestovní ruch v hojně navštěvovaných místech výrazně zvyšuje kupní sílu a touto koupěschopnou poptávkou stimuluje vznik nových přímých i indukovaných pracovních a podnikatelských příležitostí. Neposledním cílem projektu pak je upozornit potenciální návštěvníky, jak za památkami, historií, kulturními a sportovními událostmi, malebnou přírodou a krajinnými scenériemi Středočeského kraje cestovat. Tedy na jejich dopravní dostupnost. Už sám fakt, že účastníci této akce cestu do Nymburka a Poděbrad vykonali vlakem, nasvědčuje, jak velký důraz byl kladen na nejen romantickou, ale i ekologickou přepravu po železnici.

První jízda
do Poděbrad souvisela se zahájením festivalu „Dny filmové hudby v Poděbradech“. Druhá se uskuteční 25. června 2011 z Prahy do Kutné OrHohhh Hory na tamní tradiční „Stříbření“. Kromě přednášek bude zahrnovat prohlídku Galerie Středočeského kraje – GASK a velkého turnajového klání rytířů na koních za účasti krále Václava IV. s dvořanstvem. Třetí jízda parního vlaku v rámci projektu Propagace turistických destinací – ROAD TRIP“ se uskuteční 9. září 2011 na trase Praha – Stochov (Lány) – Lužná u Rakovníka, kde vyvrcholí návštěvou Železničního muzea. Poslední, čtvrtá, povede na Karlštejn a Křivoklát. Tematicky bude zaměřena na středočeské hrady. Transfer z nádraží na hrad Karlštejn bude stylový – koňskými povozy.Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2020
02/2020 číst aktuální číslo