Menu

Hotelový průmysl je páteří cestovního ruchu. Tam, kde není kde se civilizovaně najíst a nocovat, zpravidla jezdí hlavně žoldnéři, dobrodruzi a čundráci. A pokud příslušníci některé z těchto sociálních skupin nejsou pro navštěvovanou zemi či region přímo pohromou, nepředstavují zpravidla takovou kupní sílu, a tedy ani hospodářský přínos pro navštěvované místo, jako utráciví turisté a firemní klientela. 1. února 2011 večer se v Parkhotelu Praha potkávám s ředitelem jiného, kašperskohorského, rovněž čtyřhvězdičkového ParkHotelu TOSCH panem Jaroslavem Fischerem. A protože Šumava je nádherná a Nespice, kde je rodný dům mého dědy Martina Kaince, od Kašperských Hor vzdálené pouhých 20 km, rád bych, aby i nadále (navzdory militantním tzv. ochráncům) zůstala, čím byla po předchozí staletí. Regionem, v němž měly rody našich předků po generace živobytí a k němuž mají vřelý vztah. A je-li cestovní ruch největším zaměstnavatelem v Evropské unii, a na Šumavě (jak vyplynulo z Monitoringu domácího cestovního ruchu agentury CzechTourism) jsou turisté nejspokojenější (viz www.e-vsudybyl.cz, článek „Na Šumavě turisté nejspokojenější“), jsem rád, že nás náhoda se zakladatelem České wellness asociace panem Jaroslavem Fischerem opět svedla a že mohu ve Všudybylu zveřejnit informace o ParkHotelu TOSCH, jehož je ředitelem.

ParkHotel TOSCH**** – Kašperské Hory

25. 02. 2011

Jaroslav Fischer

Podzimní a jarní měsíce na Šumavě, ty bych nazval pravým wellnessem. Je tady klid. Příroda se ukládá ke spánku nebo se probouzí, a Šumava čaruje. Hosté, kteří sem v těchto obdobích přijíždějí, si toho hodně cení. Bohužel, řada z nich lituje, že na Šumavu nezačali jezdit dřív, mj. proto, že netušili, že naše služby jsou v takovém rozsahu a kvalitě. Nezřídka konstatují, že jsou na Šumavě poprvé v životě a že už k nám budou jezdit.

O zlatonosné studni a historii hotelu
ParkHotel TOSCH stojí od roku 1994 na místě bývalého Městského pivovaru. Počátky existence historického objektu sahají do 13. a počátku 14. století. Rovněž pivovar býval jedním z nejstarších v šumavském regionu. Zmínky o něm pocházejí již ze 16. století, kdy patřil spolu s „Freihausem“- sousední radnicí ke hradu Kašperk. Obojí i s rozsáhlou zahradou koupil r.1539 zástavní držitel hradu Kašperk vzdělaný velmož Jiří z Lokšan, tajemník králů Ludvíka a Ferdinanda I., královský rada a německý místokancléř Českého království. Nechal si tu zřídit tehdy neobvyklou vymoženost – dřevěný vodovod. Po Lokšanově smrti vdova Kateřina Adlerová veškerý majetek prodává městu Kašperské Hory. A tak poté, po stu letech, žije ve městě 116 právovárečných měšťanů. Město se o pivovar vzorně staralo, modernizovalo ho a uváženě vybíralo nájemce i sládky. Poválečným odsunem obyvatelstva ztratil pivovar zaměstnance i většinu odběratelů. A tak 1. 10. 1947 byla vařba piva definitivně zastavena. Prostory pak sloužily jako sklad strakonického piva. Poté zde několik let fungovala výroba ovocných šťáv. Od šedesátých let minulého století objekt sloužil jako garáže a skladiště a měnil se v ruinu. Stal se eldorádem místních dětí, i malého Františka Tosche (* 9.4.1949, + 3.4.2000). Tento místní rodák po absolvování Sušického gymnázia a hotelové školy žil od roku 1969 v zahraničí. Po Sametové revoluci se vrátil a jako místní patriot koupil ruinu pivovaru. Během čtyř let ji změnil v moderní a krásný hotel, dalece překračující rámec malého šumavského města. Pozoruhodné jsou nejen interiéry, ale zejména vinárna s nevídanou kamennou klenbou. Hlavní důraz kladl na zachování historických prvků, což se dle mínění předních odborníků velmi zdárně podařilo. Hotel se nejen architekturou a designem svých interiérů, ale i úrovní služeb zařadil mezi nejkvalitnější hotely Plzeňského kraje. Díky citlivosti investora lze dnes přímo z hotelové haly sejít po jednoramenném schodišti do prostor, kde se pivo vařilo a skladovalo v sudech. Jeskyně má plochu 140 m2, výšku téměř 7 m a je zde konstantní teplota 11 stupňů C. Zcela funkční je odvětrání a přívod teplého vzduchu v případě konání různých akcí. Pod schody je zlatonosná kašna, do které přitéká voda z nedalekých štol, v nichž se těžilo zlato. Na další využití čekají i ostatní sklepy vytesané ve skále. Degustace vína, grilování, šermířské souboje, historické dobové tance, to vše patří k poptávaným programům, které hotel zajišťuje pro své hosty. Hosty ParkHotelu TOSCH už byla plejáda proslulých osobností, oba naše polistopadové prezidenty nevyjímaje. Václav Havel uvedl, že pobyt zde roku 1995 byl pro něj ze všech cest v tuzemsku nejpříjemnější.

Na projektu
přestavby pivovaru na čtyřhvězdičkový hotel pracovala projekční firma z Velké Británie. Odtud anglický styl vnitřního řešení objektu. Hotel má 39 dvoulůžkových pokojů a 4 apartmá, kongresovou místnost pro 30 osob a impozantní vinárnu, v níž podobně jako v ostatních částech hotelu zůstaly zachovány původní klenby. K hotelu patří upravený park, odkud je výhled na hrad Kašperk a kde lze pořádat zahradní slavnosti, hrát tenis nebo se věnovat dalším míčovým a společenským hrám.

Snídaňová restaurace
je propojena s hotelovým parkem. Do parku lze jít i z galerie impozantní hotelové haly. Dřevo, mosaz, bílý mramor, kvalitní potahové látky přispívají k příjemné zklidňující atmosféře hotelu. Hotel je dvoupodlažní. Bezbariérový přístup do patra zajišťuje zdviž. Hotelovou restauraci s klenutým stropem a stříbrnými svícny na stolech i vinárnu si lze pronajmout pro uzavřenou společnost.

Wellness centrum
na 300 m2 zahrnuje relaxační bazén s protiproudem, dnovým vzduchovačem, podvodním osvětlením a šesti masážními tryskami, hvězdnou oblohou a finskou saunu pro šest osob s ochlazovacím bazénkem. Součástí je i relaxační prostor s meditační hudbou.

Kam do okolí
Krajinou a přírodou se okolí Kašperských Hor řadí k nejcennějším částem Šumavy. Je zahrnuto do chráněných území Přírodní park Kašperská vrchovina, Chráněná krajinná oblast Šumava a Národní park Šumava. Je ideální houbařskou oblastí. Sto metrů od hotelu funguje Centrum volného času, které nabízí hlídání dětí. Na objednávku lze zajistit vyjížďky na koních, splutí řeky Otavy nebo nordic walking. K oblíbeným výletním cílům v okolí kromě hradu Kašperk patří sklárna v Aníně, Motomuzeum nebo Muzeum Šumavy. K zimním sportům lze využít skiarelály v Kašperských Horách, na Modravě, Churáňově a v Železné Rudě, nebo se za lyžařskými terény vydat „za kopečky“do Německa.

Genius loci Kašperských Hor
Genius loci někdejšího správního centra nejstarších zlatonosných revírů v Čechách se odráží i v atmosféře ParkHotelu TOSCH. Moderních hotelů je celá řada, avšak moderních hotelů s atmosférou, která člověka zklidní a přenese do jiného času, jen několik.

ParkHotel TOSCH ****
341 92 Kašperské Hory 4
tel.: 376 582 592
fax: 376 582 500
E-mail: recepce@TOSCH-parkhotel.cz


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2020
02/2020 číst aktuální číslo