Menu

Pardubický zimní stadion, místo setkávání se lidí

02. 03. 2003

Podnikatelské klima je

o schopnosti jednotlivých podnikatelů

orientovat se v daném tržním prostředí.

L.V.

O pardubickém zimním stadionu se díky jeho parametrům a kvalitám hovoří ve všech významných sdělovacích prostředcích jako o reálném místě konání MS 2004 v ledním hokeji. Patřit mezi nejlepší ale není „pouze“ o tom, disponovat předpoklady. To je jedna věc. Snaha a schopnosti jich využívat (jak např. v Česku bohužel ilustruje přístup státu k cestovnímu ruchu) je věc druhá. Současné hokejové mužstvo Pardubic s velkým náskokem vede extraligu. Je možné říci, že v jeho v případě je to mj. díky spojení kvalitního zázemí, lidí a jejich vůle uspět …a pochopitelně štěstí, protože štěstí přeje připraveným. Bezesporu, v Pardubicích jsou připraveni již dnes. 

Úspěchy pardubického hokeje a pardubický nově zrekonstruovaný zimní stadion, s nímž se počítá jako s možným dějištěm Mistrovství světa v ledním hokeji 2004, na jehož modernizaci se společně s firmou Metrostav a.s. jako generální dodavatel stavby podílela firma PiiS s.r.o., mi byly záminkou požádat jednoho z jejích jednatelů, Ing. Libora Vlasáka, o rozhovor.
Firma PiiS s.r.o. byla založena v roce 1992. Provádí realizaci staveb vlastními kapacitami nebo formou inženýrské činnosti. Realizuje zakázky v Česku i v zahraničí. Většina našich řídících pracovníků je schopna komunikovat v anglickém nebo německém jazyce. Spolupracujeme s osvědčenými subdodavatelskými firmami. Zajišťujeme kompletní dodávky staveb tzv. „na klíč“ v profesích: hlavní stavební výroba, přidružená stavební výroba a technická zařízení budov a technologických celků. Firma PiiS je certifikována dle BS EN ISO 9001:2000 a pracuje na Ověření bezpečnosti spolehlivosti organizace. Kromě inženýringu se zabýváme developerskými projekty. V této oblasti bychom rádi rozšířili spolupráci s investory v hotelovém průmyslu jak v Pardubickém kraji, tak i mimo něj.

Jakou roli ve vašem byznysu sehrává schopnost vyjednávat?
Rozhodující. A to již při získávání zakázek, kdy se potencionálním zákazníkům snažíme pomáhat konzultační a poradenskou činností. Už v této fázi je možné najít optimální technické řešení. Snahou našich pracovníků je najít co nejlepší odpověď na konkrétní zadání. Nabídnout kompletní služby od poradenství přes zpracování projektové dokumentace až po realizaci staveb. Před vlastní realizací stavby jsme navštívili sedm zimních stadionů v USA a Kanadě, kde jsme načerpali zkušenosti a inspiraci. Protože společnost PiiS realizuje stavby od cca sta do pěti set milionů, u takto velké zakázky jsme se spojili s firmou Metrostav a.s., divizí 9. Vytvořili jsme silný tým, kterému se podařilo výběrové řízení na realizaci stavby vyhrát. V květnu 2001 jsme pak společně zahájili rekonstrukci. Z původního stadionu však zůstal „pouze“ betonový skelet, do nějž se implementovala nová technologie a kompletní zázemí. K tomu jsme přistavěli nové budovy, které pardubický stadion posunuly mezi jeden z nejmodernějších a nejlepších stadionů Evropy. Tato perla Pardubic byla rekonstruována v rekordním termínu šesti měsíců, kdy v prosinci už hostila mistrovství světa dvacetiletých hokejistů.

Liší se koncepce severoamerických stadionů od našich?
Liší. Hlavně tím, že je tam všechno, včetně zázemí, podřízeno komerci. Severoamerické stadiony jsou vybaveny spoustou gastronomických středisek, sálů pro sledování televizních přenosů, prodejen se suvenýry, fitness zón, sportovním vybavením atp. Jsou koncipovány jako areály zábavy a odpočinku, jako místa setkávání se lidí a rodin.

Jak vnímáte cestovní ruch?
Z hlediska našeho byznysu jako oblast vytvářející potřebu investiční výstavby, a to nejen ve sféře vnímané jako infrastruktura cestovního ruchu. Sem ostatně lze (pochopitelně do jisté míry) zařadit i pardubický zimní stadion. Nejen proto, že jeho existence a výkony hokejistů jsou pro řadu hostů (i turistů) důvodem k návštěvě Česka a Pardubic, ale také proto, že čas od času hostí účastníky hokejových kempů z Evropy i ze zámoří, o nichž jste hovořili v osmém vydání loňského Všudybylu (str. 26–27) s jednatelem firmy Challenger Hockey panem Miroslavem Vojtíškem.
Z hlediska volného času pak jako sféru odpočinku, poznávání a inspirace, a to i pro moji práci.
Cestovní ruch je po celém světě zónou pro všechny. Přítomnost turistů (povětšinou exkluzivních spotřebitelů odjinud) a od nich inkasované peníze vytvářejí tlak na zkvalitňování infrastruktury cestovního ruchu, dopravní infrastruktury, občanské vybavenosti, možností trávení volného času atd. Pokud se nemýlím, Česká republika má ideální dispozice prosperovat z cestovního ruchu, už proto, že kromě moře a velehor tady máme všechno.

Co ale podnikatelské klima?
Podnikatelské klima je o schopnosti jednotlivých podnikatelů orientovat se v daném tržním prostředí.www.piis.cz

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2020
02/2020 číst aktuální číslo
Czt
Side VSH