Menu

Pamětní mince razí nový trend

22. 04. 2006

S Ing. Davidem Mičkou se potkáváme v restauraci U Fleků, kde funguje jeden z jeho automatů na pamětní mince. Pane inženýre, co vás inspirovalo aplikovat tento systém prodeje oblíbených upomínkových předmětů v České republice?
S mincemi coby dárkovými a upomínkovými předměty jsem se poprvé setkal před třemi lety v Paříži. Právě tam jsem si uvědomil, že řada míst České republiky je pro tyto numismatické dárkové a upomínkové předměty jako stvořená. A to nejen Praha. Svou historií a turistickou atraktivností si o to naše vlast přímo říká. A tím to začalo. Pak už to bylo hlavně o přemýšlení, jak pamětní mince aplikovat na českém území. Jak tento předmět, který je kvalitní a krásný, dostat k návštěvníkům pamětihodností a podniků cestovního ruchu. Začal jsem navrhovat a razit pamětní mince pro restaurace. Mezi prvními klienty byly pražské podniky „Černý slon“ a „U labutí“, kde jsme se já i majitelé podniků přesvědčili, že hosté na mince reagují velmi vstřícně. Zprvu je dostávali jako pozornost podniku za zvýšenou útratu. Na devadesát procent takto obdarovaných lidí reagovalo spontánním nadšením. To ve mně evokovalo nápad iniciovat zrod následného projektu, řešícího jak a kde pamětní mince prodávat. Na mysl mi přišlo, že jednodušší a daleko rentabilnější, v porovnání s prodejem přes pult, bude prodejní automat. Rozhodl jsem se proto s automaty expandovat do prestižních, turisty hojně navštěvovaných míst. Jedná se zejména o Pražský hrad, zámek Zbiroh, zámek Lány, věhlasné staropražské hospody, jako „U Pinkasů“ či „U Fleků“, a např. hotel Pyramida Praha. Dále jsou v jednání hotely Hilton Prague, Inter.Continental, Corinthia Panorama a mnohá další zajímavá místa. Mincovní automat totiž sám sebe velmi dobře prezentuje. Je zajímavým dekoračním a vysoce účinným propagačním prvkem. Díky zvyšující se poptávce a jí odpovídajícím objemům realizovaného zboží se prodejní cenu mincí podařilo dostat na 50 Kč či 2 € za kus. Turisté je kupují a spolu s nimi si do svých domovů odvážejí trvalou památku na návštěvu naší krásné vlasti a samozřejmě i dotyčného podniku.

Ke klientům se vaše automaty dostávají zhruba dvěma způsoby. Jsou tací, kteří chtějí mít svůj vlastní, a zákazníci, od nichž si pronajímáte prostor pro jejich umístění.
Ano. To jsou v podstatě dvě možnosti, jak dostávat mincovní automat do provozů. Těmi jsou zpravidla restaurace, hotelové recepce nebo vstupní prostory pamětihodností, např. zámků a hradů. Automat si zákazník může pořídit vlastní za cca šedesát tisíc korun, k tomu si zaplatit raznice a mince a provozovat si jej ve vlastní režii. Dělám i obrácený gard, kdy všechno, včetně výroby raznic, automatu – přizpůsobení jeho designu interiéru prostoru, jde nákladově na můj vrub a za umístění automatu platím pronajímateli nájem. Ten může mít buď formu provize z prodaných mincí, nebo pevně stanovené částky, jež bývá dva až tři tisíce korun měsíčně. U provize podle lukrativnosti prostoru je rozpětí deset až patnáct procent z objemu prodeje, což se odvíjí od dohody. Mince se vyrábějí klasicky ocelovými ručně rytými raznicemi a lisováním tlakem několika set atmosfér. Jsou uloženy v zásobníku automatu, jež má kapacitu až osmnáct set kusů. Automat je bezproblémový pro obsluhu a skýtá vysoký komfort konečnému zákazníkovi. Ten do něj vhodí požadovanou sumu a pamětní mince mu vypadne, aniž by musel cokoliv dalšího volit, vyjma automatu na dva druhy mincí, který je třeba na zámku Zbiroh, kde si stisknutím příslušného tlačítka kupuje jím vybranou minci.

Řada klientů se pro vaše automaty na pamětní mince rozhodla asi také proto, že je to nic nestojí a že jim, kromě propagace podniku formou „vlastních“ ražených mincí, vaše automaty přinášejí pravidelný zisk.
Bezesporu, v řadě případů tomu tak je. Pokud se jim zalíbí systém mincí, veškeré ostatní věci realizujeme ve své režii a ještě jim za to platíme. To je pro mnohé hodně lákavá kombinace.

Kdybych si chtěl nechat vyrobit vlastní minci, co pro to musím mít krom takové maličkosti, jako je římský profil, kterým např. ve zfilmovaném komiksu „Asterix a Obelix“ disponoval Gaius Julius Caesar?
Také pamětní mince se dají dělat s portréty, např. i jako lehce recesistický dar k životnímu jubileu. Jsou ale i další motivace, proč na minci uplatňovat podobizny. Nyní např. pro zámek Zbiroh razíme mince s portréty tří císařů, protože tam v průběhu historie tři císaři – Karel IV., jeho bratr Zikmund Lucemburský a Habsburk Rudolf II. – opravdu pobývali. Nicméně, základ je vždy v nápadu, co na minci. Náš mincovní automat na Pražském hradě např. vydává pamětní mince, vážící se ke katedrále.U hotelů a restaurací pak zpravidla převládají jejich loga doplněná o letopočty. Letopočty totiž minci dělají atraktivnější. Důležité tedy je mít vhodné logo, protože i když jsou podniky, které jsou svými službami hodně zajímavé, mohou mít logo, které se na minci nehodí. Pak je otázkou, zda logo upravit, a nebo si vzájemně říci, že mince realizovat nebudeme. Na minci se opravdu nedá dát cokoliv. To je její nevýhoda. Pokud se shodneme na motivu, co na minci, nechám vypracovat a předložím grafický návrh. V momentě, kdy je zákazníkem vzhled mince – revers i avers – schválen, nainstalujeme během tří čtyř týdnů mincovní automat stylově přizpůsobený interiéru s hotovými pamětními mincemi v zásobníku. A může se prodávat. Další výhoda mincí (když pominu automat) je, že jsme je schopni zlatit a popřípadě je nechat razit z ušlechtilých kovů. Např. ze stříbra či zlata. K těm pak zpravidla dodáváme dřevěné nebo plastové etuje. Klienti si objednávají i série těchto o hodně cennějších mincí a zpravidla je používají jako dárky pro své VIP partnery.

Co vaše pamětní mince a sběratelské vášně. Aneb: „Tuhle ještě nemám…“
V momentě, kdy budou naše mincovní automaty zavedeny ve větší míře, zejména pak ve velkých hotelích, začnou být pamětní mince daleko zajímavějším artiklem a motivací, proč daný podnik navštívit. Skříně na mincovní automaty jsou koncipovány tak, že na přední straně mají přihrádky na reklamní letáky. Je možné tam umísťovat i letáky dalších podniků, které mají své vlastní pamětní mince. Nejen ze zahraničí, ale už i od nás jsou známy případy, že jsou lidé ochotni za mincemi cestovat a udělat si i zajížďku z plánované trasy. V momentě, kdy nějaká pamětihodnost či gastronomický podnik budou mít letáček s takovouto informací v partnerském podniku, je to pro jejich provozovatele, z hlediska návštěvnosti, zajímavá věc.www.pametni-mince.cz

Podniky a významná místa, kde mají pamětní mince
Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha, Loreta Praha, Vyšehrad, zámek Lány, zámek Zbiroh. Zlatý anděl – Český Krumlov, U Malého Vítka – Český Krumlov, Hotel Prosper – Čeladná. Pražské hotely: Černý slon, Hilton Prague, Pyramida, U staré paní,U věže, U Zeleného krále, Aria, U Zlaté Studně, U žluté boty. Rezidence Řetězová, pension Větrník. Pražské restaurace: Hungarian Restaurant, Klášterní šenk, Na tý louce zelený, Obora, Pivovarský dům, Pivovarský klub, Staré časy, U černého orla, U Fleků, U Krkavců, U Labutí, U Pinkasů, U sedmi švábů a U tří housliček.

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2020
02/2020 číst aktuální číslo