Menu

Památky žijí

04. 11. 2019

„Památky žijí“ je projekt, který pomáhá zhodnocovat bohatství kulturního dědictví regionů jižních Čech, Vysočiny, Waldviertelu, Mühlviertelu, hradů, zámků, klášterů a historických měst s hradbami. O informace k němu jsem požádal jeho manažerku pro jižní Čechy Bc. Kláru Kaštylovou.
Paní Kaštylová, jakou roli v projektu hraje Jihočeská centrála cestovního ruchu?
Je jedním jeho z partnerů. Celkově je nás šest: Euroregion Silva Nortica jako vedoucí partner; Vysočina Tourism; Národní památkový ústav; Destination Waldviertel; a Mühlviertel Marken coby strategický partner. Jihočeská centrála cestovního ruchu v jeho rámci realizovala například studii o stavu památek a návrh nových turistických produktů, které jsou jednou z nejzásadnějších částí projektu; mediální kampaň tištěnou i online; účastnila se veletrhů cestovního ruchu v Česku i zahraničí, například Ferienmesse Vídeň, Holiday World Praha, ITEP Plzeň a dalších; a v neposlední řadě sama zorganizovala dva ročníky Travelfestu 2018 a 2019, na nichž proběhla zásadní prezentace projektu a zapojených památek. V roce 2018 jsme se na něm díky 1,5tunovému dortu s čokoládou „namalovanými“ zapojenými památkami zapsali do České knihy rekordů.

Kterých památek se projekt týká?
Celkově jich je do něj zapojeno 96, z toho z jižních Čech 42. Patří k nim třeba hrad Soběslav, zámek Dub, klášter Borovany nebo město Bechyně. Jejich přehledný seznam podle regionů je na www.pamatkyziji.cz, včetně průběžně aktualizovaného kalendáře akcí, které jsou v rámci projektu podporovány.

Projekt funguje od roku 2016. Považujete ho za úspěšný?
Ano, protože plní cíl dostávat památky ještě víc do povědomí veřejnosti. Kasteláni a další zástupci památek si velmi cení podpory kulturních akcí i vzdělávacích seminářů, které jim umožňují setkávat se a sdílet zkušenosti.

Sbíráte data o návštěvnosti památek v Jihočeském kraji?
Činíme tak zejména prostřednictvím produktových manažerů turistických oblastí. Za všechny partnery projektu „Památky žijí“ se data sdružují u vedoucího partnera, aby mohla být průběžně vyhodnocována. S jeho závěrem pak i v rámci pětileté udržitelnosti tohoto projektu.

Která památka nejvíc táhne?
Nelze vybrat jednu jedinou. Každá je něčím výjimečná. Některé zaujmou programy pro rodiny s dětmi, další výstavou fotografií či jiných uměleckých děl, jiné zase historií s příběhem.

Na konci září jsem se účastnil vašeho press tripu. Navštívili jsme zámky Kratochvíle a Dub, město Prachatice, komplex Kláštery Český Krumlov a hrad Nové Hrady. Zámek Dub je v soukromém vlastnictví. Kláštery z poloviny vlastní město Český Krumlov, které na jejich opravu dostalo dotace. Liší se vaše podpora těchto dvou památek?
V rámci projektu „Památky žijí“ jsou si naprosto rovny. Podporu mezi zapojené památky dělíme rovným dílem, a proto jsou na billboardech, v novinových článcích nebo na bannerech na internetu.

Nakolik projekt „Památky žijí“ pomáhá k dlouhodobé u­držitelnosti cestovního ruchu?
Posuďte sám. Projekt akcentuje méně navštěvované památky mimo hlavní centra cestovního ruchu. Díky němu tak dochází k většímu roz­prostření turistů a návštěvníků a ruku v ruce s tím i k vyšší ekonomické výkonnosti venkovského cestovního ruchu.Archiv vydání

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 05/2019
05/2019 číst aktuální číslo
Czech specials new