Menu

Památky žijí

04. 11. 2019

„Památky žijí“ je projekt, který pomáhá zhodnocovat bohatství kulturního dědictví regionů jižních Čech, Vysočiny, Waldviertelu, Mühlviertelu, hradů, zámků, klášterů a historických měst s hradbami. O informace k němu jsem požádal jeho manažerku pro jižní Čechy Bc. Kláru Kaštylovou.
Paní Kaštylová, jakou roli v projektu hraje Jihočeská centrála cestovního ruchu?
Je jedním jeho z partnerů. Celkově je nás šest: Euroregion Silva Nortica jako vedoucí partner; Vysočina Tourism; Národní památkový ústav; Destination Waldviertel; a Mühlviertel Marken coby strategický partner. Jihočeská centrála cestovního ruchu v jeho rámci realizovala například studii o stavu památek a návrh nových turistických produktů, které jsou jednou z nejzásadnějších částí projektu; mediální kampaň tištěnou i online; účastnila se veletrhů cestovního ruchu v Česku i zahraničí, například Ferienmesse Vídeň, Holiday World Praha, ITEP Plzeň a dalších; a v neposlední řadě sama zorganizovala dva ročníky Travelfestu 2018 a 2019, na nichž proběhla zásadní prezentace projektu a zapojených památek. V roce 2018 jsme se na něm díky 1,5tunovému dortu s čokoládou „namalovanými“ zapojenými památkami zapsali do České knihy rekordů.

Kterých památek se projekt týká?
Celkově jich je do něj zapojeno 96, z toho z jižních Čech 42. Patří k nim třeba hrad Soběslav, zámek Dub, klášter Borovany nebo město Bechyně. Jejich přehledný seznam podle regionů je na www.pamatkyziji.cz, včetně průběžně aktualizovaného kalendáře akcí, které jsou v rámci projektu podporovány.

Projekt funguje od roku 2016. Považujete ho za úspěšný?
Ano, protože plní cíl dostávat památky ještě víc do povědomí veřejnosti. Kasteláni a další zástupci památek si velmi cení podpory kulturních akcí i vzdělávacích seminářů, které jim umožňují setkávat se a sdílet zkušenosti.

Sbíráte data o návštěvnosti památek v Jihočeském kraji?
Činíme tak zejména prostřednictvím produktových manažerů turistických oblastí. Za všechny partnery projektu „Památky žijí“ se data sdružují u vedoucího partnera, aby mohla být průběžně vyhodnocována. S jeho závěrem pak i v rámci pětileté udržitelnosti tohoto projektu.

Která památka nejvíc táhne?
Nelze vybrat jednu jedinou. Každá je něčím výjimečná. Některé zaujmou programy pro rodiny s dětmi, další výstavou fotografií či jiných uměleckých děl, jiné zase historií s příběhem.

Na konci září jsem se účastnil vašeho press tripu. Navštívili jsme zámky Kratochvíle a Dub, město Prachatice, komplex Kláštery Český Krumlov a hrad Nové Hrady. Zámek Dub je v soukromém vlastnictví. Kláštery z poloviny vlastní město Český Krumlov, které na jejich opravu dostalo dotace. Liší se vaše podpora těchto dvou památek?
V rámci projektu „Památky žijí“ jsou si naprosto rovny. Podporu mezi zapojené památky dělíme rovným dílem, a proto jsou na billboardech, v novinových článcích nebo na bannerech na internetu.

Nakolik projekt „Památky žijí“ pomáhá k dlouhodobé u­držitelnosti cestovního ruchu?
Posuďte sám. Projekt akcentuje méně navštěvované památky mimo hlavní centra cestovního ruchu. Díky němu tak dochází k většímu roz­prostření turistů a návštěvníků a ruku v ruce s tím i k vyšší ekonomické výkonnosti venkovského cestovního ruchu.Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2020
02/2020 číst aktuální číslo