Menu

Palivo pro třetí tisíciletí, pro řidiče, kteří jezdí srdcem a s radostí

06. 04. 2001

• Shell je „Nejobdivovanější firmou v sektoru maloobchodu v České republice za rok 2000“ • „V Power Racing 99 +“, palivo pro řidiče, kteří chtějí dopřát i svému vozu špičkovou kvalitu • českou síť „čerpaček“ Shell tvoří 92 stanice • Klub Smart opět atraktivnější • na životní úrovni v řadě krajů se bolestně podepsala absence dálnice •

Pří příležitosti prezentace nového produktu firmy Shell, vysokooktanového benzínu „V Power Racing 99 +“ na letišti v Praze – Kbelích, jsem o rozhovor požádal generálního ředitele společnosti Shell Czech Republic Ing. Pavla Šenycha.
Pane řediteli, společnost Shell Czech Republic byla Agenturou Top 100 vyhlášena „Nejobdivovanější firmou v sektoru maloobchodu v České republice v roce 2000“.

Je tomu skutečně tak, 29. března jsem měl možnost z rukou pana ministra Grégra převzít diplom, který stvrzoval první místo naší firmy. Hodnotícími kritérii nebyla jen známost značky, ale i kvalita managementu, ochrana životního prostředí, podpora neziskových organizací, péče o zaměstnance a v neposlední řadě ekonomické výsledky. Ocenění vnímáme jako poctu udělenou naší firmě jako celku, nejenom některé z jejích součástí, řekněme úseku čerpacích stanic, který ovšem na výsledku jistě má obrovský podíl, protože je pro veřejnost nejviditelnější.

Potkáváme se na prezentaci paliva příští generace.
Dnešním dnem, 3. dubnem 2001, oficiálně vstupuje do prodejní sítě Shell zcela nový, speciálně připravovaný typ paliva. Od svých předchůdců se odlišuje tím, že jeho kvalita není dosahována pouze aditivací, ale už samotnou reformulací v rámci výrobního procesu. Vychází z trochu jiného základového benzínu, směs „V Power Racing 99 +“ se vyznačuje vysokým energetickým obsahem. Její oktanové číslo je vždy vyšší než 99 oktanů které garantujeme jako minimum. Ve většině případů má pohonná směs více jak 100 oktanů. Benzín je v zásadě určen pro všechny typy spalovacích motorů. Nicméně, největší energetický užitek z něj mají moderní motory, koncipované na středně a vysokooktanové pohonné hmoty. Benzínem „V Power Racing 99 +“ se snažíme oslovit určitý a zcela specifický segment trhu. A to ty z řidičů, kteří se svezou skutečně s potěšením. Ty, kteří umí ocenit špičkovou kvalitu a dopřát ji i svému vozu.

Současnou českou síť Shell tvoří 92 čerpací stanice Jsou v ní také stanice smluvních partnerů, kterým jste umožnili vystupovat v červenožlutých bar­vách společnosti Shell?
Všechny naše stanice jsou spravovány firmou Shell. Buď jsou postaveny našimi vlastními investičními prostředky a nebo jsme si je od některých majitelů dlouhodobě pronajali. K provozování je svěřujeme samostatným subjektům, právnickým nebo fyzickým osobám. Ty je provozují na základě smlouvy s naší firmou. Smlouva garantuje stejný přístup k řízení těchto jednotek a s ohledem na ustanovení zákonů chránících hospodářskou soutěž, maximální možnou standardizaci nabízeného zboží i služeb tak, aby zákazník na kterékoliv ze stanic Shell obdržel stejně kvalitní produkty bez ohledu na to, v kterém regionu se právě nachází.

Je tedy možné s vlastní čerpací stanicí usilovat k začlenění do řetězce Shell?
Firma Shell se bude na českém trhu i nadále rozvíjet, a to jak cestou nové vlastní výstavby, tak i akceptováním nabídek majitelů zajímavě situovaných čerpacích stanic.

Co vám v současné době v oblasti maloobchodní distribuce petrolejářských produktů na českém trhu vadí nejvíc?
Že v rámci hospodářské soutěže není, podle našeho mínění, měřeno všem stejným metrem. Od některých subjektů se zde očekává vyšší míra naplňování zákonných požadavků, což u jiných tak důsledně vyžadováno není. Rovné postavení na trhu je ale základní premisou pro úspěšně fungující ekonomiku. Pokud není dodržováno, otevírá se prostor nekalé konkurenci. To je to, co musí vadit každé solidní firmě. Nekalou konkurencí trpí zákazníci a díky ní ztrácí i stát jako celek. Je to ztráta nejen ekonomická, ale i morální, tedy ztráta pověsti republiky jako spolehlivého tržního prostoru.

Vůbec poprvé jsme se setkali zhruba před čtyřmi roky, záhy po vašem jmenování generálním ředitelem, při vyhlašování věrnostního programu pro frekventované zákazníky – „Smart karty Shell“. Jak je na tom Klub Smart?
„Klub Smart“ se rozvíjí k naší spokojenosti. Jsme rádi, že jeho členů neustále přibývá. Díky tomu, že jsme byli v České republice první mezi petrolejářskými firmami, a že se této činnosti věnujeme konzistentně, podařilo se členství v klubu opět zatraktivnit. Ilustruje to náš nový katalog pro rok 2001. Nemalou měrou k atraktivnosti členství přispívá bodový nárůst, který se diferencuje podle jednotlivých typů produktů. S potěšením dnes mohu konstatovat, že za tankování paliva „V Power Racing 99 +“ zákazník získá trojnásobný počet bodů, oproti 95 oktanovému benzínu.

Pana RNDr. Vladimíra Vacka, ředitele čerpacích stanic Shell v České republice, jsem oslovil: váš generální ředitel konstatoval, že benzín „V Power Racing 99 +“ je možné používat v téměř jakémkoliv typu automobilů se spalovacími motory.
Možné to je, ale plný efekt benzínu „V Power Racing 99 +“ se projeví hlavně u modernějších typů vozidel. U starších, jezdících dříve na olovnatý benzín je ale třeba, „V Power Racing 99 +“ doaditivovat při natankování přísadou nahrazující olovo.

Na kterých z čerpacích stanic sítě Shell se bude „V Power Racing 99 +“ prodávat?
Začínáme na 60 čerpacích stanicích (na 2/3 sítě), kde prodej olovnatého benzínu klesl pod pro nás rentabilní mez. Díky tomu, se nám uvolnily podzemní nádrže pro tento nový typ vysokooktanového benzínu. Je to především ve velkých městech jako jsou Praha, Brno, krajské metropole a také na dálnici.

Čerpací stanice nejsou pouze pohonné hmoty, maziva, směsi do chladičů apod. Je to i tolik potřebné důstojné sanitární a občerstvovací zázemí. Ocenění, které společnost Shell Česká republika přebírala z rukou ministra průmyslu a obchodu se týkalo i doprovodných služeb.
Čerpací stanice všech petrolejářských společností mají hardware (prvkovou stavebnici) – výdejní stojany, obchody, regály, mycí linky a další doplňková zařízení – velmi podobný. Oblibu té které stanice však umocňuje to, jak ochotný a přátelský je personál, naaranžované zboží v obchodě a celková čistota všech prostor vně i uvnitř stanice. To, spolu s marketingovou strategií naší společnosti zaručuje, že se zákazníci rádi vrací. Za to jsou provozovatelé vyhodnocováni a na základě smluvních ujednání dostávají buď bonifikaci nebo penalizaci.

Hlavním tématem květnového Všudybylu je doprava. Co je v této oblasti vaším firemním přáním?
Aby byla dokončena základní dálniční síť. Ať už na Ostravu nebo kolem Plzně tak, aby řidiči mohli pohodlně a plynule jezdit. Aby údržba silnic a dálnic byla na dobré úrovni. Aby i pro zahraniční motoristy, turisty i podnikatele byla Česká republika příjemnou evropskou zemí, kam se budou rádi vracet. Velmi to pomůže české ekonomice, českým firmám a drobným podnikatelům produkujícím kvalitní české spotřební zboží a služby. Jistě to pomůže i dalšímu rozvoji turistiky, neboť se máme, jako země, zahraničním návštěvníkům čím představit.


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2020
02/2020 číst aktuální číslo
Czech specials new