Menu

Ostrov Jezera slunce a měsíce

29. 03. 2003

Nefritová hora
Taiwan je součástí řetězce ostrovů rozprostírajících se v západní části Tichého oceánu. Nachází se jihovýchodně od pevninské Číny, od níž ho odděluje Taiwanská úžina. Taiwan a přilehlé ostrovy mají rozlohu zhruba 36 000 km2. Hlavní ostrov dosahuje délky 394 km a šířky 144 km. Hornatý povrch zaujímá téměř polovinu jeho celkové rozlohy. Páteř ostrova tvoří centrální hřeben. Jeho součástí je i nejvyšší bod ostrova, Nefritová hora (3952 m n.m.). K významným rysům ostrova patří nečinné sopky, podhůří, náhorní planiny, terasy, pobřežní nížiny a údolí. Mezi turisticky nejatraktivnější oblasti patří Jezero slunce a měsíce, Lesní rekreační oblast Hsitou, soutěska Taroko, Chihpenské horké prameny, Kentingský národní park a pláže, Orchidejový ostrov atd.
Taiwan má subtropické podnebí v severní části a tropické na jihu s průměrnými měsíčními teplotami pohybujícími se od 28 °C v červenci po 14 °C v lednu. Zasáhnou jej tři až čtyři tajfuny ročně. Léto zde začíná v květnu a trvá do září. Většinou je horké a vlhké. Krátké a mírné zimy vládnou od prosince do února. Sněží povětšinou pouze na vrcholcích hor. Průměrné množství ročních srážek činí 2515 mm.

Mandarínská čínština úředním jazykem
K červenci roku 2002 byl celkový počet obyvatel taiwanské oblasti 22,5 milionu. Nejvíce z nich obývá západní pobřežní nížiny. Nejlidnatějším městem je hlavní město Taipei (2,64 milionu obyvatel), následuje jej Kaohsiung (1,51 milionu obyvatel). Obyvatelstvo Taiwanu tvoří takřka výhradně Chanové (Číňané) s výjimkou necelého půl milionu původních obyvatel. Úředním jazykem je mandarínská čínština vycházející z pekingského dialektu. Dalšími dvěma hlavními dialekty jsou jihofutienský dialekt (často nazývaný taiwanština) a dialekt Hakka (kterým hovoří příslušníci menšiny Hakka).

Zelený křemíkový ostrov
Čínská republika, první ústavní republika v Asii, byla založena roku 1912. Když v roce 1949 Komunistická strana Číny ustanovila na pevnině Čínskou lidovou republiku, přesídlila vláda Čínské republiky na Taiwan. Podržela si správu nad Taiwanem, Penghu (Pescadorské souostroví), Kinmen, Matsu a mnoha dalšími ostrůvky. Od té doby byla území na obou stranách Taiwanské úžiny spravována odděleně. To umožnilo rozvoj dvou odlišných identit. V roce 1996 občané Taiwanu svého prezidenta poprvé volili přímou volbou. Volby 2000 ukončily padesátiletou vládu jedné strany a z Taiwanu se stal funkční model demokracie. V lednu roku 2002 vstoupil Taiwan do Světové obchodní organizace (WTO). Kromě toho usiluje o členství v organizacích, jako je OSN a Světová zdravotnická organizace. Jeho vláda nyní prosazuje ekonomiku založenou na informačních technologiích a modernizaci průmyslu, která by Taiwan přeměnila v „zelený křemíkový ostrov“. Pokud se tato vize uskuteční, zvýší se hospodářská konkurenceschopnost a urychlí rozvoj společnosti. Taiwan bude i nadále podporovat hospodářský pokrok a ochranu životního prostředí tak, aby zajistil trvale udržitelný rozvoj.


www.roc-taiwan-cz.comwww.gio.gov.tw

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2020
02/2020 číst aktuální číslo
Czt
Side VSH