Menu

Česká andragogická společnost (ČAS)
byla založena v roce 2008 jako občanské sdružení odborníků a vědeckých pracovníků, kteří se zabývají teorií a praxí vzdělávání dospělých. Z aktivit sdružení lze zmínit vydávání knižní edice Česká a slovenská andragogika, pořádání pravidelných cyklů přednášek a realizaci vzdělávacích akcí, například rekvalifikačního vzdělávacího programu Mediátor/ka a Lektor/ka vzdělávání dospělých.

Asociace institucí manažerského vzdělávání (AIMV)
sdružuje vzdělávací instituce a školy, které poskytují na území České republiky vzdělávání v akreditovaných manažerských programech Bachelor of Business Administration (BBA), Master of Business Administration (MBA), Master of Science (MSc), Master of Laws (LLM) a Doctor of Business Administration (DBA/Ph.D.). Zároveň nabízí možnost srovnání nabídky programů BBA, MBA, MSc., LLM a DBA (Ph.D.) na českém trhu.

London International Graduate School (LIGS)
je vzdělávací institut, který poskytuje manažerské programy BBA, MBA, MSc a DBA (Ph.D.) určené pro časově velmi zaneprázdněné účastníky. Nabízí jim kombinovanou formu studia (blended learning) nebo interaktivní studium online v českém, slovenském a anglickém jazyce.

Osobnost vzdělávání dospělých 2012 a LIGS AWARDS 2012

23. 02. 2013

Clarion Congress Hotel Prague byl místem, kde Asociace institucí manažerského vzdělávání, Česká andragogická společnost a vzdělávací institut London International Graduate School (LIGS) dne 7. února 2013 společně vyhlásily držitele cen Osobnost vzdělávání dospělých 2012 a LIGS AWARDS 2012. Asociace institucí manažerského vzdělávání a Česká andragogická společnost v rámci snahy o ocenění významných osobností působících na poli vzdělávání dospělých a zároveň úsilí o popularizaci odvětví vyhlásily dvě kategorie: „Rozvoj teorie vzdělávání dospělých a andragogiky“, jejímž vítězem byl vyhlášen PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D., a „Praktická aplikace vzdělávání dospělých a andragogiky (trenér, školitel, lektor, tutor, kouč apod.)“, jejíž vítězkou byla vyhlášena PaedDr. Olga Medlíková, pracující jako lektorka, konzultantka a moderátorka veřejných akcí pro firmy i neziskové organizace. Držitelkou ceny LIGS AWARDS 2012, jejímž cílem je představit osobnosti, které přispívají k rozvoji celého odvětví dalšího profesního vzdělávání v České republice, byla vyhlášena Mgr. Marta Gellová. Ta se již několik let podílí na zavedení profesních standardů pro odborníky na finančním trhu České republiky a na rozvoji jejich finančního vzdělávání a finanční gramotnosti českých občanů vůbec. Za zmínku určitě stojí její nezanedbatelný podíl na tvorbě Národní strategie finančního vzdělávání, která vznikla v pracovní skupině pod vedením Ministerstva financí ČR. Ocenění předávali předseda České andragogické společnosti doc. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D., a managing partner London International Graduate School – LIGS PhDr. Pavel Makovský, MBA.Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba