Menu

17. března 2010 byl Regionální radou regionu soudržnosti Jihovýchod schválen projekt „Ráj permoníků“ – zpřístupnění kulturní památky těžní věže dolu Kukla v Oslavanech pro účely cestovního ruchu, kultury a ekologické výchovy dětí a mládeže. Realizovala jej STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r.o. s podporou Evropské unie a Jihomoravského kraje v Regionálním operačním programu Rozvoj udržitelného cestovního ruchu v regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod. Zchátralá věž byla objektem rosicko-oslavanského uhelného revíru, jehož důlní činnost v sedmdesátých letech minulého století skončila. Její unikátnost spočívá v instalaci robustního těžního ústrojí v horním patře. Většina ostatních důlních věží má těžní stroj na zemi. Jediné dvojče Kukly je v maďarském městě Pécs (Pětikostelí). Dotovanou částí projektu byla rekonstrukce těžní věže a její přebudování na vyhlídkovou věž s muzeem hornictví. Věž je zpřístupněna panoramatickým výtahem, a to i osobám se sníženou mobilitou. Díky tamnímu geniu loci tak vznikl atraktivní prostor pro pořádání MICE akcí. Na prostranství, které obklopuje věž, se na 5000 m2 nachází zábavní park „Ráj permoníků“ s bludištěm stylizovaným jako důlní chodby a s dalšími atrakcemi řízenými pomocí moderních informačních technologií, v nichž se odehrává interaktivní hra „Najdi svého permoníka“. „Permonium“ tak nabízí poznání, zábavu i adrenalinové zážitky spojené s historií a technologií zdejší těžby černého uhlí. Celkový rozpočet projektu činil 34 mil. Kč, přičemž 14 mil. Kč bylo pokryto z dotace ROP Jihovýchod, zbývající část nákladů (20 mil. Kč) byla hrazena z vlastních zdrojů firmy STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r.o. Výsledkem je vysoce atraktivní turistický a zábavní cíl napojený na cyklotrasy rosicko-oslavanským regionem. Jeho atraktivitu umocňuje kvalitní sociální zázemí, cukrárna na terase věže, hornická kantýna, úschovna kol a turistické informační místo s prodejnou tematických suvenýrů.

Oslavanské Permonium

21. 05. 2012

V Oslavanech byl 26. dubna 2012, v areálu kolem národní kulturní památky, těžní věže dolu Kukla, slavnostně otevřen zábavní park „Permonium“. Navazuje na tamní tradici uhelného dolování. Jeho šestadvacet atrakcí nese názvy pocházející z hornické hantýrky, např. verštat, sálpóna, šut, trojfus, šutrvol nebo šachthala. V nich se odehrává interaktivní hra „Magic Permon“ řízená pomocí moderních informačních technologií. Návštěvníci zde naleznou největší nadzemní bludiště v Česku simulující systém důlních chodeb. Také důlní jezero, sopku propojenou s dvouúrovňovým lanovým centrem, druhohorní prales a důlní štoly, v nichž jsou umístěny další atrakce. Na tiskové konferenci na letošním Regiontouru řekla ředitelka Divize vzdělávání a rozvoje Strojírny Oslavany PhDr. Alena Lubasová, Ph.D. o „Permoniu“: „Bude to zábavní park s příběhem. Jeho návštěvník může zapojením se do interaktivní hry projít deseti nástrahami některé ze šesti tras oslavanských permonů. Princip hry spočívá v plnění deseti různých druhů úkolů. Jak vědomostních, dovednostních, tak i adrenalinových. Hra má tři různé úrovně: pro děti do deseti let, pro dospívající mládež a pro dospělé.“
Zástupce investora, firmy STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r.o., JUDr. Zdeňka Vaněčka, který je jejím jednatelem, jsem při té příležitosti požádal o rozhovor.
Pane doktore, proč jste se do tohoto projektu pustili?
Stalo se tak na popud mé paní, Dr. Aleny Lubasové. Ta přišla s nápadem rekonstrukce těžní věže se zábavním parkem a výzvou k nám: „Zanechte po sobě v tomto regionu dobrou stopu, protože v naší křehké demokracii, kde převládají korupční skandály a právní bezvědomí, je potřeba udělat něco normálního.“ Takže my od strojařiny, od materiální výroby, jsme najednou stáli před rozhodnutím – znovu oživit a zrekonstruovat do původní krásy tuto historickou dámu – těžní věž Kukla – a udělat z ní totem nebo maják zdejšího regionu. Těžní věž postavili naši předkové v letech 1911 až 1913. Nádherná řemeslná práce! Stejně tak nádherně a řemeslně citlivě ji teď zrenovovali a dali dohromady potomci jejich potomků. A aby to nebylo málo, vytvořili jsme kolem ní zábavní park s příběhem. Něco na způsob hry Pevnost Boyard. Pan doktor Luboš Rejl, který je autorem knihy oslavanských pověstí „O šesti oslavanských permonech“, nám poskytl nejen inspiraci, ale i souhlas k využití jeho autorských práv, abychom tu mohli vybudovat „Permonium“ – důlní pole na povrchu. Cosi jako trenažér zvyšování odolnosti obyčejného českého člověka v současné době.

Strojírna Oslavany je dominantním českým výrobcem a dodavatelem tlumičů pro podvozky veškerých kolejových vozidel.
Ano, děláme tzv. fajnovou strojařinu. Jsme v České republice jediným výrobcem hydraulických teleskopických tlumičů podvozků kolejových vozidel – tramvají, lokomotiv, osobních vozů, vozů metra apod. Vyvážíme je do celé Evropy, včetně Švédska, Ruska či Ukrajiny. Máme sto šedesát pět zaměstnanců. Myslím, že jsme firmou, která dbá na svoji budoucnost. Školíme a trénujeme své zaměstnance. V rámci operačního programu podnikání a inovace (OPPI) jsme jako první v regionu rekonstrukcí prvního z historických hornických objektů vytvořili vzdělávací centrum, a to nejen pro sebe, ale i pro další podnikatelské subjekty. A pustili jsme se i do dalších projektů. Tímto, který dnes slavnostně uvádíme do provozu, tuto etapu završujeme a zase se budeme moci více soustředit na vývoj a rozvoj strojírenské výroby.

Naznačil jste, že naši demokracii ohrožují korupční skandály a právní bezvědomí. Na to, abych jim napomáhal čelit, sice nemám interaktivní park s příběhem jako vy, ale mám Komenského a jeho slavný příběh. Můj časopis se totiž málem jmenoval Všudybud, avšak byl to až příliš archaický název, proto jsem jej nazval Všudybyl. Nicméně každý úvodník uvozuji citací z „Labyrintu světa a ráje srdce“ Komenského čtyři sta let aktuálními postřehy. Takže, pane doktore, jak se vám v tomto prostředí, které Komenský tak nadčasově alegorizuje, podniká?
No, je to prostředí silně turbulentní, nic jednoduchého. Přetrvává arogance moci a diktát podmínek u těch podnikatelských subjektů a institucí, které těží ze svého monopolního či dominantního postavení. Jsem přesvědčen, že v podnikání musí být určitá etika a rovnocenné, vyvážené partnerské vztahy. Snahy z nich vybočovat jsme zažili i při realizaci našich rozvojových dotačních projektů, kde jsme, coby investor, dohlíželi i na to, aby subdodavatelé finálních dodavatelů nebyli ponižováni a za vykonanou práci včas dostávali přiměřenou odměnu. Myslím si, že v naší branži, ve strojařině, zvláště této ušlechtilé, je to o trošku lepší než např. ve stavebnictví. Naše zkušenosti nejsou až tak dramatické, byť máme za sebou několik neúspěšných pokusů o zahraniční kooperace. Spolupracovali jsme s významnou americkou společností, která svoji dceřinou společnost poslala do insolventního řízení, aniž by si s námi vypořádala závazky. A bohužel, poučilo nás ještě pár dalších takových zkušeností. V současné době jsou vztahy se všemi partnery naší společnosti korektní. Jsme firmou s velmi slušnou bonitou – ratingem u komerčních bank. Také tímto deklarujeme, že se řadíme k solidním českým privátním společnostem, se kterými se spolupracující firmy mohou tzv. „uvázat na jedno lano“.

Není se co divit, že jste investovali právě v Oslavanech. Nejen do strojírny, ale i do renovace těžní věže Kukla. Je z ní úžasný výhled na nádhernou krajinu.
Pocházím z tohoto kraje a jsem jeho patriotem, byť jsem většinu života pobýval jinde. Pracoval jsem na Plzeňsku, na Ašsku, v Brně, kde nyní s rodinou žiji. Tady v Oslavanech se s kolegy, svými společníky a spolupracovníky, starám o to, abychom tomuto regionu také něco vraceli. Podpořili v něm zaměstnanost, resp. pracovní příležitosti v průmyslu, který zde má tradici. Mí kolegové jsou totiž také vesměs odtud. Rovněž naši předkové byli spjati se zdejším hornictvím, které mělo v Oslavanech dvěstěpadesátiletou tradici. Proto jsme vyslyšeli působivou vizi mé paní a řekli si: Pojďme uskutečnit pro region a město Oslavany tento altruistický, sociálně laděný projekt a zanechme tak po sobě dobrou stopu pro budoucí generace. I podle reakcí hostů, realizátorů a partnerů tohoto projektu na dnešním slavnostním otevření jsem přesvědčen, že to bylo správné rozhodnutí.Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka