Menu

Šestý ročník festivalu „Pontes“

Originální partitura Novosvětské symfonie zachráněna

02. 12. 2001

vyvrcholil 6. listopadu koncertem pěti italských tenorů v pražském Rudolfinu a následným slavnostním rautem v hotelu Inter.Continental. Festival si vytkl za cíl propojovat lidi, názory, generace a doby. Kultura a umění nemohou žít jen ze sebe. I hudba, ač nehmotná, která dokáže spojit lidi tím nejprostším materiálem – citem, potřebuje nějaké prostředky na to, aby mohla být a sloužit. Skladatel, pokud napsal dílo, které přinese pocit štěstí, či alespoň uvolnění a pohodu dnes i za sto let, udělal stejně důležitou práci jako architekt či stavitel, zbavující nás nutnosti strádat v nepohodě a na druhý břeh se dostávat s nedůstojně zamáčenými koleny.

Virtuosi di Praga propojují památky UNESCO
Název „Pontes“ – Mosty vychází z myšlenky propojení jednotlivých míst památek UNESCO, orchestru Virtuosi di Praga a umělecké agentury Lupulus s danými městy. Mottem šestého ročníku byla záchrana originální partitury Novosvětské symfonie v rámci projektu Záchrany kulturního dědictví. Cyklus koncertů byl realizován na deseti místech České republiky, na nichž se nacházejí památky zapsané do seznamu UNESCO, s tím, že v každém z nich nad koncertem přebíral záštitu starosta města. Repertoár byl sestaven i z děl autorů, kteří v daném městě působili. Letos to byl zejména Pavel Josef Vejvanovský, který působil v Kroměříži.

Hudba žije tím, že zní, a zní jen díky interpretům
V tomto smyslu Virtuosi di Praga – rezidenční orchestr festivalu Pontes – děkuje letošnímu hlavnímu partnerovi firmě Léčiva s.s., hotelu Inter.Continental Praha, grafickým závodům Svoboda a.s., České pojišťovně a.s, firmě Metrostav, Magistrátu hl.m. Prahy, firmě ARBO media, Českému rozhlasu, Domu porcelánu Praha a.s., firmě Class food, firmám Muzzik a Cabel Plus a v neposlední řadě i Českému muzeu hudby a Muzeu Antonína Dvořáka.

Lupulus Prague

Korunní 60

120 00 Praha 2

tel./fax: 02/2251 3782

mobil: 0602/666 007

e-mail: lupulus@comp.cz

www.skyfamily.com/virtuosidipraga

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2020
02/2020 číst aktuální číslo