Menu

Orientačních cedulí přibývá

31. 10. 2004

Značení kulturních a turistických cílů
Agentura CzechTourism zesílila aktivity na podporu rozvoje domácího cestovního ruchu. Velmi málo totiž známe a víme o možnostech vlastní země. Za zamyšlení stojí, že se k tomuto tvrzení hlásí sami naši spoluobčané, což potvrzují i výsledky šetření, které pro CzechTourism provedla agentura STEM/MARK. Nelépe to vypadá s informovaností o možnostech využití času v průběhu dovolené v tuzemsku. Jednou z aktivit na podporu domácího cestovního ruchu je snaha o dynamický postup při osazování informačního a orientačního značení kulturních a turistických cílů podél komunikací extravilánu. CzechTourism v této oblasti již několik let úzce spolupracuje s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Ministerstvem dopravy ČR, Ministerstvem vnitra ČR, Ministerstvem kultury ČR a samozřejmě také s příslušnými odbory krajských úřadů. Brzy se tato snaha naplní tím, že na Ministerstvu dopravy ČR vznikne směrnice, která upravuje pravidla umístnění značení ke kulturním a turistickým cílům. Tato směrnice vychází z vyhlášky 30/2001 Sb., se kterou je také v plném souladu. Bude především sloužit pro orientaci těch, kteří mají zájem přivést motorizované turisty k cílům, které vlastní či spravují. Problematiku značení cílů totiž řeší několik norem a laik by měl dostat od státu co nejjednodušší „kuchařku“, jak postupovat, pokud si chce nechat zřídit toto značení, které je navíc plně hrazeno z jeho finančních zdrojů.

Na dopravních značkách IS 23 a IS 24b
Systém značení v extravilánu je založen na dvou dopravních značkách, IS 23 a IS 24b. Značka IS 23 představuje hlavní upozornění na danou atraktivitu, která je patřičně graficky znázorněna. Jednotný, či spíše jednoduchý a estetický vzhled kreseb na „hnědých cedulích“ posuzuje vždy Ministerstvo kultury ČR. Na tuto značku navazují menší značky IS 24b, které musí řidiče nasměrovat až k cíli, resp. na parkoviště, které je k němu nejblíže. Pro zřetelnost přísluší každému druhu turistického cíle patřičný piktogram – např. hrad, zámek, muzeum, jeskyně apod. Přílohou směrnice je seznam vybraných cílů, které splňují potřebné podmínky: cíl je nadregionálního významu, leží jako blízký cíl v okolí komunikace a značení na ní nesnižuje bezpečnost provozu. Vzdálenost je vždy počítána od příslušného exitu nebo křižovatky. Pojmem „blízký cíl“ se rozumí max. vzdálenost 25 km od dálnice nebo rychlostní komunikace a 15 km od silnice první třídy.

Informační systém plní především dva úkoly: 

  1. Projíždějící řidiče informuje o blízkém cíli a tím obohacuje jeho znalosti o místech, kterými právě projíždí, a v budoucnu jej mohou tyto znalosti motivovat, aby strávil svůj volný čas právě v daném regionu.


2) Pokud již projíždějící má dostatek času a chce navštívit danou místní atraktivitu, dopravní značení mu ulehčí orientaci v neznámém prostředí a dovede jej snáze až k cíli. Tím se snižuje riziko krizových situací, které by mohly nastat např. při odbočování na poslední chvíli či otáčení se a hledání cesty k cíli.

Domácí i zahraniční turisté oceňují
Za poslední roky na dálnicích, rychlostních komunikacích i silnicích prvé a nižší třídy hnědých cedulí přibývá. Jde to totiž i bez směrnice. Jen cesta k cíli je komplikovanější a vyžaduje součinnost s odborníky při řešení několika problematik. Motoristé v turistickém regionu Západočeské lázně jistě zaznamenali výrazný nárůst hnědých cedulí, díky nimž Karlovarský kraj turistům zjednodušil orientaci. Vzal na sebe projekt značení za jednotlivé cíle. I další kraje připravují značení především těch cílů, které jsou v jejich majetku. Podobně konají i jednotlivé cíle. Projevují se jako dobří hospodáři. Za hnědou značku zaplatí jednou provždy a mají pak trvalou reklamu, která přežije všechny billboardy a případně i jejich zrušení. Motorizovaní turisté již neminou zámky Hluboká, Bečov, Loket, Kynžvart, Náměšť nad Oslavou, Chebský hrad, památník v Terezíně a řadu dalších cílů. Tito turisté, domácí i zahraniční, jistě ocení, že majitelé a správci cílů jim šetří ztrácející se nervy při hledání cíle, čas věnovaný sledování map či oslovování místních obyvatel a peníze nutné na nákup zbytečně projetých pohonných hmot. Za odměnu si budou tyto cíle dobře pamatovat v tom kladném smyslu a buď se k nim vrátí nebo je doporučí svým známým. A to je přece stále ta nejúčinnější reklama.

Ing. Petr Kratochvíl
ředitel odboru regionalistiky CzechTourismArchiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2020
02/2020 číst aktuální číslo