Menu

Organizace destinačního managementu

12. 01. 2018

S ředitelem odboru regionální partnerství a vztahy České centrály cestovního ruchu – Czech Tourism B2B Alešem Pangrácem se potkáváme 30. listopadu 2017 v Oblasti Dolní Vítkovice v prostorách ostravského Světa Techniky na semináři nazvaném „Organizace destinačního managementu“. Jeho témata byla: představení problematiky destinačního managementu, hlavní úkoly a financování společností destinačního managementu, jejich kategorizace a proces certifikace; založení organizace destinačního managementu a její rozvoj; strategické dokumenty, produkty, marketing, hodnocení efektivity a statistická data; spolupráce s agenturou CzechTourism v rámci celorepublikových komunikačních kampaní; aktivity krajské destinační společnosti a oddělení cestovního ruchu v rámci komunikačních kampaní; kapitalizace vlastních zdrojů regionu a maximalizace příjmů z cestovního ruchu. K účastníkům kromě ředitele Pangráce mj. promluvili: náměstek hejtmana kraje pro regionální rozvoj a cestovní ruch Jan Krkoška, ředitelka agentury CzechTourism Monika Palatková, ředitel krajské destinační společnosti Moravian-Silesian Tourism David Karčmář, vedoucí oddělení cestovního ruchu Moravskoslezského kraje Nazim Afana a odborný konzultant Ondřej Špaček.
Pane řediteli, v pátém vydání Všudybylu 2017 v interview „Destinační management a certifikace destinačních agentur“ jsme spolu hovořili o tom, že v Národním programu podpory cestovního ruchu v regionech (2013–2020), který vypsalo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, je obsažena kapitola „Marketingové aktivity v cestovním ruchu“, jejíž program je určen destinačním společnostem na podporu realizace marketingových aktivit. Většina z toho, o čem ten článek byl, zazněla i na tomto semináři.
Samozřejmě. A nejen tady v Ostravě, kde se účastníte předposlední ze čtrnácti těchto roadshow na téma kategorizace a certifikace společností destinačního managementu. Seminář jsme se totiž rozhodli realizovat ve všech krajích České republiky. Předcházely mu dvě pracovní snídaně s odbornou veřejností. Na té první, před osmi měsíci, jsme zástupcům odborových a profesních asociací a turistických oblastí představili, co chceme dělat, a ptali se jich na jejich názory. Na druhé pracovní snídani, 11. listopadu 2017, jsme už představili na i základě jejich podnětů a připomínek formulovaný finální dokument ke kategorizaci a certifikaci společností destinačního managementu. Výsledkem této široké interakce bylo, že se lidé z řad odborné veřejnosti kategorizace a certifikace společností destinačního managementu přestali bát. Pochopili, že ti, kteří dělají, nebudou mít problém kritéria splnit, a ti, kteří profesionálně žádají o dotace, budou mít o čem přemýšlet.

Prezentovali jste tu, jakým způsobem budete přistupovat ke společnostem destinačního managementu. Jaká budou mít práva a co od nich budete do budoucna očekávat.
Ano, sestavili jsme jednoduchý manuál, na jehož základě se destinační agentura (a je jedno, na které působí úrovni) dozví, co se od ní očekává. Jakou základní činnost by měla provádět. Ve chvíli, kdy bude společnost destinačního managementu splňovat tato kritéria, může získat národní certifikát a na základě této certifikace žádat o peníze z Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech. Tenhle postup ale bude platit až od roku 2019. Certifikace se totiž rozběhnou od ledna 2018. Momentálně finišujeme s umístěním formuláře s žádostí o certifikaci na web www.csks.cz.

Veliký ohlas mělo vystoupení Ondřeje Špačka.
Pan Špaček je jedním z expertů, kteří agentuře CzechTourism pomáhali se sestavováním certifikačních kritérií společností destinačního managementu. Vycházeli jsme z toho, co tržní platforma cestovního ruchu České republice přináší a jak posilovat její výkonnost zejména tam, kde je to nejvíc potřeba – v turisty málo navštěvovaných regionech. Tedy jak tam zvenku nad rámec stávající populace přivádět kupní sílu a poptávku, která bude otevírat prostor pro vytváření podnikatelských a pracovních příležitostí a vůbec posilovat mikroekonomiku měst a obcí regionů. Takže jsme se dotkli i tvorby produktů a zpětné vazby – získávání dat a statistiky. Vycházeli jsme při tom z prvotního materiálu, který jsme během příprav tvorby certifikačního manuálu spolu s KPMG Česká republika vypracovali. Současně jsme vycházeli z podnětů a připomínek profesních a oborových asociací. Ať už Asociace krajů ČR, Fóra cestovního ruchu ČR a jeho jednotlivých členů, Asociace hotelů a restaurací ČR apod. Podařilo se nám tak vytvořit materiál, který má průřezovou shodu. Zaznívají tak názory: „Konečně je tady něco, čeho se dá chytit, co nám minimálně v těch prvních krocích dokáže usnadnit cestu k zákonu o cestovním ruchu, který bohužel zatím nemáme.“

V úvodu jsem zmínil, že jedním z mluvčích semináře byla generální ředitelka agentury CzechTourism Monika Palatková.
V rámci svého vystoupení paní ředitelka prezentovala data vypovídající o výkonnosti cestovního ruchu v České republice. Zejména ta týkající se příjezdového cestovního ruchu. Zabývala se jeho trendy, z jakých zdrojových destinací incomingu k nám do Česka kdo jezdí, jaká mají turisté z té které části světa očekávání. Jak se na našem území chovají. V podstatě představila základní teze marketingového plánování pro roky 2019 a 2020 a nastínila možnosti spolupráce regionů s agenturou CzechTourism.Archiv vydání

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 01/2019
01/2019 číst aktuální číslo
Czech specials
Restaurace Novoměstský pivovar