Menu

Optaglio s.r.o.
je členem skupiny Optaglio Group spolu s Optaglio Limited (Velká Británie) a Metallic Security (Česká republika). Specializuje se na vývoj a výrobu špičkových bezpečnostních optických prvků a hologramů založenou na vlastním dlouhodobém vývoji a výzkumu. Optaglio posouvá hranice bezpečnostních technologií a rozšiřuje škálu produktů sloužících k boji proti padělání. Sídlí v Technologickém parku v Řeži u Prahy (spolu s Ústavem jaderného výzkumu), kde jsou dodržovány nejpřísnější mezinárodní bezpečnostní standardy pro ochranu nukleárních zařízení. Výroba Optaglia splňuje podmínky ceninového režimu s 24hodinovou ostrahou a striktní kontrolou vstupů. Je členem Mezinárodní asociace výrobců hologramů (IHMA), prostřednictvím které registruje všechny vyráběné ochranné prvky v centrálním bezpečnostním registru v Londýně. Produkty Optaglia nacházejí uplatnění ve více než padesáti státech světa v různých oborech. Jeho zákazníky jsou však především státní instituce, ministerstva a světové firmy. V České republice realizuje významnou část zakázek s ceninovými tiskárnami, jako jsou Státní tiskárna cenin, Poštovní tiskárna cenin a Victoria Security Printing.

MULTIMATRIX®
je speciální počítačem generovaný hologram zaznamenaný technologií elektronové litografie s vysokým rozlišením grafiky v řádu tisíců až desítek tisíců dpi. Celková plocha hologramu je složena z velkého množství pravidelných elementů. Kromě holografického motivu je možné do plochy hologramu začlenit velké množství skrytých prvků, prostým okem neviditelných. Mezi nejvýznamnější skryté prvky patří mikroskopický nanotext a nanografika. Skrytá informace může být v hologramu zaznamenána i ve formě kryptogramu, obrazu viditelném pouze v laserovém světle. MULTIMATRIX® hologram může obsahovat kompozici všech druhů hologramů. Od plošného záznamu až po trojrozměrný s řadou speciálních efektů nenapodobitelných tiskařskou technikou. Je určen především pro aplikace, kde je vyžadována nejvyšší a vysoká míra ochrany zboží, cenin a dokumentů.

Achromatický hologram
je příkladem unikátního trojrozměrného holografického obrazu, který se vyznačuje tzv. „optickou hmatatelností“. Takový obraz zajišťuje vyšší míru optické ochrany, než jaká je dosahována klasickými laserovými holografickými metodami. Zobrazovací metody, založené na nanotechnologiích, nejvyšším stupni rozvoje elektronové litografie, umožňují vykreslení zřetelných objektů jednoduše rozeznatelných a ověřitelných laiky i experty, které jsou ale zároveň jen velmi obtížně napodobitelné. Achromatické prvky jsou optimalizovány pro horší světelné podmínky, a jsou tak ideální pro každodenní rozeznávání veřejností.

Mikrotečky OVDot®,
tzv. holografický prach, vyvinutý v Optagliu, jsou mikroskopické niklové částice vytvořené za použití elektronové litografie v různých tvarech a velikostech. Nesou hologram ve velmi vysokém rozlišení a variabilní alfanumerický kód. Díky svým vlastnostem představují revoluční inovaci a jeden z nejvyšších standardů ochrany proti padělání.. OVDot® jsou určeny pro skrytou ochranu a ověření na druhé a třetí úrovni inspekce. Nacházejí využití ve velkém množství aplikací. Podrobnosti naleznete na www.optaglio.cz v sekcích: Papír s OVDot®, Inkousty s OVDot® nebo AutoDot®. Jejich hlavními přednostmi jsou: variabilní tvar (hexagon, octagon, čtverec nebo zákaznický tvar); variabilní velikosti (100 µm až 1 mm); alfanumerické kódování; dlouhá trvanlivost; vysoká odolnost vůči teplotám, zředěným kyselinám a zásadám; jednoduchá kontrola pravosti (za pomoci kapesního mikroskopu).

Optaglio, jednou ze tří nejvýznamnějších firem světa na holografické produkty

31. 03. 2010

S Michalem Forejtem ze společnosti OPTAGLIO s.r.o. se potkáváme 4. března 2010 na ázerbajdžánské party v TOP HOTELu Praha.
Pane inženýre, jaký je váš vztah k Azerbajdžánské republice?
Ázerbajdžán jsem navštívil jako student. Velice mě zaujal. Od hor až po Kaspické moře včetně historického nádherného Baku. Mám tam spoustu známých. Ázerbajdžánský národ je úžasně otevřený. Ať jsem se tam setkal s kýmkoliv, byli Ázerbajdžánci vždycky až neskutečně pohostinní. Pokud tam přijedete, jste hostem, pro nějž je „můj dům, tvůj dům“. Velice rád s nimi jednám.

Mé přátele jste potěšil perfektní ruštinou.
To vychází z toho, že jsem studoval v Moskvě, a jazyk se nezapomíná. Obzvlášť, když jej používáte. A já rusky hovořím často, protože hlavní oblastí mého působení je Společenství nezávislých států. Ostatně Ázerbajdžán v Optagliu bereme jako pro naši firmu a pro českou ekonomiku strategickou zemi. Pro mne je místem, kde mohu využívat své znalosti ruštiny, protože jazyk, pokud hovoříte s někým, komu je blízký, otevírá jeho srdce. Pokud s obchodním partnerem mluvíte třetím jazykem, ačkoliv jej oba dobře ovládáte, není to takové. Blízký jazyk (jako je např. pro nás pro Čechy slovenština) je daleko účinnější branou k porozumění. Ať jednám v Ázerbajdžánu, v Rusku, Kazachstánu, Uzbekistánu, na Ukrajině atd., ruština se mi všude vyplácí. Všechny tyto země totiž Optaglio víceméně zdařile oslovuje svými produkty, protože padělky a falzifikáty se objevují na celém světě a Optaglio je s to dodávat nástroje, jak se proti nim účinně bránit a zabezpečovat zboží, dokumenty, ceniny a platidla.

Vaše firma Optaglio vznikla z jiné české firmy Czech Holography.
Ano, vybudovali ji lidé, kteří chtěli prorazit s hologramy v době, kdy na Československém trhu chyběly. Dnes se Optaglio řadí mezi tři nejvýznamnější firmy světa, které vyrábějí holografické produkty a optické bezpečností prvky.

Určitě máte být na co hrdí a spolu s vámi celá Česká republika. Bohužel, na rozdíl od sportovních, takovéto úspěchy v málokterém našinci vzbudí hrdost a potřebu se s nimi ztotožňovat a ventilovat své nadšení: „My Češi jsme špičkoví! Patříme mezi tři nejlepší země světa.“ Ostatně o tom, že doma nikdo není prorokem, vypovídá i to, že většinu zakázek realizujete v zahraničí.
Ale to je hlavně proto, že desetimilionový český trh je pro nás malý. Naše optické bezpečnostní prvky se objevují na státních zakázkách a komerčních produktech po celém světě. Všude tam, kde je hologramem záhodno zaručit originalitu výrobku, protože takřka cokoliv, co je úspěšné, co se vymyslí, vyrobí a uvede na trh, se někdo snaží padělat nebo napodobit. Optaglio je schopno takový produkt zabezpečit optickým ochranným prvkem, který identifikuje, že je to originál. Hologramy proto dodáváme i na státní dokumenty, vízové známky, pasy, ID karty aj. Naše bezpečností prvky jsou vyráběné nanotechnologií, která je od základu vyvinuta v naší firmě. Hologramy zaznamenáváme tzv. „elektronovou tužkou“, kdy elektronový litograf přenáší obraz na křemíkovou desku a vytváří matrici; kdežto matrice pro klasický hologram je tvořena laserovým paprskem. Proto jsme s to, oproti klasickým laserovou technologií vyráběným hologramům, docilovat tak obrovských rozlišení. Prakticky v nanostrukturách, které laserová technologie neumožňuje.

Záhy poté, co Optaglio v roce 2009 převzalo ocenění Industrie v rámci projektu „Česká hlava“, za vyvinutí technologie, která díky vaší úspěšné aplikaci nanotechnologií posouvá hologram o řád výše, zveřejnil Všudybyl interview s vaším obchodním ředitelem panem Romanem Kmoníčkem (viz www.e-vsudybyl.cz, článek „Ta pravá výzva pro nás“).
Naše technologie nám v daném bezpečnostním prvku dovolují docílit rozlišení až půl milionu dpi. Příkladem je autoatlas České republiky, který je vměstnán na dvou centimetrech čtverečních. Je to nejmenší autoatlas, který byl kdy vyroben. Samozřejmě obce, silnice, čerpací stanice apod. jsou tam vidět pouze pod elektronovým mikroskopem, takže to je jen ukázka našich možností, a ne navigační pomůcka, byť i podle něj by bylo možné si prohlédnout trasu, leč pouze v laboratoři.
Zmiňované ocenění jsme ale získali za optické prvky Nanogravure™. Jde v podstatě o jednoduchý optický trik, který nám umožňuje zobrazovat předměty s plastickým efektem tak, že se jeví vystouplé nebo naopak vyhloubené do povrchu. Pro padělatele je pak téměř nemožné takový efekt napodobit. Díky tomu jej používáme pouze pro zabezpečení bankovek. Nanotechnologie nám umožnily vyvinout i řadu dalších zajímavostí. Určitě mezi ně patří OVDot®, holografické mikročástice, které mohou být součástí barvy, inkoustu či papíru. Využívají se pro označení dokumentů a různých dílů výrobků, které stačí sprejem nastříkat, a máte je podepsané a lehce identifikovatelné.Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2020
02/2020 číst aktuální číslo
Dallmayr
PF 2021 CzechSpecials