Menu

Oprávněný optimismus

31. 10. 2004

Renomovaný evropský hotelový řetězec


OREA HOTELS, a.s., člen koncernu CIMEX, provozuje největší český stejnojmenný hotelový řetězec jedenatřiceti hotelů. Ten díky unikátnímu zázemí nabízí širokou škálu služeb zahrnující: lázeňské pobyty, přípravu a realizaci kongresů, konferencí, školení, firemních akcí, prezentací, slavnostních setkání apod., pobyty pro rodiny s dětmi, popř. i s domácím zvířetem, sportovní soustředění, lyžařské a cykloturistické pobyty aj. Společnost se opakovaně umisťuje v prestižní anketě „Českých 100 nejlepších“, přičemž jednotlivé hotely OREA HOTELS na čelních místech celostátních výkonnostních statistik. Společným marketingem, prosazováním propagační strategie a efektivním systémem prodeje dosahuje OREA HOTELS výsledků srovnatelných s dalšími renomovanými evropskými hotelovými řetězci.

Rezervační on-line systém
propojuje všechny hotely řetězce a umožňuje provádět rezervaci několika způsoby:

osobně na recepci každého hotelu řetězce; telefonicky na čísle bezplatné informační a rezervační linky 800 12 00 12; na webových stránkách www.orea.cz a www.orex.cz

Franšízink
OREA HOTELS, a.s. poskytuje franšízový produkt, v němž zúročuje dlouholeté zkušenosti s provozováním hotelů v podmínkách střední Evropy, zkušenosti z úspěšné transformace, znalost situace na trhu cestovního ruchu a vědomí marketingových a obchodně provozních výhod uskupení v hotelovém řetězci.

V souvislosti s hlavním tématem Všudybylu jsem o rozhovor požádal předsedu představenstva a generálního ředitele OREA HOTELS, a.s. pana Zdeňka Šafaříka, jehož společnost pod stejnojmenným názvem provozuje největší český hotelový řetězec. Začal jsem připomenutím našeho interview z října 2001, v němž jsem v souvislosti s vynikajícími výsledky společnosti OREA v roce 2000 a jejím umístěním v první padesátce nejúspěšnějších českých firem konstatoval, že zúročuje kooperaci samostatně podnikajících subjektů i umění správně nasměrovat a motivovat lidi tak, aby jim práce s lidmi působila radost.
Pane řediteli, výsledky vaší společnosti napovídají, že v tomto směřování pokračujete i jako akciová společnost.

Ano, 1. září jsme se transformovali na akciovou společnost s názvem OREA HOTELS, a.s., takže původní marketingový název hotelového řetězce přešel do oficiálního jména naší firmy.

Co se týče dimenzí hotelového řetězce OREA HOTELS, ten již svou velikostí přesahuje rámec České republiky.
Něco na tom bude. Z hlediska počtu pokojů jsme celosvětově na 252. místě, takže jsme v pověstné třístovce, která se každoročně prezentuje.

Letošní rok českému hotelovému průmyslu a vůbec aktivnímu cestovnímu ruchu – příjezdům do České republiky – přál.
To je pravda. Po dvou letech utahování opasků, zaviněném známými okolnostmi, došlo k tomu, že se cestovní ruch rozběhl. Spíš si ale myslím, že se dostal tam, kde byl před dvěma lety. Dlužno podotknout, že růst cestovního ruchu není rovnoměrný na celém území České republiky. Projevuje se hlavně v Praze a v západních Čechách. Již o trochu méně v Brně, v jižních Čechách a směrem dál na východ na Českomoravskou vysočinu. Zde také zaznamenáváme nárůst. Nicméně není to o desítkách procent jako v Praze.

Váš hotelový řetězec tvoří nejen hotely vaší akciové společnosti, ale i franšízanti. Jaké základní předpoklady musí dané subjekty splňovat, aby mohly být zapojeny do řetězce OREA HOTELS?
V úvodu bych chtěl konstatovat, že máme dlouhodobý zájem franšízu OREA HOTELS poskytovat co nejširšímu okruhu perspektivních hotelů. To, co řeknu nyní, sice může vyznít jako protiřečení si, ale není tomu tak. Franšíza v podmínkách České republiky a zvláště mimo Prahu je často o diskusi s majiteli a provozovateli hotelů, protože produkt franšízy, pojímán jejich představou, je často něco jiného, než můžeme nabídnout. V prvé řadě je to o ujasnění pozic nás jako poskytovatelů franšízy a protistrany jako nabyvatele franšízy. Pak se samozřejmě nebráníme poskytnout své know how a být pro ně zdrojem dalších synergických výhod. Nicméně naše zkušenost hovoří o tom, že poskytovat franšízu je pro obě strany účelné pouze u větších hotelů. Jako minimum vidím padesát pokojů.

Nejenže kapacity členských hotelů řetězce OREA HOTELS nabízíte na významných globálních vyhledávačích, že členské hotely OREA HOTELS propagujete na veletrzích cestovního ruchu doma i v zahraničí, velmi oceňovaný je i váš vzdělávací program OREA ACADEMY, který je otevřen i pro nečlenské hotely.
Základní tréninky jsou primární součástí franšízy. Další vzdělávací akce – program OREA ACADEMY – pak každoročně vypisujeme na základě poptávky franšízových hotelů a ředitelů našich hotelů a jak jste zmínil, v případě volných kapacit nabízíme také dalším subjektům. Momentálně nám běží dvanáct kurzů a máme už jasno, o čem budou ty v příštím roce. Vzdělávací projekt OREA ACADEMY je určen širokému spektru profesí. Je pojat jako ucelený a navazující soubor praktických kurzů, které svým obsahem úzce souvisí s hotelovým provozem. Vzdělávací program se týká i hotelového managementu. Mimo rámec OREA ACADEMY ve spolupráci s Vysokou školou hotelovou vzděláváme i své nejvyšší managery. Všichni naši hoteloví ředitelé včetně odborných ředitelů generálního ředitelství v tomto roce absolvovali jednosemestrální studium zakončené seminární prací.

Většiny z vás, kapitánů hotelového průmyslu, se v tomto vydání Všudybylu táži, kam české hotelnictví směřuje.
Protože už v této oblasti působím hodně let, jsem a musím být optimistou. Můj optimismus je oprávněný. Česká republika má v cestovním ruchu obrovský potenciál, a pokud se zájmy hoteliérů dokáží skloubit s rozumnou vládní politikou, nemáme se do budoucna čeho obávat.

I mně připadá, že Česká republika začala konečně něco dělat pro prosazování dobrého jména na okolních i vzdálených zdrojových trzích z hlediska incomingu. Někomu mohou připadat až příliš vizionářské aktivity např. v Číně, ale po Ruské federaci je Čína pro českou ekonomiku a náš zahraniční obchod (neboť incoming do České republiky je o zahraničním inkasu) druhou nejperspektivnější zemí.
Pochopitelně, že si všímáme vývoje v zemích s vysokým potenciálem turistů. Logicky se (obdobně jako ostatní členské země Evropské unie) díváme i za hranice Evropy. S tím, jak se Čína ekonomicky i společensky vzmáhá, bude pro Evropany čínský trh čím dál zajímavější. Politická situace v Číně je taková, jaká je a bohužel z české strany – ze strany našich konzulátů v Číně – jsme příliš vstřícných kroků vůči zájemcům o návštěvu České republiky nezaznamenali. Nicméně, máme už osobní kontakty s významnými čínskými podnikateli v cestovním ruchu, soukromými i státními, takže pouze čekáme na operativně vstřícnější vyřizování vízových náležitostí, takové, jaké je dnes běžně aplikováno konkurenčními destinacemi – zakladatelskými zeměmi Evropské unie. Akciová společnost OREA HOTELS je připravena navazovat s čínskými partnery obchodní vztahy a jsou tu už první vlaštovky. V těchto dnech máme v Praze několik čínských skupin, které projíždějí Evropou, mj. i Budapeští a Vídní. Je to první počin, po němž by mohly v nějakém standardním režimu následovat další. Ekonomické ukazatele říkají, že zhruba čtrnáct procent z půldruhé miliardy obyvatel Číny má po stránce materiální na to, vycestovat a poznávat cizí kraje. Je to obrovský potenciál a my jsme nakročeni jej využít.

Proč by měl každý rozumný stát minimálně nepřekážet či spíše podporovat rozvoj hotelnictví?
Hotelový průmysl představuje značný ekonomický potenciál. Samozřejmě, státy se liší podle toho, kolika procenty se cestovní ruch podílí na tvorbě hrubého domácího produktu. Jsou okolní státy, například sousední Rakousko, kde to je o řád výš než u nás. Nicméně cestovní ruch je fenomén, který má jasně prorůstový charakter. Navíc z národohospo­dářského hlediska zaměstnává přímo i nepřímo obrovské množství lidí. Na rozdíl od mnohých jiných je to bezproblémový, plně samofinancovatelný obor, který navíc bez nutnosti zásahu státu do Česká láká cizí investory. Je – a všechny celosvětové ekonomické prognózy hovoří o tom, že i nadále zůstane – jedním z nejdynamičtěji se rozvíjejících oborů. Pevně doufám, že se české vlády budou o cestovní ruch více zajímat, že na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR bude vždy řízen minimálně náměstkem, pokud nebudeme mít přímo samostatné ministerstvo. Že se snahy o podporu cestovního ruchu projeví i v úrovni finanční částky určené na jeho propagaci alespoň tak, jak je tomu v okolních státech. Že si hejtmani, tedy i na krajské úrovni, uvědomí význam cestovního ruchu v místních podmínkách a budou pracovat na zlepšení potřebné infrastruktury.

www.orea.cz

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2020
02/2020 číst aktuální číslo