Menu

Když nadcházíme k bráně, spatřím po levé straně na ryňku hromadu lidí, a Všudybud dí: „Ej! těchtoť míjeti nemusíme.“ „Což tu mají?“ řekl sem. On:„Poď a viz!“ I přijdeme mezi ně, a aj, oni po dvou, po třech stojíce, točí jeden proti druhému prstem, kroutí hlavou, pleská rukama, drbe se za uši; naposledy jedni výskají, druzí pláčí. „I co se pak to tu spravuje?“ dím já; „komedií-li tito jakou strojí?“ „Ba nemějž ty toho za hru,“ dí tlumočník. „Opravdovéť oni věci mají, jichž jim divno, směšno, hněvno, jak která.“ „Vždyť bych já rád věděl,“ řekl sem, „co to jest, čemuž se diví, čemu smějí, nač hněvají.“ V tom pohlédna spatřím, ani se píšťalkami jakýmis pěstují^1, a jeden druhému přichýle se do ucha píská: kterýž piskot byl-li libý, plésali; pakli skřipavý nějaký, troudili se.
Jan Amos Komenský, Labyrint světa a ráj srdce, L. P. 1624

^1 jak se zabývají

Opravdovéť oni věci mají, jichž jim divno, směšno, hněvno

30. 12. 2014

Jméno časopisu (ochranná známka) Všudybyl bylo inspirováno postavou z Komenského „Labyrintu světa a ráje srdce“, jehož dvaadvacátá kapitola „Poutník mezi novináře2 trefil“ obsahuje citovanou pasáž. Všudybyl dvacátým rokem poukazuje na tržní podstatu cestovního ruchu. Iniciuje společenskou poptávku, aby mobilní kupní síla daleko víc přispívala k blahobytu obyvatel Česka. K tvorbě pracovních míst a prosperitě oborů, profesí a oblastí, které s turisty a hosty nepřijdou do obchodního či pracovního styku. Zatím totiž Slezsko, Morava a Čechy díky tomu, že jejich regiony každoročně nenavštíví desetitisíce spotřebitelů, zhodnocují zlomek svého potenciálu. Rok co rok tak do veřejných rozpočtů přitéká o stovky miliard korun méně, než kdyby univerzální tržní platforma cestovní ruch, generující zahraniční inkaso, byla pro stát a samosprávy stejnou prioritou jako export, který to umí také. Všudybyl za přispění osobností z rozmanitých oblastí, často mimo sféru služeb poskytovaných hostům a turistům, usiluje o emancipaci cestovního ruchu. Snaží se otevírat oči těm, kteří si cestovní ruch pletou s dovolenými, tedy byznys s konzumací, a mentoruje ty, kteří na úkor obyvatel Česka, nezřídka stejně zákeřně jako zaprodanci zahraniční konkurence, brzdí výkonnost českého tržního hospodářství.
Jaromír Kainc

^2 sběratele a šiřitele novinek


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba