Menu

Olomouc městem památky UNESCO

28. 09. 2001

• Sloup Nejsvětější Trojice na Seznamu světového dědictví UNESCO • Olomouc je druhou největší památkovou rezervací v České republice • Olomoucký kraj disponuje značným množstvím atraktivních turistických cílů • cestovní ruch vytváří obrovský počet podnikatelských příležitostí a pracovních míst, je o spolupráci a synergických efektech •

Téměř čtyři roky jsem žil v Olomouci a byl hráčem zdejší posádkové hudby. Olomouc si dodnes uchovala výrazné atributy metropole. Pro mne je městem ideálních dimenzí. Je dostatečně velká, aby si zde lidé „nekoukali až do talíře“, avšak ne tak rozlehlá, aby se člověk musel z jednoho konce na druhý trmácet hodinu tramvají. Je plná historické architektury a památek. Ostatně Přemyslovský palác je pravděpodobně nejstarší románskou architekturou objevenou na našem území. Olomouc je historickým pevnostním městem, sídlem olomouckého arcibiskupa. Městem, kde se na každém kroku přesvědčujete, kudy že kráčely dějiny. Místem, kde byl zavražděn poslední Přemyslovec. Olomouc je nejen městem současného ministra kultury, ale je opravdu městem kulturním. Městem varhanních koncertů, operním i divadelním. Pro mne, coby muzikanta, je Olomouc i místem, kde i po „kulturní revoluci“ českého ministerstva obrany a rozsáhlém rušení vojenských hudeb (přesto, že ty české vždycky patřily k nejlepším na světě) dodnes sídlí vojenská kapela. Co se týče armády, je i městem mého setkání s vůbec prvním Čechem, který kdy přeplaval kanál La Manche – někdejším masérem olomouckých boxerů Františkem Venclovským, kterému jsme pro jeho památný výrok po heroickém výkonu: „Já su tak šťastné“, přezdívali „Franta Šťastný“. Olomouc je městem se spoustou parků a univerzitního mládí.
Při příležitosti slavnostního vyhlášení zápisu Sloupu Nejsvětější Trojice na Seznam světového dědictví UNESCO jsem se sem vrátil, abych v poslední srpnový den požádal primátora statutárního města Olomouc Ing. Martina Tesaříka o rozhovor. Pane primátore, Olomouc je nyní desátým místem České republiky, které je zapsáno do seznamu UNESCO. Jste šťastný?

Samozřejmě jsem rád. Ale tato radost se dá těžko vyjádřit slovy. Člověk ji spíše nosí v srdci. Dnešek je završením dlouhého a složitého procesu, který stál mnoho lidí spoustu úsilí. Kolegové z devíti ostatních míst České republiky zapsaných do seznamu UNESCO ví, o čem hovořím. Jde o to, mít na svém území světový unikát, který se jinde nevyskytuje. Pak máte šanci se ucházet o zápis. Dlouho to byla ale pouze šance, přesto, že o tom, že dnešní večer přebíráme dekret, rozhodla Komise UNESCO už loni 30. listopadu na svém jednání v Austrálii.
Hovořil jste o atributech, které jednoznačně vytváří genius loci Olomouce. Naší povinností je podporovat kroky směřující k jeho zachování. Nás, komunální politiky, pak zavazuje k tomu, abychom péči o památky a jejich funkčnímu začlenění do každodenního života velkého krajského města věnovali obzvlášť velkou pozornost už proto, že Olomouc je druhou největší památkovou rezervací v České republice. Hovořím-li o péči, mám tím na mysli i vynakládání finančních prostředků do rekonstrukcí historického jádra. Sloup Nejsvětější Trojice na Seznamu světového dědictví UNESCO nás k tomu zavazuje.

Olomouc, coby město památky UNESCO, je nebo se v brzké době dostane do většiny významných turistických průvodců po celém světě.
To je sice velmi pravděpodobné, ovšem pro nás to neznamená, že složíme ruce do klína a budeme čekat, až se k nám turisté sami od sebe pohrnou. Naopak, nastává nové období propagace tohoto skvostu a péče o něj. Památka zapsaná do seznamu UNESCO bude jistě velmi často hrát roli hlavního magnetu. Ale atraktivních turistických cílů je v Olomouci a v Olomouckém kraji obrovské množství. Cestovní ruch, to není pouze Olomouc, i když jsem rád, že můžeme v tomto regionu hrát jistou vůdčí roli. Cestovní ruch není ani „jenom“ o památkách, kultuře, nakupování či poutích na Svatý Kopeček. V Olomouckém kraji máme Jeseníky. Cestovní ruch tak může být třeba i o pobytech na horách, přírodních krásách i o agroturistice. Proto považuji za velmi důležité spolupracovat s ostatními městy a obcemi. Cestovní ruch je o spolupráci, o synergických efektech. Jestliže turista přijede za světovou památkou, určitě bude vyžadovat informace o dalších cílech a možnostech. Bude potřebovat servis a my mu to vše, ve spolupráci s podnikatelským sektorem, musíme umět nabídnout. Rozvoj cestovního ruchu je třeba podporovat. Již dnes v našem městě a regionu vytváří nemalý počet podnikatelských příležitostí a pracovních míst. Je tomu tak proto, že je oborem, který umí, zejména v obchodě a službách, každoročně zajistit další tisíce spotřebitelů – domácích a zahraničních turistů – navíc. Díky zahraničním návštěvníkům je toto obchodní oživení o to elegantnější, že aniž bychom z našeho města cokoliv vyváželi, produkujeme služby a prodáváme zboží jakoby na export. Turisté si totiž od nás k sobě domů do zahraničí odvážejí především zážitky, dojmy a dárkové předměty.

Cestovní ruch ale není jen o cestách za památkami. Obsazenost vašich hotelů svědčí o tom, že se vám zde daří vytvářet příznivé podnikatelské klima. Že se hýbou obchody a že olomouckou infrastrukturu cestovního ruchu hojně využívá byznys klientela.
I zde možná byla u některých na počátku turistika – zmapování si regionu. Věřím, že i během prvoplánové návštěvy památky UNESCO může člověk zjistit, že jeho návštěva má více smysluplných cílů. Dokonce se může stát a stává se to, že se dotyčnému Olomouc zalíbí natolik, že zde investuje. Mnohé, zejména spokojenost turistů, se váže na bezpečnost a pořádek ve městě a na kvalitní služby olomouckých podnikatelů v cestovním ruchu – hotelů a gastronomických podniků apod. Na možnostech příjemného trávení volného času, a to i u regulérní byznys klientely. Pokud je takový host spokojen, rád se sem co nejčastěji vrací. Mohu se za statutární město Olomouc pochlubit, že v letošním roce a na sklonku loňského se nám podařilo využít řady takovýchto kontaktů. Dnes na našem území investují firmy z Japonska, Belgie, USA atd., které zde již vytvořily téměř tisíc nových pracovních míst.

Archiv vydání

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 03/2019
03/2019 číst aktuální číslo
Czech specials new
Restaurace Novoměstský pivovar