Menu

Oční klinika GEMINI s Lázněmi Luhačovice

12. 06. 2006

Společnost Globe Trotter spol. s r.o.

se orientuje na zabezpečování služeb klientům cestujícím do ciziny a na incoming na Moravu, zejména do Zlínska včetně pobytů v lázních Luhačovice. Jejím manažerem je pan Josef Römer. Globe Trotter agenturně zabezpečuje oční péči pro klienty, kteří v souvislosti s oční operací požadují ubytování nebo lázeňskou péči ve Zlíně nebo Luhačovicích.. Oční klinika GEMINI je unikátní pracoviště, jehož primářem je uznávaný odborník MUDr. Pavel Stodůlka, Ph.D., který operoval mimo jiné i Tomáše Baťu. Globe Trotter kromě léčebných pobytů zabezpečuje i služby v zahraničí, např. prodej letenek, zajišťování trajektů a lodních lístků, organizaci odborných pobytů, půjčování aut, zajištění ubytování a stravování a fakultativní výlety po celém světě. Při své práci využívá dlouholetých zkušeností v oboru cestovního ruchu, mnoha kontaktů a obchodních partnerů po celém světě a současných rychlých on-line komunikačních systémů.

Klinika GEMINI ve Zlíně, Praze a Českých Budějovicích
je soukromé oftalmologické pracoviště specializované na ambulantní mikrochirurgické operace šedého zákalu a laserové korekce očních vad. K zákrokům se zde používá vybavení nejvyššího standardu, což v kombinaci s profesionalitou a ochotou personálu dopomáhá k nejvyšší míře spokojenosti klientů. Ošetření je prováděno s důrazem na šetrnost zákroku a kvalitu výsledného vidění pomocí nejmodernějších operací. Snahou pracovníků kliniky GEMINI je vyjít klientům vstříc a proto se zde mimo jiné provádějí vyšetření a operace také o víkendech nebo v pozdních odpoledních hodinách. Laserové korekce zraku se provádí na všech třech pracovištích kliniky GEMINI. Pro laserové operace je ve všech třech městech instalován špičkový excimer laser Allegretto firmy německé WaveLight, epikeratom Hirozon a další moderní přístroje, která řadí GEMINI mezi špičková pracoviště evropského standardu.

Primář MUDr. Pavel Stodůlka, Ph.D
je mezinárodně uznávaným inovátorem v oboru oční chirurgie s dlouholetou praxí v nezvykle široké škále operací – od korekcí očních vad až po operace sítnice. V České republice zavedl několik nových operačních metod jako např.:

Kromě univerzitního vzdělání na českých školách se vzdělával na zahraničních klinikách v Německu, USA, Kanadě a jinde. O oční chirurgii přednáší doma i v zahraničí na mezinárodních kongresech, kde vyučuje zahraniční oční chirurgy nové oční operace. Výsledkem jeho výzkumné činnosti je několik nových druhů chirurgických zákroků a také design mikrochirurgických nástrojů. Byl zvolen osobností zlínského kraje roku 2005.

Lázně Luhačovice
Klient, který přijede na oční zákrok na kliniku GEMINI do Zlína, dostává možnost strávit čas léčby v proslulých lázních Luhačovice. Ve spolupráci s akciovou společností Lázně Luhačovice byly speciálně pro oční pacienty vytvořeny dva produkty. Krátkodobý a týdenní. Krátkodobý je v podstatě prodloužený víkend, během něhož je provedeno předoperační vyšetření pacienta, vlastní operace i pooperační kontrola a současně i další lázeňské procedury podporující rychlé uzdravení a regeneraci. Týdenní pobyt pak umožňuje vedle očního zákroku i komplexnější lázeňskou léčbu s využitím většího množství procedur.

V souvislosti se sedmým vydáním Všudybylu se ocitám ve městě, v němž Graspo Zlín pro vás, vážení čtenáři Všudybylu, v trvale velmi vysoké kvalitě tiskne váš časopis. Ve městě, v němž se narodila řada mých úspěšných přátel a také lidí, jež s Tomášem Baťou přišli do Sezimova Ústí, kde jsem prožil své dětství. Ocitám se tu proto, abych se osobně seznámil s oční klinikou GEMINI a pohovořil s panem Josefem Römerem, jenž je rovněž ze Sezimova Ústí a je manažerem firmy Globe Trotter. Pane Römere, čím se Globe Trotter zabývá?
Globe Trotter zajišťuje marketing oční klinice GEMINI pro zahraniční klienty. Ve spolupráci s Lázněmi Luhačovice vytváří pro ně vysoce kvalitní produkt. Spokojenost klientů je zabezpečena nejen díky jedné z nejlépe vybavených očních klinik v České republice, ale také díky vysoké úrovni služeb a vybavenosti Lázní Luhačovice. Cestovní agentura Globe Trotter zajišťuje nejen lázeňské pobyty spojené s oční péčí na klinice GEMINI, ale také další služby v cestovním ruchu včetně firemních, incentivních a kongresových akcí. Na Zlínsku se naše aktivity soustřeďují především na kliniku GEMINI a Lázně Luhačovice.

Oční klinika GEMINI a prim. Stodůlka jsou známí nejen kvalitními výsledky, ale i vývojem nových očních operací. To není v Česku běžné. Co nového se podařilo např. v poslední době?
Prim. Stodůlka spolupracoval na vývoji nového přístroje pro laserové korekce očních vad metodou epi-lasik. Přístroj se jmenuje Horizon a jeho princip byl vymyšlen právě ve Zlíně. Americká firma jej úspěšně uvedla na světový trh poté, co s ním letos v březnu Dr. Stodůlka provedl první operaci na světě právě u nás ve Zlíně. Výsledky svých operací pak Dr. Stodůlka přednesl na mezinárodním kongrese v San Francisku v Kalifornii.
Nyní jako první v České republice také aplikují již zmíněné injekce pro zlepšení vidění starších lidí, kteří jsou postiženi vlhkou formou degenerace sítnice. A věřím, že to ještě nejsou poslední inovace, se kterými zlínská oční klinika GEMINI a prim. Stodůlka přijdou.

Globe Trotter s.r.o.
K Pasekám 2984
760 01 Zlín
tel.: 577 140 088
fax: 577 140 081
mobil: 739 007 198
e-mail: glt@glt.cz
skype: tango146www.glt.cz

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001