Menu

SG Equipment Finance
Na trhu financování letecké techniky má SG Equipment Finance dominantní postavení, což znamená, že v minulém roce v oblasti profinancovaných lodí, vagonů a letecké techniky zajistilo více než 33 % investic. Za první čtvrtletí roku 2009 očekává minimálně stejný či vyšší podíl, a to i přesto, že tento rok je provázen krizí víceméně všech odvětví.

SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o. je jednou z předních finančních společností v České a Slovenské republice. Má bohaté zkušenosti v oblasti strukturovaného financování speciálních projektů a letecké techniky. Nabízí financování pro investice do polygrafických, obráběcích, výrobních a stavebních strojů, zemědělské i lesnické techniky a prostředků pro hromadnou přepravu zboží a osob, dále pak i v oblasti high-tech, což zahrnuje software, hardware, kancelářskou techniku a medicínské přístroje aj. Na trhu s leteckou technikou se etabluje od roku 2004. Délka financování, jehož součástí je kvalitní pojištění, které kryje v daném sektoru obvyklá rizika, obvykle bývá osm až deset let.

Ocenění pro financování letecké techniky

10. 07. 2009

S obchodní ředitelkou SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o. Evou Zvoníčkovou Jiránkovou se potkáváme záhy poté, co převzala ocenění v rámci slavnostního večera sedmého ročníku soutěže o nejlepší finanční produkty v České republice „Zlatá koruna“ 2009, jež se pod záštitou ministra financí Ing. Eduarda Janoty uskutečnil 23. června 2009 v Praze ve velkém kongresovém sále TOP HOTELU Praha.
Přiznávám, že to pro nás bylo překvapením. Velmi mne potěšila osobní účast ministra financí Ing. Eduarda Janoty. Ale nejen proto, že je ministrem, ale protože po celou svou profesní kariéru prokazuje, jak excelentním profesionálem je ve sféře financí.
Pro dnešní úspěch jsme neudělali nic dalšího než jen to, že klientům poskytujeme financování prostřednictvím účelové půjčky, a samozřejmě také to, že jsme produkt do soutěže přihlásili. Ocenění Finanční akademie je tedy pro nás velmi cenné. Věřím, že až se o tomto ocenění dozví naši klienti, přidají se příští rok k hlasování a pomohou nám k získání ceny veřejnosti. Letos jsme nadmíru spokojeni. Jsem ráda, že i prostřednictvím Všudybylu mohu poděkovat pořadatelům soutěže i mateřské společnosti SG Equipment Finance, která nás vybavila nezbytným know-how a umožnila, abychom její produkty uplatnili na slovenském a českém trhu.
Produkt Financování letecké techniky jsme v letošním roce přihlásili poprvé. Díky této pozitivní zkušenosti uvažujeme, že se SG Equipment Finance Czech Republic akce „Zlatá koruna“ zúčastní i v roce 2010. Chtěli bychom přihlásit víc produktů i z dalších oblastí financování, které poskytujeme, než jen financování letecké techniky, a hlavně jim dát hezké názvy, aby si s nimi pan Marek Eben (věřím, že bude tuto soutěž konferovat i příští rok) mohl hezky vyhrát.

Financování letecké techniky je velmi sofistikovaný produkt…
U financování prostřednictvím účelové půjčky, která je zaměřena na financování letecké techniky, stěžejní roli sehrává kolaterál (zajištění produktu – letadla). Jedná se o financování postavené na hodnotě aktiva. Proto se nedíváme až tak přísně na bonitu klienta, který za transakcí stojí. Ten je pro nás důležitý z pohledu hotovostního toku (cash flow), který má k dispozici, aby si mohl dovolit koupit tak drahou „hračku“, ať už pro osobní potřebu nebo pro podnikání. Rozhodující roli hraje to, zdali naší účelovou finanční půjčkou financované letadlo má dostatečně vysokou hodnotu, aby ručení za financování mohlo být postaveno na předmětu financování jako takovém. Je samozřejmé, že tržní ceny letadel se vzhledem k probíhající celosvětové ekonomické krizi propadly, nicméně stále je možné, aby financování bylo z větší míry postaveno na jeho hodnotě.

Takže kdyby někdo raketoplán?
Není problém, ať se přijde pozeptat. Pro nás jsou prioritami flexibilita, operativnost, vyjít vstříc klientovi, pokud je to alespoň trochu možné. Proto to u nás ani v tomto roce s financováním prostřednictvím účelové půjčky nevypadá špatně. Už jsme získali, a věřím, že ještě získáme, řadu nových klientů. Vedle business jetů, které standardně financujeme, jsme už letos profinancovali dva vrtulníky a těšíme se na další výzvy. SG Equipment Finance Czech Republic totiž nefinancuje jen leteckou a letištní techniku. V dopravě financujeme i jiné produkty. Např. autobusy včetně luxusních zájezdových, železniční vagony a lokomotivy, lodě a, kdyby někdo chtěl, třeba i ponorky. Financujeme i medicínské přístroje, výrobní a další technologie, jejichž cena může přesahovat hodnotu business jetu.


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba