Menu

Ocenění osobností folklorního hnutí

23. 01. 2011

Folklorní scéna žila ještě v lednu dozvuky loňského jubilea Folklorního sdružení ČR. 20 let života organizace, která sdružuje 14 000 zájemců o lidovou kulturu po celé republice, k nimž nutno přičíst další stovky příznivců, už něco znamená. FoS ČR své výročí oslavil především oceněním svých členů, kteří mají největší podíl na práci sdružení, ale i partnerů, kteří podporují folklorní akce, lidové umění a tradice.
Koncem roku přijala státní tajemnice a náměstkyně ministra školství, mládeže a tělovýchovy Eva Bartoňová zasloužilé osobnosti Folklorního sdružení ČR a poděkovala jim za dlouholetou práci s dětmi a mládeží. Přála všem, kteří se věnují výchově nové folklorní generace či organizují neuvěřitelný počet krásných dětských festivalů, aby stále měli kolem sebe dostatek mladých lidí, kteří naváží na jejich práci.
Další osobnosti folklorního hnutí přivítala na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR její předsedkyně Miroslava Němcová, patronka řady folklorních festivalů a slavností. Darovala jim Pamětní list předsedkyně PS Parlamentu ČR s poděkováním za práci a přínos
folklornímu hnutí v České republice: „Uvědomuji si velmi dobře roli folkloru v životě lidí. Po staletí byl podstatnou součástí každodenního bytí našich předků, jejich radostí i koníčkem, prostředkem, jak najít útěchu ve svém žalu i vyjádřit sílu opojného štěstí. Je příjemné vědět, že je folklor i dnes součástí životního stylu bezpočtu lidí, že mají v něm zalíbení a své osobní potěšení. Velmi si vážím všech, kteří folklorem nejen žijí, ale jsou – obrazně řečeno – jeho oporami, organizují festivaly, zajišťují činnost folklorních souborů, prostě dělají spoustu věcí, bez nichž se lidová kultura nemůže obejít. Patří jim moje poděkování i poděkování celé společnosti, která vnímá folklor jako jeden ze zdrojů své vlastní historické i současné identity.“
Ocenění zasloužilých členů Folklorního sdružení ČR pokračovalo 5. ledna 2011 v Rytířské síni Valdštejnského paláce, kde jim předseda Senátu PČR Milan Štěch předal Stříbrnou pamětní medaili Senátu, pamětní list a knihu o Valdštejnském paláci. V následujících dnech poděkoval významným osobnostem z oblasti lidové kultury ministr kultury ČR Jiří Nesseč.
Večer 5. února 2011 se sjedou do Prahy z celé republiky i z mnoha zemí hosté 13. Národního krojového plesu Folklorního sdružení ČR. Bude se na něm křtít publikace, v níž je zachyceno uplynulé období existence této organizace.
Připravila Vlasta Cibulová

Folklorní sdružení ČR
Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1
tel.: 234 621 218, fax: 224 214 647
e-mail: foscr@sdam.cz


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba