Menu

Objevujte krásu bez hranic

04. 11. 2019

Vydejte se poznávat krásy dvou regionů a poznejte místa, která jste ještě neviděli. I tak lze jednoduše charakterizovat projekt, který společně realizují regiony Východní Morava a Trenčín.
„Projekt nese název Kulturní a historické dědictví jako základní atribut národního uvědomění a chápeme ho jako příležitost k tomu, abychom změnili formu prezentace kulturního dědictví a odkazu historie tím, že nebudeme tato místa pouze popisovat, ale budeme jim přiřazovat příběhy. Obecně lze říci, že v cestovním ruchu je téma příběhu mnohem aktuálnější, než bylo v minulosti. Jsme si vědomi také skutečnosti, že památka UNESCO se automaticky nestává návštěvnickou hvězdou či ikonou. Naopak je potřebné vnímat, že mnohá místa jsou známá a vyhledávaná, aniž by byla označena nějakým superlativem. Naší snahou tedy je ukazovat lidem souvislosti, propojenost mezi jednotlivými místy, vyvolávat osobní prožitky, nabízet inspiraci a vzbuzovat touhu poznávat nepoznané. Právě proto jsme vybrali padesátku rozmanitých cílů v rámci regionu Východní Moravy a ty propojujeme s lokalitami a místy na Slovensku. Prostřednictvím celé řady marketingových aktivit nabízíme návštěvníkům našich regionů tato místa jako na dlani. Vznikla krásná brožura, kterou doprovází malovaná mapa, jež je zajímavá svým unikátním zpracováním a zcela jistě dokáže na každého pozitivně zapůsobit. Což je ostatně také jedním z hlavních cílů projektu – vzbudit zájem o poznání nových míst. Rádi bychom obyvatele a návštěvníky partnerských příhraničních regionů seznámili se zajímavými místy kulturního dědictví a přírodních atraktivit v regionu Východní Moravy a regionu Trenčín. Věříme také, že prostřednictvím našich aktivit motivujeme návštěvníky k prohloubení zájmu o společnou historii, a tím zároveň podporujeme příjemnou formou sektor cestovního ruchu,“ vysvětluje cíle projektu Petra Psotková, ředitelka Centrály cestovního ruchu Východní Moravy.
Projekt se skládá z řady dílčích aktivit: na základě pasportizace a analýzy vybraných lokalit byly sestaveny tiskoviny, malované mapy i brožurka dobrých praxí vybraných projektů. Marketingové aktivity, kterými je realizace projektu podpořena, zahrnují rozličné formy prezentace – konference, semináře, studijní cesty, výstavy apod.
Projekt realizují dvě partnerské organizace, a sice Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s., a Trenčín region za finanční pomoci evropských zdrojů Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika.


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2020
02/2020 číst aktuální číslo