Menu

Průvodčí moji a každého, kdož v světě tápá, v pravdě jsou dva: Drzost mysli, všeho ohledující, a zastaralý při věcech Zvyk, pravdy barvu šalbám světa dávající. Půjdeš-li za nimi s rozumem, kdokoli, bídné motaniny pokolení svého spolu se mnou uhlédáš; pakliť se jinák zdáti bude, věz, že obecného zmámení brylle, skrze něž vše naopak vidíš, na nosu tvém strmí.
Jan Amos Komenský, Labyrint světa a ráj srdce L. P. 1623

Obecného zmámení brylle, skrze něž vše naopak vidíš

13. 07. 2014

Plánovitému hospodářství chybělo zboží, a našemu tržnímu peníze, i proto, že zvyk, jak říká Komenský, dává šalbám barvu pravdy. Příliš mnoho lidí si totiž zvyklo, že peníze se především fasují, a ne že se především trží. Samozřejmost, s jakou jsou zadlužovány generace, které se ještě ani nenarodily, nasvědčuje, že zhodnocování odkazu předchozích pokolení – bohatství Slezska, Moravy a Čech – obyvatelstvo ani jeho reprezentace v posledních desetiletích moc nepreferovaly. Veřejné mínění je jako obrovitý setrvačník. Jakou paseku nadělá, když je vyoseno, ilustruje nejen znárodňování a doba po únoru 1948, ale i „motaniny pokolení našeho“ poté, co slovo „zviditelnění“ začalo „zdobit“ projevy politiků a české firmy a jejich zboží přestaly být vidět na domácím a zahraničních trzích. Podkopávání víry ve svou zemi i v sebe sama, pokleslé mínění o průmyslových regionech, technickém vzdělání, řemeslech a dělnických profesích, jsou jen některými z příčin, nynějšího nesmělého směrování českého zemědělství, průmyslu, dopravy a dalších oborů zpátky k někdejším pozicím. Aby se druhdy osmé nejprůmyslovější zemi světa, a jedné z nejvzdělanějších, dařilo, je třeba, aby své síly opět upnula na budování národní hrdosti, zdatnosti, vzdělanosti a kreativity populace. A aby investovala nejen peníze, ale i společenské uznání. Aby jako za dob Tomáše Garrigua Masaryka nebylo faux pas dávat za vzor pracovité lidi a přestali se glorifikovat ti, kteří České republice pouštějí žilou.
Jaromír Kainc


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba