Menu

O zaměstnání by přišlo neuvěřitelně mnoho lidí

12. 06. 2006

Každému, kdo se trochu orientuje na českém trhu práce, musí být jasné, že nedávno avizované omezení léčebné lázeňské péče by na něj mělo výrazně negativní vliv. Drtivá většina lázeňských míst České republiky leží v regionech málo dotčených průmyslovou či jinou výrobou a léčebné lázeňství je v nich zpravidla dominantním přímým i nepřímým zaměstnavatelem. Tak touto úvahou jsem zahájil rozhovor s předsedou Sdružení lázeňských míst České republiky Ing. Jiřím Houdkem.
Když se opět začalo diskutovat na téma, nakolik má být zdravotní péče v rámci léčebného lázeňství bezplatná, tj. hrazena z veřejného zdravotního pojištění, většina lázeňských míst se začala cítit velmi významně ohrožena. A to právě z toho pohledu, že léčebné lázeňství je mnohdy jediným nositelem rozvoje onoho místa a regionu. Faktorem, který tam přináší nejen stabilitu stávajících pracovních příležitostí, ale i možnost koncepčního hospodářského rozvoje, zejména v oblastech malého a středního podnikání. Když se začalo o omezování plateb léčebným lázním znovu hovořit, bylo nám, starostům lázeňských míst, jasné, že avizované omezení by mělo dopad zejména na malá a střední lázeňská místa. Pakliže by v nich lázeňství zaniklo, zřejmě těžko by hledala náhradu ztracených pracovních a podnikatelských příležitostí. A že by s největší pravděpodobností k tomu došlo, je zřejmé i s ohledem na to, že tato lázeňská místa a lázeňská zařízení na jejich území působící jsou významně závislá na platbách zdravotních pojišťoven daleko více, než je tomu ve velkých lázeňských městech typu Karlovy Vary, Mariánské Lázně a další… Také proto řada lázeňských míst formou usnesení svých zastupitelstev deklarovala obavu z této diskuse. Já osobně, a se mnou jistě i ostatní starostové potenciálně dotčených lázeňských míst, jsem velice rád, že díky rozhodnutí vlády k tomuto omezení nedochází.

I když v Česku v tomto ohledu neexistuje reprezentativní sběr dat, je pravděpodobné, že kdyby byla, tak jak bylo avizováno, drasticky omezena bezplatná zdravotní péče, tj. redukovány indikace a s nimi i platby zdravotních pojišťoven léčebným lázním na polovinu, že by musely propustit více než polovinu zaměstnanců. O práci a podnikatelské příležitosti by ale zřejmě přišlo daleko víc lidí.
Ano, je to skutečně tak, o zaměstnání by přišlo neuvěřitelně mnoho lidí. Nejde totiž jen o přímá pracovní místa, ale velmi významnou veličinou jsou i pracovní místa indukovaná, a to zejména ve sféře služeb poskytovaných převážně drobnými a středními živnostníky. Vždyť na lázeňství jsou napojeny restaurační a kavárenské provozy, výroba a odbyt potravin, pekárny, řezníci, prádelny, čistírny, komunální služby a další. Nelze také zapomenout na kulturně společenské aktivity v lázeňských regionech a na lázně napojená kulturní tělesa. Redukce léčebného lázeňství by zkrátka měla na trh práce v České republice drastický dopad. Domníváme se, že by mohla reprezentovat úbytek hrubým odhadem sto dvaceti až sto padesáti tisíc pracovních míst. Právě díky službám, které se na lázeňství nabalují jako sněhová koule, by mohla být iniciována lavina, jejíž dopad na trh práce by byl zřejmě ještě podstatně horší. A netýkal by se pouze trhu práce. Velice vážným aspektem je i dostupnost bezplatného zdravotnictví. V rámci strategie přesunout výdaje za léčbu přírodními zdroji na jednotlivé pacienty. To je aspekt, který je rovněž nutno zvažovat, protože v naší společnosti jsou sociální skupiny, které nemají dostatek finančních prostředků, aby mohly doplácet více, než je obvyklé například v nemocnicích či jiných typech zdravotnických zařízení. Pro tyto spoluobčany by léčebná lázeňská péče byla nedostupná. Jsem proto přesvědčen, že je před námi do budoucna významný úkol. Dle mého názoru by se k tomu měla vláda v příštím volebním období postavit tak, že určité sociální skupiny zohlední, pokud se týká plateb za zdravotní péči léčebným zařízením. Často jde totiž o indikace nutné pro začlenění nemocných a zdravotně handicapovaných osob do společnosti. Možnost léčby by jim měla být dána, ať již na to mají či nikoliv.

www.spas.cz

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001