Menu

O právech souvisejících s autorským

25. 02. 2001

OSA a Intergram
23. února se v restaurantu Café restaurantu Louvre konala tisková konference Sdružení podnikatelů v pohostinství a cestovním ruchu. Tématem bylo uplatňování Zákona 121 Sb. O právu autorském a o právech souvisejících s právem autorským. Jeho uvedení do praxe provází ze strany majitelů ubytovacích a restauračních zařízení celá řada dohadů, pochybností a nejasností. Nejčastěji o oprávněnosti požadavku na úhradu odměny vyplývající z veřejného provozování uměleckých děl dvěma ochranným organizacím – Ochrannému svazu autorskému (OSA) a Intergramu. Tato skutečnost pramení především z  neznalosti specifik jmenovaných organizací. OSA je ochrannou autorskou organizací, která působila ještě před rokem 1989, kdežto Intergram je nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů.

Až 19 % slevy
Sdružení podnikatelů v pohostinství a cestovním ruchu, vedeno snahou sjednotit přístup svých členů k této problematice. Výsledkem jednání s Intergramem je, že jeho členové mohou dostat až 19 % slevy oproti základnímu sazebníku. V současné době probíhají obdobná jednání s Ochranným svazem autorským.

Setkání podnikatelů v hotelu Praha
Významnou událostí bude Setkání podnikatelů v pohostinství, ubytovacích službách a cestovním ruchu. Uskuteční se v atraktivním prostředí hotelu Praha v Praze 27. března 2001 od 9 hodin prezentací firem a skončí 13.45 rautem. Hlavními téma, kromě aktuálních úkolů rozvoje cestovního ruchu, bude rozsáhlá novela Zákoníku práce, o níž promluví zástupci ministerstev pro místní rozvoj a práce a sociálních věcí. Účastníci Setkání obdrží vstupenku na 4. Mezinárodní výstavu vín a lihovin, která bude v té době probíhat v Praze na Výstavišti.

Účast na Setkání není omezena na členy Sdružení
Pozvánku a další informace lze obdržet na adrese:
Sdružení podnikatelů v pohostinství a cestovním ruchu
Odborů 4, 120 00 Praha 2
tel./fax: 02/2491 2225, e-mail.: info@horeka.cz.


Archiv vydání

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 03/2019
03/2019 číst aktuální číslo
Restaurace Novoměstský pivovar
Czech specials new