Menu

O komunikaci o komunikacích

06. 04. 2001

• Dopravní sekce Hospodářské komory hl.m. Prahy • Praha permanentě přetěžovanou silniční panevropskou křižovatkou • pražský podnikatel potřebuje vědět • komunikace s Magistrátem o komunikacích • dvojnásobný dopravní kolaps v době velkých kongresů a veletrhů • mimoúrovňovým křížením a trasami vedenými přímým směrem chráníme životní prostředí nejen lidem, ale i ostatním živým organismům •

Praha je ekonomicky vůbec nejsilnějším krajem. Má dominantní postavení z hlediska cestovního ruchu a také nejvíce problémů v oblasti dopravy. Podnikání v dopravě a kolem  ní není jen věcí gigantů, ale v hojné míře i středního podnikatelského stavu, jehož zájmy hájí Sekce dopravy Hospodářské komory hl.m. Prahy. Požádal jsem proto o rozhovor předsedu představenstva Hospodářské komory hl.m. Prahy Petra Kužela. Pane předsedo, buďte tak laskav a seznamte krátce čtenáře Všudybylu s činností Dopravní sekce?
Oblast dopravy je velmi složitou řekněme přímo kauzou. To není pouze doprava -osobní a nákladní obslužnost v intencích velké Prahy. Ačkoliv i zde panuje robustní vnitropražský dopravní ruch včetně pohybu zahraničních turistů. Praha je permanentě přetěžovaným a notně zašmodrchaným panevropským dopravním tranzitním uzlem. Rozseknout jej jediným máchnutím meče, jak to Alexandr Makedonský vyřešil s uzlem gordickým, nelze. Proto má Dopravní sekce Hospodářské komory hl.m. Prahy své podsekce, které řeší dílčí problematiku dopravy v Praze. Kde bude jaké omezení. Kudy bude vedena jaká komunikace. Kde bude podzemní koridor např. i typu „strahovského tunelu“. Úzce spolupracujeme s Magistrátem hl.m. Prahy, s nímž se setkáváme na pravidelných jednáních. Naše podsekce se zabývají městskou hromadnou dopravou, dopravou v klidu, autobusovou dopravou, nákladní dopravou, osobní automobilovou dopravou, telematikou v dopravě, vodní a leteckou dopravou, individuální dopravou a dopravou hromadnou. Problém autobusové dopravy v Praze je velmi problematickou záležitostí. Dnes zejména v souvislosti s uzavřením Čechova mostu a některých částí centra Prahy.

Dopravní sekce se řadí v rámci Hospodářské komory k velmi agilním.
Je o komunikaci o komunikacích. O tom, vědět kde bude jaká komunikace projektována a realizována. Spíše se ale ptejme po tom, jakým způsobem dostaneme mezi podnikatele informace. Pražský podnikatel potřebuje v jistém časovém horizontu vědět, zda-li po té které komunikaci bude moci jet např. příští týden. Bude-li mít možnost parkovat tu s autobusem nejen teď, ale i za 3 roky. Jak plánovat v oblasti kongresové turistiky. Jaká bude dopravní obslužnost. Kterými koridory vést nástupní pěší trasy. Jak má vypadat mapka „jednosměrek“ apod. To jsou všechno důvody, proč je Dopravní sekce Hospodářské komory hl.m. Prahy velice aktivní.

Praha zápasí s tím, že nebyla stavěna na tak obrovský dopravní nápor.
Ze stavařského a technického hlediska je Praha svou urbanistickou koncepcí historickým městem. Bohužel, ani v minulých desetiletích její architekti nepočítali s tak velkým nárůstem automobilové dopravy. Proto je, zejména v centru, nucena vydávat miliardové sumy na dopravní infrastrukturu. Na rozšiřování nábřeží. Na podzemní propojení některých dopravních tepen, aby se ulehčilo centru. Málokterá evropská metropole se tak velmi snaží. Na okrajích centra vznikají velká záchytná parkoviště. Na ně se musí napojovat systém městské hromadné dopravy.

„Ekologie“ je někdy „bezva byznys“. Skutečná péče o životní prostředí je však objektivní neoddiskutovatelnou prioritou číslo jedna.
Všichni ti, kteří na této problematice pracují, mají na zřeteli adekvátně veliké zatížení životního prostředí, které jakákoliv doprava způsobuje. Proto si myslím, že je moudré některé komunikace vést podzemím, protože životní prostředí dostává daleko více na frak neustále se rozjíždějícími, zastavujícími a krokem popojíždějícími kolonami vozů. Mimoúrovňovým křížením a trasami vedenými přímým směrem pod zástavbou a přírodními překážkami se nejen zkracuje a zrychluje přeprava, ale především chráníme životní prostředí nás lidí i ostatních živých organismů – rostlin a živočichů.

Dokončení obchvatného okruhu kolem Prahy je stále „hudbou budoucnosti“.
Zácpy byly jsou a budou ve všech velkých metropolích. V době velkých pražských kongresů či veletrhů se situace v Praze ještě zhoršuje. Kvůli těmto událostem jsou přetíženy některé části města a Pražané to musí snášet. Touto cestou chci poděkovat všem lidem usilujícím o zlepšení dopravní situace ve městě. Zejména chci poděkovat a vyjádřit podporu hl.m. Praze za to, že vynakládá značné úsilí a finanční prostředky do systematického budování dopravní sítě a to i přes obstrukční snahy některých občanských sdružení.


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2020
02/2020 číst aktuální číslo