Menu

Vešel sem však za nimi tam, a aj, tu hned je jakýsi také paní Fortúny uředník, jménem Fama aneb Pověst, přijímal, jehož nic nebylo než usta. Jak zajisté dolní ten plný očí a uší, tak tento plný ze všech stran ust byl a jazyků, od nichž nemalý se hluk a zvuk rozcházel: a milý ten immortalitatis candidatus1 ten odtud užitek měl, že se tím křikem jméno jeho sem a tam rozvolávalo. Ale na to když sem bedlivě pozoroval, spatřil sem, že se o každém tom udělaný pokřik zase pomalu tišil, až i utichlo všecko a něčí jiného zníti začala. „I jakáž to nesmrtedlnost?“ řekl sem; „však každý téměř trošku pobuda, hned zase z očí, ust a mysli lidem vypadá.“ Odpověděl tlumočník: „A tobě pak všecko málo. Nu, podívej se na tyto aspoň.“

O každém tom udělaný pokřik zase pomalu tišil

31. 01. 2004


Jan Amos Komenský, Labyrint světa a ráj srdce L.P. 1624


1 kandidát nesmrtelnosti


Cestovní ruch v Česku není deklarován jako hospodářské (natož důležité) odvětví. Jako obor, který je ve velkém schopen generovat zahraniční inkaso do celého českého ekonomického systému. Jako největší zaměstnavatel a oblast podnikatelských příležitostí. Kromě hlupáctví, apatie, volby zadlužovat stát a neúcty k České republice, k jejímu přírodnímu, materiálnímu a duchovnímu potenciálu je toho příčinou odvětví samo. Ano, dává sice příležitost obrovskému množství podnikatelských subjektů a je dnes největším zaměstnavatelem nejen v Česku, ale i na světě, ale nezlobí, nebouří se a nestávkuje… Jeho lobby, oproti lobby jiných odvětví, není bojovné. Cestovní ruch nenárokuje miliardové sanace podnikatelských úletů z našeho společného, natož daňové úlevy za to, že vytváří nová pracovní místa. Postavení českého průmyslu cestovního ruchu dokládá všeobecný nezájem a nedostatek očekávání občanů České republiky a jejich dětí, kterým by mohl přinášet blahobyt. Co se týče cestovního ruchu, peníze se totiž v Česku válejí všude po zemi. Ohnout se ale pro ně tu již tradičně bývá odměňováno kopancem, nezřídka politickým.
 

Jaromír Kainc,
nakladatel Všudybylu

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba