Menu

Nalezl sem tu mnoho zbytečných marností; nýbrž větší díl těch zaměstknání že nejsou než sama pouhá marnost a neužitečné bláznovství, poznal sem jistotně. Poněvadž zajisté lidské tělo skrovničkým a prostičkým jídlem a pitím se přechovati; skrovničkým a prostičkým rouchem přiodíti; skrovničkým a prostičkým staveníčkem přichrániti dá: patrné jest, že maličké a skrovničké o ně péče a práce potřebí, tak jakž za starodávna bývalo.

Nýbrž větší díl těch zaměstknání že nejsou než sama pouhá marnost

02. 11. 2003


Jan Amos Komenský, Labyrint světa a ráj srdce L.P. 1624


Je potěšitelné, že v Česku dochází k posunu ve vnímání dimenzí cestovního ruchu. Že si řada politiků začíná uvědomovat jeho jedinečnou vlastnost dostávat peníze do ekonomického systému odjinud. Schopnosti zhodnocovat kapitál Česka (lidský potenciál, historii, kulturu a přírodu). Přesto se současné Česko jen velmi pozvolna dostává z pozice chudého multimiliardáře, který zdědil cosi, s čím si neví rady, protože ti, co mu to spravují, dosud neakceptovali, že politická podpora a peníze dělají peníze i v cestovním ruchu. Pochopitelně, přemnozí ze zákonodárců a správců mají tolik práce, že nemohou vůbec nic dělat. Nicméně všickni se již na vlastní kůži přesvědčovali, proč je hotelový průmysl páteří cestovního ruchu. Jak nejapné by bylo podezírat kohokoliv z nich, že by při služebních výjezdech doma i v zahraničí své tělo skrovničkým a prostičkým jídlem a pitím přechovávali; skrovničkým a prostičkým staveníčkem přichraňovali.
 

Jaromír Kainc,
nakladatel Všudybylu

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba