Menu

Přišli sme tedy do jiné ulice, kdež po všech stranách plno vidím vyšších i nižších stolic: na nichž sedícím „pane rychtáři, pane purgmistře, pane uředníče, pane regente ^1 ^, pane purkrabí, pane kanclíři ^2 ^, pane místodržící, páni soudcové, milostivý králi, kníže, pane“ etc. říkali. I dí mi tlumočník: „Nu, tu máš ty lidi, kteříž soudy a výpovědi ^3 ^ v rozepřech konajíce, zlé trescíce, dobrých přichraňujíce, řád v světě zdržují ^4 ^.“
Jan Amos Komenský, Labyrint světa a ráj srdce, l. P. 1623

^1 vladaři ^2 nejvyšší písaři ^3 rozsudky ^4 udržují

Nu, tu máš ty lidi, kteříž řád v světě zdržují

06. 06. 2015

Lázeňství v osmnáctém století odstartovalo éru cestovního ruchu, a to přesto, že je o nějakých deset tisíc i víc let (jak dokládají archeologické nálezy prosperujících sídel na obchodních trasách) předešel business travel. Cestovní ruch je totiž univerzální tržní platformou přivádějící kupní sílu, poptávku a spolu s ní hospodářskou prosperitu do navštěvovaných míst. Avšak za to, a nejen za to, že do Česka a jeho lázeňských míst přivádí kupní sílu zvenku, stihl české léčebné lázeňství v našem kafkovském státě trest. Ačkoliv je balneologie součástí medicíny, dostala od většiny polistopadových ministrů zdravotnictví a byznysu spjatého s nemocniční a ambulantní léčbou cejch zbytné volnočasové sféry. Ze systému zdravotní péče hrazené z veřejných prostředků byla vymýcena zdravotní prevence a drtivě omezena dostupnost lázeňské léčby. Válka tržní chamtivosti proti uzdravujícím silám přírody pokračovala tím, že stát v roce 1993 zrušil světově proslulý Výzkumný ústav balneologický, Mariánské Lázně, s.p. O dvacet let později se pak Nečasově vládě dostupnost lázeňské léčby podařilo omezit tak, až to bylo likvidační nejen pro léčebné lázně, ale i pro chronicky nemocné pacienty ze sociálně slabých vrstev. Těžit jen z proslulosti českého léčebného lázeňství nejde donekonečna. Zato z nemocného národa, zdá se, že ano.
Jaromír Kainc


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka