Menu

„Nu, tutoť již aspoň lidi nacházím, kteříž hodnou věc pokolení svého činí.“ Mezitím uhlédám já, že ti milí napominatelé nic více sami k pěkným těm kontrfektům1 než k druhým nelnuli, ani se těchto co víc než oněch ostýchali: nýbrž nejedni velmi chutně okolo nich se omětali2; a jiní to vidouc také se tam obraceli a s těmi potvorami laškování a kratochvíle sobě strojili. I řekl sem s hněvem: „Tutoť já vidím, že lidé (jakž Ezopů vlk řekl) jiné mluví a jiné činí: co usty chválí, od toho jim mysl letí, a co sobě jazykem oškliví, k tomu jim srdce lne.“ „A ty tuším anjelů mezi lidmi hledáš?“ řekl ofukna3 se tlumočník.

Nu, toť již aspoň lidi nacházím

07. 10. 2002


Jan Amos Komenský, Labyrint světa a ráj srdce L.P. 1623 1 obrazům, podobiznám     2 otáčeli se, lichotili se     3 osopiv se


Kongresová a veletržní turistika jsou velkým byznysem přesto, že se jen těžko dají sumarizovat či satelitními účty vyjádřit všechny jejich přímé, natož související přínosy pro vytváření pracovních míst, podnikatelských příležitostí, ekonomiku a platební bilanci státu. Cestovní ruch je odvětvím natolik průřezovým a multioborovým, že se v něm jen v menší míře uplatňují tahy, které po „sametové revoluci“ vyeliminovaly mnoho českých firem z jejich tradičních odbytišť. Na druhou stranu, je velmi citlivým na signály o nás od nás samotných. Sotva kdo jiný by mohl způsobit to, co jsme si vykoledovali jednostranným popovodňovým světu hlásáním. Jedinečnost, ale i zranitelnost cestovního ruchu tkví v tom, že spotřebitelé přijíždí za zbožím, a ne zboží za nimi. Cestovní ruch je velkým byznysem i pro současnou Českou republiku. Mohl by být neskonale větším, leč není. Tento stav zřejmě bude trvat tak dlouho, dokud se mu nedostane většího očekávání. Např. od romských aktivistů, odborářských funkcionářů, ale i od komunálních úředníků, státních zaměstnanců, důchodců, lékařů, učitelů atd., zkrátka všech, kterým by zahraniční inkaso generované navíc díky důraznější orientaci Česka na cestovní ruch umožnilo vylepšení jejich hmotné situace. Nebo že by šíření objektivních a vyvážených informací o vlastní zemi bylo věcí pouze osvícených médií a politiků? Ale kdože by mezi nimi anjelů hledal?
 

Jaromír Kainc,
nakladatel a vydavatel Všudybylu

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba