Menu

Řekl sem pak vůdci svému: „Nu, již bych také, co tam nahoře jest, jak paní Fortúna své hostě ctí, rád spatřil.“ „Dobře,“ řekl on a vznesl se, než sem zvěděl, se mnou zhůru; kdež paní Fortúna, na kouli stojeci, koruny, sceptra, regimenty ^^1 ^^, řetězy, zápony ^^2 ^^, měšce, titule a jména, medy a cukry rozdávala, a teprv dále zhůru pouštěla.
Jan Amos Komenský, Labyrint světa a ráj srdce L. P. 1623

Nu, již bych také, co tam nahoře jest, rád spatřil

05. 01. 2014

Neustále je proklamováno, že jsme otevřenou exportně orientovanou ekonomikou. Vývoz ale nic neřeší, není-li provázán s obchodem. Tedy pokud nevyužívá zahraniční kupní sílu, netrží peníze a nepřináší zisk. Cestovní ruch umí to, co obchod spjatý s exportem – přinášet zahraniční inkaso, už proto, že je sám sobě tržní platformou generující kupní sílu. Avšak v Česku se mu zdaleka nedostává takové společenské a politické podpory, natož aby byl takovým zaklínadlem, a od některých daní oproštěnou, státem protežovanou oblastí, jako export. Z roku na rok sice už i u nás sílí uvědomování si všeobecné tržní role cestovního ruchu a společenská poptávka po tom, aby vytvářel daleko větší prostor obchodním transakcím (nejen ve službách) a napomáhal získávat víc a víc peněz do českého národního hospodářství a pracovních míst. Přesto však České Slezsko, Morava a Čechy zhodnocují stále jen zlomek svého obrovského potenciálu, a každoročně je tak na jejich územích trženo o desítky miliard eur méně, než kdyby se v Česku podařilo cestovní ruch emancipovat, vrátit jej mezi hospodářské priority státu a země. Ostatně, výkonnost exportních obchodních aktivit i cestovního ruchu se odvíjí nejen od cen a kvality obchodovaných produktů, ale také od věhlasu země jejich původu. Dobrá pověst naší vlasti, jejích měst, obcí, regionů a obyvatelstva je tak základem pro příliv dalších miliard eur a dolarů do české ekonomiky, inkasovaných formou útrat a investic zahraničních spotřebitelů a investorů nakupujících jak u sebe v cizině, tak během svých návštěv Česka.
Jaromír Kainc


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba