Menu

Rok 2007 je pro Thermal jubilejním. Slaví 30 let od svého otevření a vše nasvědčuje, že do dalších let vstoupí důstojně a ambiciózně, jak se na třicátníka patří.

Nový rok v hotelu Thermal

27. 01. 2007

Lázeňský hotel Thermal vkročil do nového roku odvážně a s mnoha novinkami. Na to, co se podařilo v roce minulém a jak bude vypadat ten letošní, jsem se zeptal generálního ředitele hotelu Josefa Neufuse. Pane řediteli, přestože jste do stávající funkce nastoupil až v dubnu 2006, došlo od té doby v Thermalu k mnoha významným změnám.
Rok 2006 jich byl plný. Pracovat jako generální ředitel takto disponovaného a proslulého komplexu by bylo výzvou zřejmě pro každého. Já nejsem výjimkou. Předchozího tři čtvrtě roku rozhodně rozšířilo mé poznatky o hotelnictví a lázeňství. Změny, které zde za tu dobu nastaly, byly nezbytné pro stabilizaci a zajištění růstu společnosti. Přesto jsou pouhým začátkem. Přípravou na realizaci kompletního inovačního programu. Soustředili jsme se zejména na to, abychom ekonomicky zefektivnili provoz všech hotelových středisek, tj. zvýšili kvalitu služeb a zlepšili vybavenost hotelu. Vyústěním této snahy je opětovné zařazení Lázeňského hotelu Thermal do čtyřhvězdičkové kategorie, byť máme ještě (dle oficiální klasifikace České republiky) rezervy v oblasti nepovinných parametrů. I v Thermalu platí pravidlo, že hotel dělají lidé. Největší úspěch loňského roku tak spatřuji v tom, že se mezi mými současnými spolupracovníky našli kreativní jedinci, kteří chtějí dělat věci lépe a kteří jsou srozuměni s tím, že tu jsme, abychom sloužili hostům, a ne, aby hosté vykonávali naše příkazy. Těchto kolegů si vysoce vážím.

Důsledkem zkvalitnění služeb je prestižní ocenění, které jedete převzít do Madridu u příležitosti konání letošního veletrhu Fitur.
Cena International Tourism Trophy je udělována Trade Leaders Clubem, a to zpravidla za výrazný kvalitativní nárůst a přínos pro rozvoj cestovního ruchu. Mj. je dokladem kvalitní marketingové práce společnosti, která hotel Thermal provozuje. Nominace na International Tourism Trophy provádějí odborní novináři spolu s experty na různé oblasti cestovního ruchu.

Marketing je o komunikaci produktu, takže s čím (zejména novým) do roku 2007 vstupujete?
Především s novými přístupy v oblasti komunikace se zákazníkem i potenciálním hostem. Se záměrem oslovovat nové trhy, k čemuž chceme využít moderní a vysoce účinné informační distribuční kanály, už proto, že rezervace přes internet výrazně narůstají. Současně razíme trend připravovat konkrétním zákazníkům služby na míru. Vzhledem k rostoucí popularitě golfu a úžasnému potenciálu Karlových Varů, co se tohoto sportu týče, jsme nově zavedli golfové pobyty a „využili vzedmuté vlny“ iniciované kampaní agentury Czech Tourism na podporu České republiky coby turistické golfové destinace. Rozšířili jsme repertoár relaxačních a wellness pobytů pro seniory a nabídku přizpůsobili potřebám tuzemské klientely. Rádi bychom přivítali více našinců. Významnou kapitolou pro nás je kongresová turistika. Vzhledem k možnostem hotelu Thermal jsme pracovali na tom, abychom byli schopni uspokojit i nejnáročnější zákazníky. Na přelomu února a března tak např. bude hotel Thermal dějištěm prestižní Škoda World Dealer's Confe­rence. Novinek bude mnoho. Finální přípravy a testovací provoz jsme začali už koncem minulého roku. Významnou skutečností je pro nás instalace nového softwaru skladového hospodářství, účetnictví a pokladního systému, který nám mj. umožní flexibilně reagovat na poptávku zákazníků a bude poskytovat kvalitní informace pro řízení a kontrolu. Vedle vynucených investic do řešení havárií, oprav technologií a infrastruktury se v roce 2007 soustředíme zejména na obnovu vybavení hotelové haly, recepce a kavárny. Změna se nejvýrazněji projeví v kavárně, která tak bude mít multifunkční využití s možností celodenního plnohodnotného stravování a nabídkou vlastní cukrářské výroby. Vědomi si nutnosti zvyšovat komfort ubytování, zejména individuálních hostů a business klientely, vybavíme část pokojové kapacity ve vyšším standardu – větší obrazovky, možnost připojení k internetu, Pay TV atd.

A co lázeňství?
Také zde se snažíme zvýšit komfort a rozšířit nabídku. V prvním patře jsme již zahájili technologicky náročnou realizaci vybudování zastávky výtahů v tomto podlaží. To výrazně přispěje k pohodlí hostů, protože v tomto patře je spojovací můstek do sportovně relaxačního areálu s bazénem. Lázeňské služby vracíme zpátky do prostor, kam původně patřily. Tím se nám nabízí možnost rozšíření nabídky. Do nové lázeňské sezony tak budeme nabízet tři další nové druhy procedur. Revitalizací dříve umrtveného prostoru získáme možnost instalace solné jeskyně a další sauny. Tím bychom se přiblížili k cíli, kterým je vytvoření komplexního centra sportu, relaxace a zábavy, v němž budou hosté trávit podstatně delší dobu než jen hodinu v bazénu. S úspěchem už nabízíme celodenní a půldenní vstupné. Samozřejmě nezapomínáme ani na obyvatele Karlových Varů, jimž jsou určeny cenově atraktivní měsíční až celoroční programy pro jednotlivce nebo rodiny. Ostatně před mým nástupem, ještě na jaře 2006, byly u nás pobyty dětí pod 15 let zakázané! Dnes už samozřejmě ne! A protože je nám jasné, že pro děti léčebný pobyt rodičů není moc zábavný, rozhodli jsme se zřídit dva dětské koutky. Jeden v dolní (hlavní) části budovy a druhý v horní, u bazénu. Součástí dětského programu bude vědomostní hra pro děti, kterou mohou hrát za podpory rodičů. Díky ní se více dozví o Karlových Varech, lázeňství a České republice. Na děti nezapomínáme ani v gastronomické nabídce. Nejpozději v létě pak chceme nabídnout veřejně přístupné zázemí pro maminky k přebalování a kojení dětí.

Krátce po vašem nástupu jste hovořil o nutné „nehmotné“ rekonstrukci.
Rok 2006 byl v tomto ohledu obdobím organizačních změn, zavádění nových forem řízení a interní komunikace. Někdy i nepopulárních opatření ve smyslu snižování počtu zaměstnanců. Rok 2007 je naproti tomu určen stabilizaci, upevnění nových pracovních návyků a systému vnitřní kooperace. Tento proces je vedle vzdělávacích aktivit, tréninků a stáží podporován postupnou implementací tzv. Standardů kvality, které poměrně přesně definují nároky na práci jednotlivých pozic a posilují tolik potřebnou kontinuitu a vysokou a stálou jakost poskytovaných služeb. V oblasti řízení procesů jsme již v prosinci začali s přípravou na certifikaci ISO. Nyní jsme v etapě zpracovávání a popř. doplňování chybějící dokumentace. Cílem tohoto úsilí je vytvořit profesionální hotelový tým, jehož společným cílem bude spokojený host a radost z práce. Teprve potom skutečně zúročíme investice do lidí, vybavení a technologií.www.thermal.cz

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka