Menu

Novou energii pro své podnikání získáte s námi…
Franchising s EuroAgentur Hotels & Travel a.s.

27. 11. 2005

Společnost EuroAgentur Hotels & Travel

působí na tuzemském trhu patnáct let a má dlouholeté zkušenosti s franchisingem v oboru hotelnictví. Celkem provozuje 31 hotelů, z toho 16 v Praze. „Naše společnost vlastní licence Ramada (Ramada Grand Hotel Symphony a Ramada Airport Hotel Prague) a provozuje dva hotely pod hlavičkou Best Western (Best Western Hotel Kampa a Best Western Hotel Selský Dvůr). Tyto naše hotely využívají výhod rezervačního systému GDS,“ říká Viliam Sivek. Její incomingová část loni dovezla do ČR celkem 250 tisíc zahraničních turistů.
Je nositelem osvědčení za kvalitu poskytovaných služeb v cestovním ruchu – značky Czech Made – udělované Sdružením pro cenu České republiky za jakost. Osvědčení bylo společnosti uděleno jako jedinému subjektu v oblasti cestovního ruchu již popáté v roce 2005. Dvakrát byla společnost vyhlášená v TOP 100 společností v České republice. NFHR ČR ocenila společnost EuroAgentur Hotels & Travel mimořádnou cenou za vytváření dobré pověsti hotelového průmyslu a veřejně prospěšnou činnost.
Od roku 1997 je členem Hospodářské komory ČR a registrovaným členem Fondu podpory exportérů PHARE při HK ČR. Je nositelem grantu PHARE za organizaci, účast a prezentaci ČR na veletrzích a výstavách v zahraničí (např. WTM Londýn, MIT Moskva…). V roce 2002 se firma stala členem SČOK – Slovensko-české obchodní komory a ACCC – Americké obchodní komory (American Chamber of Commerce in the Czech Republic).
EuroAgentur Hotels & Travel je aktivním členem ACK ČR (Asociace cestovních kanceláří ČR) – profesního sdružení subjektů cestovního ruchu, členem ASTA (American Society of Travel Agents), RDA (Internationaler Bustouristik Verband e.V), NFHR – Národní federace hotelů a restaurací a SPS – středního podnikatelského ústavu.

Největší český hotelový řetězec
a incomingová cestovní kancelář v Česku EuroAgentur Hotels & Travel nabízí tuzemským hotelům a dalším podnikatelům v cestovním ruchu nový projekt franchisingového partnerství. Jeho hlavním cílem je nalákat do země co největší počet zahraničních turistů a zajistit jim kvalitní hotelové služby po celém území České republiky, zejména v regionech, kde dosud kvalitní hotelové kapacity chybí. Jednotlivým hotelovým společnostem partnerství přinese příliv nové klientely a další výhody.

„Franchising je cestou z izolace,
cestou k novým klientům, což potvrzují nejnovější statistiky, které dokazují 80% úspěšnost podniků provozovaných touto formou. Spolupráce s EuroAgentur Hotels & Travel umožní partnerským firmám rychlejší expanzi a vstup na nové nebo vzdálené trhy, čímž zajišťuje jistější a rychlejší růst. Stále se zvyšující počet společností, které s námi spolupracují, nás utvrzuje v tom, že námi vytvořený franchisingový systém je dobře nastavený a odráží se i ve stále se upevňující pozici na trhu,“ říká předseda představenstva a generální ředitel společnosti EuroAgentur Hotels & Travel Viliam Sivek.
Partneři získají veškeré výhody on-line rezervačního systému EuroAgentur Hotels& Travel, který může využít kterýkoliv uživatel internetu ve světě. Díky jeho nastavení obdrží hotel platbu za ubytování již v momentě potvrzení rezervace. Cenová politika je i nadále výhradně záležitostí partnerů.

„Začleněním do řetězce EuroAgentur Hotels & Travel
získají partneři rovněž možnost výhodnějších cenových nabídek pro nákup zboží a služeb, prostřednictvím našich velkoodběratelských dodavatelských smluv, na které by samostatný subjekt na trhu nikdy nedosáhl. I v této oblasti má silný odběratel výhodnější pozici. Sami hoteliéři budou moci porovnat své ceny v oblasti dodávek kávy, prádla, kuchyňské technologie, restauračního inventáře, čisticích prostředků, kosmetických doplňků a mnoha dalších,“ uvádí Viliam Sivek. Spojení se silnou značkou na trhu umožní partnerům získat lepší přístup k úvěrům, leasingu a pojištění. Pro banky a pojišťovací společnosti jsou stabilnějším partnerem a samotný franchising je novým oborem pro poskytování úvěrů.

Partnerství
nabízí EuroAgentur Hotels & Travel zavedeným hotelům i podnikatelům, kteří se chystají vstoupit na trh. „Partneři budou mít rychlejší a jistější vstup na trh. Naše společnost jim umožní vynaložit nižší počáteční náklady, než kdyby začínali sami. Při zahájení podnikání od nás získají know-how, které by nabyli až po několika letech praktického provozování, a s ním rozsáhlou vstupní podporu – mohou např. využít již hotový nebo upravený typový projekt provozovny. EuroAgentur Hotels & Travel pomůže i při úpravách nebo vybavení provozovny. Nabízí rovněž školení a trénink v oblasti provozu, managementu a prodejních postupů. Po dobu trvání franchisového partnerství od nás získává každá společnost průběžnou podporu v oblasti vedení provozu, managementu a marketingu,“ konstatuje Viliam Sivek. Samotné hotely přitom zůstávají do značné míry nezávislé. „Organizační struktura naší franchisingové sítě je založena na dělbě práce: EuroAgentur Hotels & Travel se věnuje systémovým a strategickým úkolům, partnerské společnosti přenechává řešení operativních záležitostí, např.řešení personálních otázek“, doplňuje Viliam Sivek.

Obrovská síla marketingové práce,
která se odráží i díky tomu, že EuroAgentur Hotels & Travel vlastní největší incomingovou cestovní kancelář v Česku se zaměřením na prodej vlastních hotelových kapacit.Tato skutečnost jednoznačně osloví samostatné subjekty, pro které není jednoduché účastnit se se svou prezentací národních a mezinárodních veletrhů cestovního ruchu, kterých se EuroAgentur Hotels & Travel pravidelně účastní.Vždyť za 15 let práce v oblasti cestovního ruchu jsme jich navštívily 185. Obchodní expozice a prezentace firmy umožňují navázat a prohloubit obchodní kontakty se zahraničními partnery.

Chcete-li s námi získat novou energii
v podnikání ve formě franchisingové spolupráce, kontaktujte, prosím, výkonného ředitele společnosti EuroAgentur Hotels& Travel a.s. pana Josefa Báru na tel.: +420 271 090 896, e-mail: bara@euroagentur.cz 

www.euroagentur.cz

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2020
02/2020 číst aktuální číslo