Menu

Železnice v roce 2009 odvezla z Česka do zahraničí 12 500 kamionových návěsů, což je o 80 % víc než předloni. ČTK to sdělil obchodní ředitel společnosti ČD Cargo Rodan Šenekl. Podle něj však Česko, přes pozitivní vývoj v tomto druhu dopravy, stále výrazně zaostává za zeměmi západní Evropy. Návěsy jezdí na vagonech výhradně z terminálu společnosti ČD-DUSS Lovosice, kde má ČD Cargo 51 %. Linky vedou do německých měst Duisburg a Hamburk. „Přes všeobecný pokles dopravy v období krize jde tento segment nahoru,“ uvedl Rodan Šenekl. Přesto prý je kombinovaná doprava v tuzemsku stále v plenkách. Např. v Německu ročně putuje vlakem na milion návěsů, což výrazně ulehčuje přetížené silniční síti. Podle Šenekla tím silniční dopravci mohou ušetřit až 20 % nákladů. ČD Cargo proto připravuje otevření dalších veřejných terminálů v Brně a Ostravě Mošnově. Dál jsou přípravy v Brně, kde stačí dovybavit starší terminál jeřáby. „Jsme před uzavřením dohod na provozování vlaků mezi Beneluxem a Brnem,“ nastínil plány Rodan Šenekl.
Vlaky kombinované dopravy provozuje společnost Bohemiakombi, kde má ČD Cargo 30% podíl, stejnou část vlastní sdružení silničních dopravců Česmad Bohemia. „Potýkáme se s předsudky typu: železnice je pomalá, nespolehlivá a drahá. To však v případě přímých nákladních expresů na dlouhé vzdálenosti několika stovek kilometrů rozhodně neodpovídá skutečnosti,“ uvedl jednatel Bohemiakombi Vladimír Fišer.
„Dnes ještě není tak silný ekonomický tlak na přechod ze silnice na železnici, ale my víme, že ta doba nastane a chceme na ni být co nejlépe připraveni,“ řekl autodopravce Josef Mička, který za posledních dvacet měsíců přepravil svých prvních tisíc návěsů po železnici. K větší podpoře kombinované dopravy vyzvala nedávno Ministerstvo dopravy ČR i valná hromada Svazu dopravy ČR.

Nové trendy v kombinované dopravě

27. 04. 2010

Sdružení silničních dopravců ČESMAD BOHEMIA, železniční dopravce ČD Cargo a operátor linek kombinované dopravy BOHEMIAKOMBI, ve kterém mají kapitálovou účast po 30 % jak železniční, tak i silniční dopravci, se společně shodli v názoru, že povědomí veřejnosti (a to i odborné) o kontinentální kombinované dopravě je v Česku velmi nízké. Proto po nedávno podepsané Společné výzvě silničních a železničních dopravců, jež vyzývá stát k realizaci schválených programů podpory kombinované dopravy a ke které se 4. března 2010 přihlásila Valná hromada Svazu dopravy ČR, byly připraveny dva odborné semináře jako doprovodné akce k pražskému veletrhu FOR LOGISTIC. Oba byly zaměřeny na zvýšení informovanosti o možnostech a výhodách přeprav silničních návěsů a výměnných nástaveb po železnici. Pozornost vzbudil zejména seminář, který se uskutečnil 31. března 2010 na ploše překladiště ČD-DUSS Terminál v Lovosicích. Jeho účastníci mohli na vlastní oči sledovat nakládku a vykládku silničních návěsů na nákladní vlaky.
Přestože systém přepravy návěsů a výměnných nástaveb po železnici funguje v Lovosicích již pátým rokem, a ročně se tak přesouvá z přetížené silniční infrastruktury na železnici až patnáct tisíc návěsů a výměnných nástaveb, je nutno u nás na něj stále nahlížet jako na systém v první fázi rozvoje. Účelem seminářů je přesvědčit o nesporných výhodách systému další potenciální zákazníky, a to z řad silničních dopravců, speditérů a výrobců či distributorů zboží. Předpokladem efektivního fungování systému je jeho vyšší využití. Čím více zákazníků bude systém využívat a mít o něj zájem, tím více odjezdů bude možno zákazníkům nabídnout a tím bude celá služba zajímavější.

Kombinovaná přeprava představuje nejen částečné odlehčení přetížené silnice Lovosice – Ústí nad Labem, ale přináší celou řadu efektů, které jsou významné z pohledu ochrany životního prostředí. Jedním z přínosů je tak například roční úspora tří milionů litrů nafty, která nemusí být spotřebována, neboť je k přepravě po železnici využívána elektrická energie.
Semináře se však nezabývaly těmito „vedlejšími efekty“. Byly zaměřeny na nesporné ekonomické výhody tohoto alternativního přepravního systému, který na západ od našich hranic běžně funguje. Při správné organizaci práce systém linek kontinentální kombinované dopravy dokáže generovat velmi žádoucí ekonomické efekty pro všechny jeho účastníky: pro koncové zákazníky, silniční dopravce i pro železnici. Silničnímu dopravci může přinést významnou úsporu nákladů, a tím lépe obstát v konkurenci, která je dnes mnohem ostřejší pod vlivem cenových tlaků dopravců ze zemí střední a východní Evropy. První roky provozu linek mezi Lovosicemi a Duisburgem či Hamburgem v praxi zcela přesvědčivě prokázaly, že takto prováděné alternativní přepravy k přímým přepravám po silnici jsou plně konkurenceschopné svojí rychlostí přepravy, spolehlivostí a samozřejmě také cenou. Hospodářská krize počet vlaků kontinentální kombinované dopravy nejen neutlumila, nýbrž naopak posílila, což je tou nejlepší referencí pro její další budoucí uživatele a její rozvoj obecně.
V těsné blízkosti překladiště v Lovosicích vyrůstá komplex veřejného logistického centra. Jeho celková kapacita je 42 tisíc čtverečních metrů. „Unikátní je nejen tím, že se jedná o první takto koncipované veřejné logistické centrum, ale také technologií, jakou používá. Koleje vedou přímo do haly terminálu, kam se vejde celý vlak. Ten se pak v suchu a v teple, bez ohledu na počasí, může překládat do skladových prostor nebo přímo na kamiony. Veřejné logistické centrum v Lovosicích by mělo být otevřeno ve druhé polovině letošního roku,“ uvedl člen představenstva a obchodní ředitel společnosti ČD Cargo Ing. Rodan Šenekl.
Jednatel společnosti BOHEMIAKOMBI Ing. Vladimír Fišer k tématu řekl: „Potýkáme se s předsudky typu: železnice je pomalá, nespolehlivá a drahá. To však v případě přímých nákladních expresů na dlouhé vzdálenosti několika stovek kilometrů – a právě o takovéto přepravy jde – rozhodně neodpovídá skutečnosti.“
„Na veřejnosti to vypadá, že železnice stále válčí se silniční dopravou, u nás jsme však příkladem, že spolupráce je možná,“ říká Bc. Jaromír Cabalka, manažer společnosti ČD-DUSS Terminál. „Jednou ze základních podmínek takto úspěšné spolupráce je ovšem naše striktní neutralita. Všem dopravcům musíme nastavovat stejné podmínky, pak systém funguje.“
„Přijdou časy, které budou kombinované přepravě nahrávat. Dnes ještě není tak silný ekonomický tlak na přechod ze silnice na železnici, ale my víme, že ta doba nastane a chceme na ni být co nejlépe připraveni,“ říká autodopravce Josef Mička, který za posledních dvacet měsíců přepravil prvních tisíc návěsů po železnici.
Společnou zprávu připravili ředitel BOHEMIAKOMBI Ing. Vladimír Fišer a ředitel odboru marketingu a komunikace ČD Cargo Ing. Zdeněk Větrovec.


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 01/2020
01/2020 číst aktuální číslo
Czech specials new