Menu

Nová mapa turistických regionů

06. 03. 2010

Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism zveřejnila novou mapu turistických regionů na základě schválení Asociací krajů České republiky. Nové rozdělení turistického potenciálu Česka se opírá o 17 regionů a 40 oblastí. Aktuální mapu turistických regionů zveřejnila agentura CzechTourism poté, co její podobu schválila na svém lednovém zasedání v Brně Asociace krajů ČR.

Ministr Rostislav Vondruška
na zasedání Asociace krajů České republiky u příležitosti konání veletrhu cestovního ruchu Regiontour a GO 2010 představil novou mapu turistických regionů. Původní rozdělení potenciálu cestovního ruchu na mapě turistických regionů je z roku 1999 a v současné době již neodpovídá potřebám. Proto byla na základě Strategií cestovního ruchu jednotlivých krajů pro léta 2007 až 2013 připravena mapa nová. Obsahuje sedmnáct turistických regionů oproti patnácti v mapě předchozí. Navýšení je způsobeno potřebami regionu Východní Morava a rozdělením turistického regionu Východní Čechy na dva – Východní Čechy (území Pardubického kraje) a Královéhradecko (území Královéhradeckého kraje. Dále se mění hranice některých regionů nebo názvy.

Rozdělení turistického potenciálu
v nové mapě turistických regionů bude podkladem pro statistické sledování Českého statistického úřadu, dále bude sloužit k marketingovým aktivitám na podporu domácího cestovního ruchu a bude využíváno v rámci realizace projektů Integrovaného operačního programu, které zaštiťuje MMR a CzechTourism.

Zástupci turistických regionů,
popř. oblastí, pokud není region zastřešen jednou organizací, se dvakrát ročně schází na pracovních setkáních, která organizuje CzechTourism. Projednávají na nich aktuální témata cestovního ruchu. Na posledním v listopadu loňského roku v Olomouci se hovořilo o projektech Integrovaného operačního programu a také potřebě novelizovat zákon o cestovním ruchu. Jednání o legislativních úpravách proběhnou pod záštitou Celostátního kolegia cestovního ruchu.
www.kolegiumcr.cz

Magdaléna Dlouhá, CzechTourism
manažerka komunikace s odbornou veřejností
tel: 221 580 499
dlouha@czechtourism.cz

Veronika Váňová
tajemnice Celostátního kolegia
tel: 221 580 414
vanova@czechtourism.cz


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 01/2020
01/2020 číst aktuální číslo
Czech specials new