Menu

Labyrint světa a ráj srdce to jest, světlé vymalování, kterak v tom světě a věcech jeho všechněch nic není než matení a motání, kolotání a lopotování, mámení a šalba, bída a tesknost, a naposledy omrzení všeho a zoufání; ale kdož doma v srdci svém sedě, s jediným Pánem Bohem se uzavírá, ten sám k pravému a plnému mysli upokojení a radosti že přichází.
Jan Amos Komenský, Labyrint světa a ráj srdce, l. P. 1623

Nic není než matení a motání

04. 03. 2018

„Systém“ českého školství dává v řadě ohledů za pravdu siláckému rčení, že co se ve škole naučíš, v životě stejně potřebovat nebudeš. Zaměstnavatelé jsou vývojem na trhu práce znepokojeni. Řadu let poukazují na neexistenci kvalifikované prognózy vývoje potřeb a hodnocení úspěšnosti škol. Na to, že Česku chybí technické a řemeslné profese. Zato politologů? Těch má naše země na rozdávání. Inu revoluce… Místo studiem oboru druhdy zakončovaným titulem RSDr. dnes Češi opovrhují vzděláváním v řemeslných, zejména dělnických profesích. Některé obory tak už ze škol a odborných učilišť nezískávají žádné absolventy. Učňovské a střední odborné školství, jež v érách předválečného i poválečného Československa fungovalo v kolejích baťovských škol práce, zoufale vzdoruje polistopadové ztrátě prestiže. Mnohé z výzkumných vědeckých ústavů, které sehrávaly roli zprostředkovatele mezi potřebami praxe, včetně průmyslu či lázeňství, a školami, pohřbila nenažranost držitelů těch správných „chlebových knížek“ (stranických legitimací), kteří pro sebe nebo kamarády potřebovali pozemky s objekty, v nichž sídlily. Veřejné vysoké a střední školy „systém“ kočírovaný krátce po sobě odvolávanými ministry školství nutí soustřeďovat se na kvantifikaci studentů (ber kde ber), neboť jsou financovány podle jejich počtu. Ze škol tak vychází řada lidí, kteří nejsou dost motivováni a ochotni přijímat osobní zodpovědnost. Někteří jen proto, aby posílili čtvrt milionu nezaměstnatelných, kteří díky „systému“, který si je tak vyškolil, k plnému mysli upokojení a radosti přichází.
Jaromír Kainc


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba