Menu

Nešlo by se dohodnout?

15. 05. 2001

• aktivní účast firmy na domácích a zahraničních veletrzích je nesmírně důležitá • soukromý podnikatel bedlivě sleduje estetický vzhled stánku České republiky • čtyři roky kritizujeme postup hl.m. Prahy • nekoordinovanost má za následek menší účast zahraničních touroperátorů • selekce veletrhů převzetím vyhlašovatelské garance podpory státu • dva roky hovoříme o možnosti sloučit dvě spolehlivě pracující asociace •

Účast firmy na domácích a zahraničních veletrzích
Jako podnikatel jsem pragmatik. Coby fyzická osoba zaměstnávám více než 300 pracovníků. Pečlivě vážím, jakým směrem zaměřit okruh působnosti firmy a na co vynaložit finanční prostředky. Zda do 10 hotelů, které provozujeme, nebo do incomingové cestovní kanceláře. Jednou z oblastí, kterou považuji za nesmírně důležitou, je aktivní účast firmy na domácích a zahraničních veletrzích. Pravidelně, po 10 let, se zúčastňujeme veletrhů v Londýně, Berlíně, Kolíně nad Rýnem, Utrechtu, Kodani, Oslu, Goteborgu, Dublinu, Miláně a Poznani. V letošním roce přibyla Paříž a Budapešť. Samotné přípravě věnujeme maximální pozornost, vždyť nás tato prezentace České republiky stojí téměř 7 mil. Kč.

Jak je možné, že národní stánek opět… ?
Nikdo se proto nesmí divit, že jako soukromý podnikatel bedlivě sleduji, jaký je estetický vzhled stánku České republiky. Jaké je jeho umístění v hale. Jaké materiály jsou vystavovány na expozici České centrály cestovního ruchu. A kladu si otázku: Jak je možné, že stánek země, o které se říká, že je v srdci Evropy, má opět místo někde u poslední zdi, kam normální návštěvník nezabloudí? Například tak, jak tomu bylo v Göteborgu. Čtyři roky v Asociaci cestovních kanceláří ČR (ACK) kritizujeme postup hl.m. Prahy, která jako by do Česka nepatřila. Nebylo by smysluplnější, kdyby finanční prostředky, které Magistrát uvolňuje na veletrhy, alespoň zčásti sloužily jako dotace na úhradu nákladů za pronájem ploch pražským incomingovým cestovním kancelářím? Má to i svoji logiku. Vždyť my to jsme, kteří do Prahy zahraniční turisty přivedeme.

Nekoordinovanost má za následek menší účast zahraničních touroperátorů
Několik let prosazovala ACK názor organizovat u nás incomingovou akci, která bude přirozeným cílem návštěvy zahraničních touroperátorů. Jsme rádi, že se narodil I. ročník workshopu Visit Czechia 2000. Každá akce se však musí na trhu zavést, a tak od letošního ročníku očekáváme větší počet i bonitu zahraničních nákupčích. Řekl jsem, že ACK prosazovala uspořádání workshopu Visit Czechia. Na druhé straně je třeba dodat, že naše členské organizace mají eminentní zájem podstatně zredukovat veletrhy a workshopy, pořádané v Česku. Vedle veletrhu GO, Holiday Word, Madi Travel Market a Visit Czechia přibyl letos další Triumf Travel Market. Počtem konaných veletrhů opravdu předčíme kdejakou turistickou velmoc. Je třeba si uvědomit, že nekoordinovanost v této oblasti má za následek menší účast zahraničních touroperátorů, nehledě na to, že absolvování 5 domácích veletrhů je pro cestovní kancelář nesmírně časově, pracovně i finančně náročné a zajistit důstojnou prezentaci firmy prakticky nemožné.

Nešlo by se dohodnout?
Když si trh nedokáží rozdělit pořadatelské firmy, musí se dohodnout představitelé měst, regionů a státu s námi – privátním sektorem. Nejjednodušší variantou selekce veletrhů je převzetí vyhlašovatelské garance podpory státu. Ano, stát má zájem o pořádání veletrhu Visit Czechia a přidělí na uspořádání veletrhu finanční prostředky. Každý podnikatel si rychle rozmyslí, kam přijde vystavovat, zda tam, kde 1m2 výstavní plochy stojí 20 tis. Kč nebo 4000 Kč.

Jednejme o spojení, jednejme v zájmu nás všech
Uvědomuji si, jak je těžké a složité zabezpečit koordinaci akcí, resp. koncentraci akcí. O jedné takové koncentraci – koncentraci síly chci v závěru hovořit. Již druhým rokem v představenstvu ACK , ale i v širokém plénu hovoříme o možnosti sloučit – spojit – prakticky dvě spolehlivě pracující asociace – AČCKA a ACK. Obě se snaží hájit zájmy členských organizací. Obě vynakládají značné finanční prostředky na pronájem za kancelářské prostory, telefony a propagační materiály, prezentaci a na činnost aparátu. Vidím jako zcela logický a opodstatněný krok prosadit spojení obou asociací a koncentrovat tak sílu, která se stane rozhodujícím partnerem všem, kteří do cestovního ruchu hovoří. Proto chci využít této příležitosti a vyzvat všechny kolegy pracující v AČCKA. Jednejme o spojení, jednejme v zájmu nás všech.
Viliam Sivek


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2020
02/2020 číst aktuální číslo