Menu

Není nad individuální přístup terapeuta

27. 06. 2018

Rozhovor s ředitelem Státních léčebných lázní Janské Lázně, s. p., Mgr. Martinem Voženílkem jsem zahájil připomenutím časosběrných fotografií, jež byly před dvanácti lety otištěny v lázeňském vydání Všudybylu roku 2006 u článku „Pacienti s těžkým postižením v dětské léčebně“ (viz www.e-Vsudybyl.cz, stejnojmenný článek). Zachycují průběžná zlepšení dětského pacienta, jejž do Státních léčebných lázní Janské Lázně přivezli v naprosto nehybném stavu a který se po měsících léčebné péče dokázal postavit na nohy.
Pane řediteli, dodnes mne fascinuje, jaké zázraky tu vaši lidé dokážou.
A v tomto trendu pokračují i dnes. Na práci lékařů, fyzioterapeutů, zdravotních sester a dalších zaměstnanců Státních léčebných lázní Janské Lázně může být Česká republika právem hrdá. Ruku v ruce s dynamickým rozvojem dalších medicínských oborů rozvíjíme moderní zdravotněreha­bilitační metody. Myslím, že se v tomto směru vymykáme většině léčebných lázní. Spíše plníme roli zdravotněreha­bilitační kliniky. Přijímáme pacienty s těžkými postiženími (z šedesáti procent po dětské mozkové obrně), a to už od tří měsíců věku. S rehabilitací je totiž třeba začít co nejraněji. Máme velice dobrou zpětnou vazbu od spolupracujících fakultních nemocnic. Od pražské motolské, královéhradecké, brněnské a dalších, které k nám posílají pacienty.

Ano, spolu s přírodním léčivým zdrojem u vás uzdravují zlaté české ruce. A nejen české.
Zdravotní rehabilitace je postavena především na individuálním přístupu speciálně školených špičkových fyzioterapeutů, ergoterapeutů, logopedů, psychologa, sociálního pracovníka a v neposlední řadě obětavých zdravotních sester. Ony jsou alfou a omegou ošetřovatelské péče. Stěžejní je fyzioterapie. Veškeré ostatní procedury poskytujeme jako doplňující. Udržujeme krok s dalšími zdravotněreha­bilitačními zařízeními a poskytujeme také robotickou rehabilitaci. Od odborné veřejnosti i ze strany klientů však stále slyšíme, že není nad individuální přístup terapeuta. Našich terapeutů si velice vážíme a umožňujeme jim odborně růst a zdokonalovat se. Platíme jim vzdělávací kurzy, vysíláme je na zahraniční stáže a oni vysoce odborným profesionálním přístupem k pacientům a výsledky své obětavé práce, která je víc posláním než prací, tyto investice v neskonale větší míře vracejí. Týmy obou našich léčeben, v nichž působí i zahraniční terapeuti, kteří k nám přicházejí pracovat ze Slovenska nebo Polska, jsou skvělé!

Janské Lázně jsou světově proslulé zejména díky dětské léčebně Vesna, kde byly pořízeny i zmiňované časosběrné fotografie.
Avšak historie léčebny pro dospělé je rovněž velmi bohatá a vesměs úspěšná. Vedle klasických zdravotněreha­bilitačních lázeňských programů hrazených pojištěncům zdravotními pojišťovnami jsme tu v posledních letech poměrně úspěšně rozvinuli léčbu samopláteckých klientů. I při jejich léčbě totiž úspěšně uplatňujeme vysokou odbornost našich postupů. Naším záměrem je rozvíjet i nadále ve Státních léčebných lázních Janské Lázně především léčebnou péči. I u pobytových balíčků pro krátkodobější samoplátecké klienty klademe zásadní důraz na léčebnou stránku. Hodně se přitom zaměřujeme na léčbu zad.
Balíčky ve většině případů obsahují vstupní lékařskou prohlídku a individuální terapii. Velice žádaný program pobytu obsahuje léčbu unikátní metodou pana doktora Smíška. Státní léčebné lázně Janské Lázně jsou vybaveny na péči o tělesně hendikepované klienty, a to i v léčebných provozech pro samoplátce, ve wellness a aquacentru, takže se k nám vracejí i klienti, kterým v tom daném roce jejich zdravotní pojišťovna odmítne hradit léčbu ze zdravotního pojištění. Přijíždějí k nám samoplátecky aspoň na týden či na čtrnáct dní.

K rekondičním pobytům svých zaměstnanců volí Státní léčebné lázně Janské Lázně také řada zaměstnavatelů.
Mohu například zmínit, že už desítky let spolupracujeme s Řízením letového provozu České republiky, kdy nám hosté z řad řídících letového provozu pomáhají vytěžovat zimní mimosezonu. Od letošního roku jsme uzavřeli smlouvu s Odborovým svazem KOVO, takže tu máme zaměstnance mladoboleslavské ŠKODA auto a letos nově zaměstnance královéhradecké firmy FOMEI. Pro tuto korporátní klientelu sestavujeme týdenní nebo čtrnáctidenní rehabilitačně-léčebné pobyty. Nejsou to tedy čistě relaxační nebo čistě rekondiční pobyty, ale rekondičně-léčebné, zaměřené na pohybový aparát. U řídících letového provozu, vzhledem k jejich profesi vyžadující permanentní stoprocentní soustředění, klademe důraz i na odreagování se a relaxaci.
Kdy už jsem zmínil lázeňskou mimosezonu, ve spolupráci s místními subjekty, hlavně se SkiResortem ČERNÁ HORA – PEC, si v rámci zimní sezony vyměňujeme slevy na jejich skipasy za slevy do našeho aquacentra, což beru jako super bonus pro některé samoplátecké a korporátní hosty. Nákup vícedenních skipasů totiž pořídí s patnácti- až dvacetiprocentní slevou. Zhruba před měsícem jsme obdobnou spolupráci uzavřeli i se Stezkou korunami stromů Krkonoše, takže i tam se našim hostům v rámci pobytových balíčků dostane zvýhodněného vstupné.

Do Janských Lázní se z široka daleka jezdí do aquacentra. Aquacentra jsou totiž celorepublikově pro veřejnost čím dál větším tahákem.
Naše lázeňské aquacentrum je napouštěno léčivou minerální vodou a dopoledne jej využíváme ke skupinovému i individuálnímu cvičení v bazénu a k aquaaerobiku našich pacientů, kteří jsou zde na léčení hrazeném zdravotními pojišťovnami. Součástí aquacentra jsou i whirlpooly, které jsou rovněž díky plnění přírodním léčivým zdrojem využívány ke zdravotní rehabilitaci a podpoře léčebného procesu. V odpoledních hodinách je pak aquacentrum k dispozici samoplátcům (protože součástí všech jejich pobytových balíčků je odpolední vstup do aquacentra) a veřejnosti – zejména z řad návštěvníků Janských Lázní.
Každé lázně si hýčkají svůj zdroj a v Janských Lázních je tím hlavním pramenem, který poskytuje minerální vodu k léčbě lázeňských hostů, Janský pramen. Je umístěn ve dně dnešního Velkého bazénu v Lázeňském Domě s volným propojením zadržené vody do podloží a okolí vlastního vrtu, bazén se tedy samovolně napouští. Po mém nástupu do funkce ředitele jsem zaměřil pozornost na to, abychom zajistili dostatek minerální vody pro potřeby lázní v budoucnosti, proto se v současné době odborníci věnují generální údržbě Janského vrtu.
Bazén, ve kterém probíhá vodoléčba, je tedy čistě přírodní nádrží s minimálními úpravami termální vody pro zachování její čistoty. Díky tomu má status „pisciny“ – nádrže s přirozeným odtokem do podloží. Stejná voda za pomocí čerpací techniky plní i vodojemy a následně vodoléčebné vany pro lázeňské hosty. Termální vodu dodáváme i do vodojemu v dětské léčebně Vesna, kde slouží k plnění bazénu se zvedacím dnem.


Archiv vydání

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 01/2019
01/2019 číst aktuální číslo
Restaurace Novoměstský pivovar
travelcon
Czech specials