Menu

Není nad individuální přístup terapeuta

27. 06. 2018

Rozhovor s ředitelem Státních léčebných lázní Janské Lázně, s. p., Mgr. Martinem Voženílkem jsem zahájil připomenutím časosběrných fotografií, jež byly před dvanácti lety otištěny v lázeňském vydání Všudybylu roku 2006 u článku „Pacienti s těžkým postižením v dětské léčebně“ (viz www.e-Vsudybyl.cz, stejnojmenný článek). Zachycují průběžná zlepšení dětského pacienta, jejž do Státních léčebných lázní Janské Lázně přivezli v naprosto nehybném stavu a který se po měsících léčebné péče dokázal postavit na nohy.
Pane řediteli, dodnes mne fascinuje, jaké zázraky tu vaši lidé dokážou.
A v tomto trendu pokračují i dnes. Na práci lékařů, fyzioterapeutů, zdravotních sester a dalších zaměstnanců Státních léčebných lázní Janské Lázně může být Česká republika právem hrdá. Ruku v ruce s dynamickým rozvojem dalších medicínských oborů rozvíjíme moderní zdravotněreha­bilitační metody. Myslím, že se v tomto směru vymykáme většině léčebných lázní. Spíše plníme roli zdravotněreha­bilitační kliniky. Přijímáme pacienty s těžkými postiženími (z šedesáti procent po dětské mozkové obrně), a to už od tří měsíců věku. S rehabilitací je totiž třeba začít co nejraněji. Máme velice dobrou zpětnou vazbu od spolupracujících fakultních nemocnic. Od pražské motolské, královéhradecké, brněnské a dalších, které k nám posílají pacienty.

Ano, spolu s přírodním léčivým zdrojem u vás uzdravují zlaté české ruce. A nejen české.
Zdravotní rehabilitace je postavena především na individuálním přístupu speciálně školených špičkových fyzioterapeutů, ergoterapeutů, logopedů, psychologa, sociálního pracovníka a v neposlední řadě obětavých zdravotních sester. Ony jsou alfou a omegou ošetřovatelské péče. Stěžejní je fyzioterapie. Veškeré ostatní procedury poskytujeme jako doplňující. Udržujeme krok s dalšími zdravotněreha­bilitačními zařízeními a poskytujeme také robotickou rehabilitaci. Od odborné veřejnosti i ze strany klientů však stále slyšíme, že není nad individuální přístup terapeuta. Našich terapeutů si velice vážíme a umožňujeme jim odborně růst a zdokonalovat se. Platíme jim vzdělávací kurzy, vysíláme je na zahraniční stáže a oni vysoce odborným profesionálním přístupem k pacientům a výsledky své obětavé práce, která je víc posláním než prací, tyto investice v neskonale větší míře vracejí. Týmy obou našich léčeben, v nichž působí i zahraniční terapeuti, kteří k nám přicházejí pracovat ze Slovenska nebo Polska, jsou skvělé!

Janské Lázně jsou světově proslulé zejména díky dětské léčebně Vesna, kde byly pořízeny i zmiňované časosběrné fotografie.
Avšak historie léčebny pro dospělé je rovněž velmi bohatá a vesměs úspěšná. Vedle klasických zdravotněreha­bilitačních lázeňských programů hrazených pojištěncům zdravotními pojišťovnami jsme tu v posledních letech poměrně úspěšně rozvinuli léčbu samopláteckých klientů. I při jejich léčbě totiž úspěšně uplatňujeme vysokou odbornost našich postupů. Naším záměrem je rozvíjet i nadále ve Státních léčebných lázních Janské Lázně především léčebnou péči. I u pobytových balíčků pro krátkodobější samoplátecké klienty klademe zásadní důraz na léčebnou stránku. Hodně se přitom zaměřujeme na léčbu zad.
Balíčky ve většině případů obsahují vstupní lékařskou prohlídku a individuální terapii. Velice žádaný program pobytu obsahuje léčbu unikátní metodou pana doktora Smíška. Státní léčebné lázně Janské Lázně jsou vybaveny na péči o tělesně hendikepované klienty, a to i v léčebných provozech pro samoplátce, ve wellness a aquacentru, takže se k nám vracejí i klienti, kterým v tom daném roce jejich zdravotní pojišťovna odmítne hradit léčbu ze zdravotního pojištění. Přijíždějí k nám samoplátecky aspoň na týden či na čtrnáct dní.

K rekondičním pobytům svých zaměstnanců volí Státní léčebné lázně Janské Lázně také řada zaměstnavatelů.
Mohu například zmínit, že už desítky let spolupracujeme s Řízením letového provozu České republiky, kdy nám hosté z řad řídících letového provozu pomáhají vytěžovat zimní mimosezonu. Od letošního roku jsme uzavřeli smlouvu s Odborovým svazem KOVO, takže tu máme zaměstnance mladoboleslavské ŠKODA auto a letos nově zaměstnance královéhradecké firmy FOMEI. Pro tuto korporátní klientelu sestavujeme týdenní nebo čtrnáctidenní rehabilitačně-léčebné pobyty. Nejsou to tedy čistě relaxační nebo čistě rekondiční pobyty, ale rekondičně-léčebné, zaměřené na pohybový aparát. U řídících letového provozu, vzhledem k jejich profesi vyžadující permanentní stoprocentní soustředění, klademe důraz i na odreagování se a relaxaci.
Kdy už jsem zmínil lázeňskou mimosezonu, ve spolupráci s místními subjekty, hlavně se SkiResortem ČERNÁ HORA – PEC, si v rámci zimní sezony vyměňujeme slevy na jejich skipasy za slevy do našeho aquacentra, což beru jako super bonus pro některé samoplátecké a korporátní hosty. Nákup vícedenních skipasů totiž pořídí s patnácti- až dvacetiprocentní slevou. Zhruba před měsícem jsme obdobnou spolupráci uzavřeli i se Stezkou korunami stromů Krkonoše, takže i tam se našim hostům v rámci pobytových balíčků dostane zvýhodněného vstupné.

Do Janských Lázní se z široka daleka jezdí do aquacentra. Aquacentra jsou totiž celorepublikově pro veřejnost čím dál větším tahákem.
Naše lázeňské aquacentrum je napouštěno léčivou minerální vodou a dopoledne jej využíváme ke skupinovému i individuálnímu cvičení v bazénu a k aquaaerobiku našich pacientů, kteří jsou zde na léčení hrazeném zdravotními pojišťovnami. Součástí aquacentra jsou i whirlpooly, které jsou rovněž díky plnění přírodním léčivým zdrojem využívány ke zdravotní rehabilitaci a podpoře léčebného procesu. V odpoledních hodinách je pak aquacentrum k dispozici samoplátcům (protože součástí všech jejich pobytových balíčků je odpolední vstup do aquacentra) a veřejnosti – zejména z řad návštěvníků Janských Lázní.
Každé lázně si hýčkají svůj zdroj a v Janských Lázních je tím hlavním pramenem, který poskytuje minerální vodu k léčbě lázeňských hostů, Janský pramen. Je umístěn ve dně dnešního Velkého bazénu v Lázeňském Domě s volným propojením zadržené vody do podloží a okolí vlastního vrtu, bazén se tedy samovolně napouští. Po mém nástupu do funkce ředitele jsem zaměřil pozornost na to, abychom zajistili dostatek minerální vody pro potřeby lázní v budoucnosti, proto se v současné době odborníci věnují generální údržbě Janského vrtu.
Bazén, ve kterém probíhá vodoléčba, je tedy čistě přírodní nádrží s minimálními úpravami termální vody pro zachování její čistoty. Díky tomu má status „pisciny“ – nádrže s přirozeným odtokem do podloží. Stejná voda za pomocí čerpací techniky plní i vodojemy a následně vodoléčebné vany pro lázeňské hosty. Termální vodu dodáváme i do vodojemu v dětské léčebně Vesna, kde slouží k plnění bazénu se zvedacím dnem.


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2020
02/2020 číst aktuální číslo