Menu

Není důvod být pesimistou

10. 07. 2009

Rozhovor s předsedou představenstva a generálním ředitelem cestovní kanceláře EXIM tours Ing. Feridem Nasrem jsem zahájil konstatováním, že ať jsem byl v souvislosti s přípravou leteckého Všudybylu na kterémkoliv z regionálních mezinárodních letišť České republiky, všechna dávala najevo, jak velmi stojí o to, aby z nich byly vypravovány letecké zájezdy. Tj. charterové lety cestovních kanceláří.
Pane předsedo, jaká je strategie EXIM tours, co se týče mimopražských mezinárodních letišť?
EXIM tours létá z Brna a Ostravy, kde máme velký podíl charterové přepravy. Začali jsme i Karlovy Vary a Pardubice. Vzhledem k tomu, že majitelé regionálních letišť nijak zvlášť nepodporují snahy cestovních kanceláří, aby létaly právě z nich – úrovní letištních poplatků, které se promítají do konečných cen zájezdů a kampaněmi, jimiž by na sebe upoutávaly pozornost potenciálních pasažérů ve svých spádových oblastech – představují odlety z těchto letišť pro cestovní kanceláře větší podnikatelské riziko než odlety z Prahy. Navíc na stejné trase s mezipřistáním letadla spotřebovávají daleko víc paliva než bez mezipřistání. Avšak abychom naše charterové spoje z regionálních letišť vytížili, jsme nuceni řadu z nich plánovat s mezipřistáními na regionálních letištích, na nichž naši klienti z dané spádové oblasti začínají či končí své zájezdy.

Potkáváme se 17. června 2009, v době, kdy vám zdařile běží letní zájezdová sezona.
Je půlka června. Teď, v době celosvětové hospodářské stagnace, když sezona teprve začíná, by bylo předčasné se k ní vyjadřovat. Zatím vím, že zima, která nám skončila koncem dubna, dopadla výborně. Že květen začal vlažně, avšak že červen už je opět hektický. Takže co se týče prodejů leteckých zájezdů EXIM tours, není důvod být pesimistou.

Je tomu již pět let, co EXIM tours a České aerolinie uzavřely strategickou smlouvu o spolupráci.
Za současné situace naše partnerství nabývá na daleko větším významu. Tato doba je pro všechny velkou výzvou. Je to boj jak pro letecké společnosti, tak pro cestovní kanceláře. Obrovskou konkurenční výhodou Českých aerolinií je jejich obrovská popularita a všeobecná proslulost značky ČSA. Dostala-li současná hospodářská situace našeho národního leteckého dopravce do situace, v níž mobilizuje veškeré síly a rezervy, pak ostatní letecké společnosti se trápí ještě víc.


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba