Menu

Tu jeden k druhému jednák přistupoval, jednák odstupoval, jednák po předu, jednák po zadu, jednák po pravém, jednák po levém boku naň sobě pohlédaje a všeho, což při něm viděl, ohleduje: zvláště pak (toho sem nejvíc viděl) měšců, vačků a tobol jeden druhému ohledoval, jak dlouhý, jak široký, jak odutý, jak tuhý neb slabý jest, měře a váže. Někdy sobě jich několik na jednu ukazovalo, z toho1 zase žádný; pakli jeden druhého odháněl, vadili se, tloukli, rvali; i vraždy sem tu spatřil. Některý jiného odstrče, hned zase od jiného odstrčen byl; některý jiné odežena, sám také pryč běžel…

Jan Amos Komenský, Labyrint světa a ráj srdce L.P. 1623
1 najednou pak

Některý jiného odstrče, hned zase od jiného odstrčen byl

11. 07. 2006


Naše geografická poloha a pokračování vzestupu poptávky po letecké přepravě ve střední Evropě láká a přivádí na česká letiště další dopravce. To vytváří předpoklady, že se v Česku budou i nadále zvyšovat zisky za dodávky leteckého cateringu, za technickou údržbu letadel, opravárenské a handlingové služby atd. třetím subjektům. Že na letištích výrazně porostou inkasa duty free prodejen, restaurací… Ostatně, na „zlaté horečce“ (Klondike 1896–98) rovněž vydělávali hlavně lodní společnosti, dodavatelé služeb a zboží. Díky ostré konkurenci – cenové válce – mezi aeroliniemi je to dnes se zisky z holé letecké přepravy obdobné jako se zbohatnutím většiny tehdejších goldseekers. Díky nízkým cenám letenek se však letecká doprava stává dostupnou pro ekonomicky slabší sociální vrstvy. Dochází tak k demokratizaci letectví. Jak v čem. Nebylo by to v Evropě poprvé, co by takováto konjunkce neodstrčitedlné motivovala rozprodat lukrativní části státních aerolinií, a tak dosáhnout černých čísel. Krátkodobě efektní. Ale v dlouhodobé perspektivě? Lze o ní hovořit?

Jaromír Kainc,
nakladatel Všudybylu

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba