Menu

Tu přistoupě spatřím, jak někteří pořád do sebe mecí1 a lejí, až jim břicha nestačovalo, popasovati2 museli: někteří, až se jim vrchem i spodkem přelévalo. Jiní lahůdky jen vybírali, pomlaskávajíce sobě a krku tak dlouhého, jak řeřábi mají (aby chutnost dlouho cítiti mohli), sobě vinšujíce. Někteří se chlubili, že od desíti neb dvacíti let slunce vycházeti a zapadati neviděli: protože, když zapadlo, nikdá střízví, když vycházelo, nikdá vystřízlivělí nebyli.

Někteří se chlubili, že od desíti neb dvacíti let slunce vycházeti a zapadati neviděli

03. 12. 2004


Jan Amos Komenský, Labyrint světa a ráj srdce L.P. 1624


1 házejí 2 popouštět opasek


Pokvětnové výsledky ilustrují, že lidem velmi rychle došlo, čemu má sloužit jejich podnikatelské nadšení. Vyšší sazba DPH u stravovacích služeb proto neznamenala vyšší objem vybraných peněz, ale motivaci, jak otesánkovi nedávat víc než co se nezbytně musí. Jakýpak rozvoj? Zákon velkého obratu zkrátka funguje i v pohostinství. Nejen ve státem protěžované a i z daní hospodských stimulované montážní pásové výrobě v politicky módních průmyslových zónách. Vést hospodu a nevědět si rady? To zkrátka ve slezských, moravských a českých geografických prostorech nešlo, nejde a nepůjde ani do budoucna.

????? ?????. ?????????, ????? ????; ???????????, ???????. ??????, ??? ??????? ?? ????????.
A když vám naše francouzská kuchyně nechutná, tak pardon, nejezte.
Třeba vystřízlivět. Ale jak, když někteří se chlubili, že když zapadlo, nikdá střízví, když vycházelo, nikdá vystřízlivělí nebyli? Signály z oblasti ubytovacích služeb ale napovídají, že to není vyloučené…
 
Jaromír Kainc,
nakladatel Všudybylu

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba