Menu

I obhlédnu se, a aj, někteří na těch stolicích nedali se mustrovati^^1^^, rozhánějíce ty informovatele od sebe pryč: což k mému vinši^^2^^ bylo. Než hned sem tu jiné nepohodlí uhlédal. Místo zajisté těch kolikasi odehnaných mnoho jiných přicházelo, kteříž jemu do uší, do nosu, do ust dmýchati, oči rozličně zakrývati a odkrývati, ruce pak a nohy sem a tam roztahovati se pokoušeli: každý jmenovitě, kdo přišel, nač sobě upřel^^3^^, na to ho navésti a natáhnouti^^4^^ chtěl: až některý ten nebohý pan nevěděl, co činiti, komu povoliti, neb komu se brániti, a jak všechněm odolávati má.
Jan Amos Komenský, Labyrint světa a ráj srdce L.P. 1623

^^1^^ informovat; s sebou „orat“ ^^2^^ podle mého přání ^^3^^ co si umínil ^^4^^ přemluvit a přivést

Někteří na těch stolicích nedali se mustrovati

23. 05. 2011

Útraty kongre­sových turistů se pohybují kolem 400 USD na osobu a den. Co se týče akcí MICE, je Česko jednou z přemnoha zemí, kde se mohou konat, avšak zřejmě jedinou, kde jsou veřejností vnímány jako sféra k pouze osobnímu obohacování se několika (vy)volených jedinců. Země a města, které z MICE hospodářsky nejvíc těží, tedy i USA, o výsadu hostit stěžejní akce usilují prostřednictvím svých vlád, městských zastupitelstev a diplomacie i mnoho let dopředu, protože jsou pro ně příležitostmi jak zajistit významné příjmy do veřejných rozpočtů, a nikoliv záminkou, jak je plenit. Role městských zastupitelstev a státu v MICE je totiž významná, ne-li stěžejní. Nejedná se pouze o podporu ekonomickou, ale spíš o to, aby představitelé státu, kongresových a veletržních metropolí prosazovali svoji kandidátskou zemi a město jako tu nejlepší kongresovou, veletržní, incentivní a turistickou destinaci. Ostatně ani jiné velké kontrakty, mají-li obstát v mezinárodních tendrech, se neobejdou bez intervence státu. Česká meetings, incentives, congresses & exhibitions industry takovouto podporu nejenže potřebuje, ale svými hospodářskými přínosy a synergiemi, zejména v oblasti zaměstnanosti, si ji zaslouží.
Jaromír Kainc


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba