Menu

Nejvyšší strom Česka

01. 12. 2014

Porosty severoamerické dřeviny douglasky tisolisté, které se nacházejí na soukromém pozemku na Železnobrodsku, mají úctyhodné rozměry. Ve věku 138 let se řadí mezi nejvyšší a nejobjemnější stromy v Evropě. Dřevní hmota rekordního jedince je víc než 27 m3. Pod patronací neziskové organizace PEFC ČR (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) ve spolupráci s Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů a vydavatelstvím Lesnická práce se 22. října 2014 uskutečnilo ukázkové přeměření nejvyššího stromu Česka. Rozměrově unikátní stromy, na rozdíl od památných, se doposud neevidovaly. Pozornost mezi lesníky každopádně vzbuzovaly stromy převyšující 50 m. Byly považovány za něco výjimečného a vyřazovány z těžby. Porost s největšími jedinci douglasek tisolistých patří k majetkům certifikovaným systémem PEFC. Tato mezinárodní certifikace je jedním z procesů v lesním hospodářství směřujících k dosažení trvale udržitelného hospodaření v lesích a zároveň usiluje o zlepšení všech funkcí lesů ve prospěch životního prostředí člověka. K přeměření nejvyššího stromu byl přizván stromolezec Karel Kejla, který exaktním přeměřením pásmem od špičky stromu po jeho patu potvrdil výšku 64,05 m. Předchozí měření prováděli pracovníci Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů v Brandýse nad Labem. K základnímu měření posloužily výškoměry, které se užívají v lesnické taxaci. Výška nejvyššího nalezeného stromu byla dále přeměřena laserovým výškoměrem, který je součástí sestavy měřicích přístrojů, které se používají při Národní inventarizaci lesů.


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2020
02/2020 číst aktuální číslo
Czt