Menu

Největší hornické muzeum v České republice

01. 04. 2004

Hornické muzeum Příbram, příspěvková organizace Středočeského kraje, je rozlohou a počtem expozic největším hornickým muzeem v Česku. Nabízí 35 stálých expozic v objektech Ševčinského, Anenského, Vojtěšského a Drkolnovského dolu v Příbrami, v budově Mincovny v Novém Kníně, v Muzeu vesnických staveb středního Povltaví ve Vysokém Chlumci a v Památníku Vojna.

Expozice v Příbrami – Březových Horách prezentují dějiny zdejšího hornictví a hutnictví od pravěku (doby Keltů) až do současnosti, seznamují s báňským národopisem a zároveň nabízejí prohlídku unikátních mineralogicko-geologických vzorků z březohorského stříbrorudného revíru, příbramského uranového ložiska a podbrdské železářské oblasti. K nejvzácnějším exponátům se řadí státem chráněné technické památky – parní těžní stroj Vojtěšské šachty z r. 1889, parní těžní stroj dolu Anna z r. 1914, důlní kompresor z dolu Generál Štefánik z r. 1928 a obří vodní kolo dolu Drkolnov z 19. století. Prohlídka všech expozic trvá 3 hodiny, ale je možné si vybrat i jednotlivé výstavní celky.

Je možné sfárat do historického podzemí. Mezi největší atrakce patří jízda důlním vláčkem Prokopskou štolou k ústí Prokopské jámy z r. 1832 (1600 m), která patří k nejhlubším ve střední Evropě. Mezi dolem Anna a Vojtěch je možné projít 330 m dlouhou Vodní štolou Anna z 18. století. Na odvalu Ševčinské šachty je expozice důlní techniky Uranových a Rudných dolů Příbram.

Pro geology (amatéry i profesionály) pořádá muzeum (za úplatu) ve svém areálu na odvalu Ševčinské šachty sběr mineralogicko-geologických vzorků. 

V průběhu turistické sezony bude probíhat rekonstrukce hlavní příjezdové komunikace od Prahy i od Plzně. Je proto třeba se řídit dle směrovek objížďky. Orientační mapku s aktuálními příjezdovými trasami naleznete na našich internetových stánkách.

e-mail:

info@muzeum-pribram.cz
www.muzeum-pribram.cz

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka