Menu

Předseda Parlamentního shromáždění Rady Evropy lord Russell-Johnston osobně převzal záštitu nad 11. mezinárodním veletrhem turistických možností v regionech REGIONTOUR 2002. Vyjádřil tak podporu organizátorům při vytváření středoevropského centra cestovního ruchu a především snaze zapojit středoevropské regiony do celosvětové regionální turistiky.

Nejrozsáhlejší doprovodný program

26. 08. 2001

Křest prvního cykloatlasu České republiky
Celosvětový rozvoj cykloturistiky našel svoji odezvu i v České republice. REGIONTOUR proto volí téma cykloturistika jako jedno ze svých nosných. Významným příspěvkem bude představení a křest Cykloatlasu – Eurobeds 2002, jehož vydání připravuje Klub českých turistů na leden 2002.

Propagace v cestovním ruchu
je tématem klubového večera Asociace cestovních kanceláří ČR v předvečer zahájení veletrhů.

Seminář Internet a cestovní ruch
po letošní úspěšné premiéře slibuje ještě větší kvalitu a hlubší průnik nejen do problematiky prezentací, ale především e-commerce v oblasti cestovního ruchu.

Seminář Lázeňství jako pilíř rozvoje cestovního ruchu v regionech
připravuje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a Sdružení lázeňských míst ČR. Koresponduje se zvýrazněním oboru lázeňství jako jednoho z nosných témat veletrhu REGIONTOUR 2002.

Konferenci o cestovním ruchu se zaměřením na regiony a Evropskou unii
připravují organizátoři veletrhů ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj.

Seminář Stezky dědictví
se bude věnovat venkovské turistice a agroturistice.

Regionální produkty venkovské turistiky v praxi
Zajímavé budou i další akce např. prezentace Vysokých Tater nebo projektu Brno – město uprostřed Evropy.

Schola Tour
je názvem prvního workshopu odborných škol v oblasti cestovního ruchu. Kromě seminářů a diskusních pořadů týkajících se požadavků praxe na absolventy škol cestovního ruchu jsou připravovány i soutěže odborných znalostí studentů.

Region Regina
je soutěžní přehlídka dívek a žen prezentujících regiony a města České republiky a Slovenska.

Profi GO
je názvem prvního workshopu odborných škol v oblasti cestovníhje soutěží mladých odborníků v oblasti cestovního ruchu. V tomto 8. ročníku bude doplněna o soutěž mladých průvodců.

Go Kamera
Po celou dobu veletrhu bude v prostorách Kongresového centra probíhat 5. ročník festivalu filmů a fotografií s cestovatelskou tématikou. Nejvýznamnější osobností festivalu bude cestovatel, spisovatel, etnolog a čestný indiánský náčelník Miloslav Stingl.

Kontakty pro zájemce o účast na veletrzích
Brněnské veletrhy a výstavy, a. s., Výstaviště 1, 647 00 Brno, www.bvv.cz/go
GO – Ing. Hana Švestková, tel. 05/4115 2507, fax 05/4115 3062, go@bvv.cz
REGIONTOUR – Ing. Jan Šilhánek, tel. 05/4115 2984, fax 05/4115 3062, regiontour@bvv.cz
GO SPORT – Ing. Jiří Fiedler, tel. 05/4115 2970, fax 05/4115 3062, go@bvv.cz

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 01/2020
01/2020 číst aktuální číslo
Czech specials new