Menu

„Nejlepší investice roku“ slaví jubileum ve Františkových Lázních

06. 06. 2015

S generálním ředitelem společnosti Lázně Františkovy Lázně, a. s., Ing. Josefem Ciglanským se potkáváme krátce po valné hromadě Svazu léčebných lázní ČR, která se uskutečnila 28. dubna 2015 v Praze.
Pane řediteli, zdá se, že přístup vašeho resortního ministerstva k léčebnému lázeňství přestal být macešský a že balneologii respektuje stejně jako ostatní medicínské obory. Napovídá tomu i obsah vystoupení ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka na této valné hromadě.
Vítáme, že resort zdravotnictví řídí ministr, který chápe specifika léčebného lázeňství. Vyjádřil nám svoji podporu a konstatoval, že jej vnímá jako významnou součást českého zdravotního systému. Komunikace mezi Svazem léčebných lázní ČR a jím, resp. jeho ministerstvem, je na velice dobré úrovni, což určitě přispělo i ke zlepšení komunikace českých zdravotních pojišťoven s poskytovateli léčebné lázeňské péče.

Rok 2014, oproti řadě předchozích let, přinesl českému léčebnému lázeňství oživení.
Je to pravda. I pro Lázně Františkovy Lázně dopadl úspěšně. Z padesáti procent díky zahraniční – německé – klientele a z padesáti díky české. Může za to nejen ekonomicko-pragmatický přístup německých zdravotních pojišťoven k léčebnému lázeňství a zdravotní prevenci, ale i obdobný přístup českých zdravotních pojišťoven, takže v roce 2014 i do Fran­tiškových Lázní za lázeňskou komplexní péčí přijelo víc českých pojištěnců než v roce 2013.

Františkovy Lázně si světovou proslulost vydobyly díky úspěšnosti léčby ženské neplodnosti.
Ano, léčba gynekologických poruch a nemocí nadále zůstává naší stěžejní indikací. Dobrých výsledků dosahujeme nejen u žen, které nemohly počít, ale i u pacientek po klimakteriu, kterým františkolázeňská slatina rovněž výrazně pomáhá. Dalšími dominujícími indikacemi jsou nemoci pohybového a oběhového ústrojí. Indikací, která se v posledních letech výrazně rozvíjí, pak je následná onkologická péče, kdy se ve Františkových Lázních doléčují pacienti po úspěšné léčbě rakoviny.

Lázeňství, navzdory tomu, že česká balneologie a léčebné lázeňství historicky tvořily a dodnes reprezentují světovou špičku tohoto oboru medicíny, není oblastí pouze léčení devastačních následků onemocnění, při níž lékaři a pacienti dávají přírodě prostor uzdravovat. Léčebné lázně České republiky jsou vzhledem k nádherné slezské, moravské a české krajině, do níž jsou zasazeny, a kultivovanému prostředí i významným prvkem univerzální tržní platformy zvané cestovní ruch.
Poloha Františkových Lázní je jedním z faktorů, z nichž město, jehož jsme součástí, hospodářsky profituje. Charakter malebné krajiny kolem Františkových Lázní vyhovuje i starší klientele. Minimální převýšení a atraktivní cíle lákají k pobytům na jeho území, k vyjížďkám na kole nebo na kolečkových bruslích. Lázeňské parky zase k procházkám. V rámci České republiky patříme k regionům s nejčistším ovzduším. Františkovy Lázně jsou lázeňským městem v parku, přičemž významná část parkových ploch patří akciové společnosti Lázně Františkovy Lázně. Pečujeme o ně, aby se hosté v našem městě cítili příjemně. Samozřejmě hlavní roli, co se týká rozvoje a vzhledu města, sehrává naše radnice, která se o parkové úpravy stará rovněž velmi intenzivně.

Pane řediteli, před deseti lety byla slavnostně otevřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a Ministerstvem pro místní rozvoj ČR vyhlášená Nejlepší investice roku 2005 – vaše Aquaforum.
Aquaforum je to, čím se lišíme od některých i větších lázeňských míst. Ano, provozujeme je už desátým rokem. V letních měsících budeme slavit jeho jubilejní výročí. Je hojně navštěvováno hosty a návštěvníky z okruhu přibližně sta kilometrů, kteří si, nezřídka coby rodiny s dětmi, přijíždějí prohlédnout Františkovy Lázně. Samozřejmě velkou část návštěvníků Aquafora tvoří lázeňští hosté, kteří tu jsou na léčebných či wellness pobytech. Jak v objektech naší společnosti, tak v penzionech a hotelích ostatních poskytovatelů lázeňské péče ve Františkových Lázních.

Od ledna letošního roku ve vaší skupině působí tři společnosti.
Ano, skupinu tvoří společnosti Lázně Františkovy Lázně, a. s., Františkovy Lázně Aquaforum, a. s., a Františkovy Lázně Imperial, a. s. Skupina má společné obchodní oddělení a na trhu působíme koordinovaně. Společnost Lázně Františkovy Lázně disponuje asi tisícem lůžek v hotelech Adler, Belvedere, Savoy a Metropol. Od nového roku provozuje dva další nové balneoprovozy s vodoléčbou, zbudované v lázeňských hotelech Belvedere a Adler, které tak komplexní léčebnou lázeňskou péči poskytují pod jednou střechou. Společnosti Aquaforum patří lázeňský hotel Pawlik, Aquaforum a Císařské lázně. Společnost Imperial disponuje lázeňským hotelem Imperial.

Podstatnou část těch, kterým Všudybyl zasílám, tvoří lidé ve vysokých manažerských pozicích, kteří si svá postavení vydobyli vysokou výkonností. Jak avizuje titulní strana loňského lázeňského vydání Všudybylu, v němž na toto téma hovoří jeden z nejúspěšnějších českých manažerů Jan Mühlfeit, lázeňství je faktorem přispívajícím k udržení konkurenceschop­nosti naší země (viz www.e-Vsudybyl.cz, článek „Lázeňství je klíčovým faktorem udržení konkurenceschop­nosti České republiky“).
Avšak nejen pro manažery, ale i pro lidi na ostatních pozicích jsou lázně vhodným místem k načerpání sil a nabytí duševní rovnováhy. Zdravá a výkonná populace je skutečně klíčovým prvkem pro konkurenceschopnost země, tedy i pro financování českého zdravotnictví. Navíc předcházení fyzickému a duševnímu opotřebení, natož nemocem (prevence je levnější než léčba poškozeného zdraví), šetří veřejné zdroje a umožňuje jejich využití pro další účely. Už prodloužený víkend či týden pobytu umožní opustit pracovní stereotyp a intenzivně regenerovat, čemuž výrazně pomáhá františkolázeňská slatina – zábal, případně Františkolázeňská slatinná koupel, která je specialitou naší společnosti. Kromě klasických léčebných pobytů zajišťujeme nejrůznější krátkodobé a tematické pobyty, jako jsou např. VÍKEND, VITAL, RELAX, Týden pro seniory, Františkolázeňský Advent, Vánoce a Silvestr aj. Zájem je i o zajištění zázemí pro pracovní setkání, konference, teambuildingové akce aj. V našich lázeňských hotelech si vyberou všichni – od méně náročné klientely až po tu nejnáročnější. Byznys klientela je perspektivní nejen pro Františkovy Lázně, ale pro celé české lázeňství.


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka