Menu

Nejlepší investice roku 2005 - IATCC Praha

18. 05. 2006

V rámci slavnostního večera na závěr prvního dne 11. mezinárodního stavebního veletrhu v Brně byl budově nového Národního integrovaného střediska řízení letového provozu v Jenči u Prahy (IATCC Praha) udělen titul „Nejlepší investice roku 2005“. Veřejnou neanonymní soutěž TOP INVEST o nejlepší investiční záměr v roce 2005 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a Svaz podnikatelů ve stavebnictví ČR ve spolupráci s Veletrhy Brno, a.s. Jejím posláním je podpořit investiční výstavbu v České republice a ocenit přínos investorů pro rozvoj hospodářství České republiky, jejích regionů, obcí a měst. Je vypisována pro investice realizované na území České republiky bez ohledu na státní příslušnost projektanta, architekta nebo místa registrace realizační firmy. Odborná porota ocenila zejména dlouhodobý přínos investice pro oblast civilní letecké dopravy v České republice, kvalitní způsob financování, ekonomické parametry a vysokou návratnost investice. V rámci realizace IATCC se jedná již o druhou významnou cenu, kterou tento projekt obdržel. V září 2005 byl vyhlášen „Stavbou roku 2005“ Vyzdvihnuto bylo především vytvoření technicky, technologicky a architektonicky ojedinělé stavby se zřetelem na vytvoření velkorysého vnitřního prostoru. Plynulou ekonomickou realizaci projektu potvrdila i pravidelná ratingová analýza hospodaření ŘLP ČR, s.p. a jeho finanční stability v roce 2005. Podnik opětovně získal od společnosti CRA RATING Agency, a.s., která je afilačním partnerem světové ratingové agentury MOODY´S INVESTORS SERVICE, ratingové hodnocení A+/czAaa. Stejně jako v předchozím roce je nejvyšší možné, jehož může dosáhnout komerční subjekt v České republice. Projekt IATCC Praha je největší investiční akcí v historii ŘLP ČR, s.p. (celková cena 3,5 mld. Kč – 1,2 mld. stavba, 2,3 mld. technologie pro řízení letového provozu). Financování projektu je zajištěno z vlastních zdrojů podniku a z investičního úvěru bez požadavků na státní rozpočet. Hypermoderní středisko řízení letového provozu umožní výrazně efektivnější poskytování letových provozních služeb, technologii práce, obnovu a modernizaci ATM systémů včetně realizace prvků civilně vojenské integrace. Svým zprovozněním na počátku roku 2007 umožní držet nejvyšší kvalitu poskytování letových provozních služeb a zajištění bezpečnosti letového provozu i při dalším nárůstu zájmu o vzdušný prostor České republiky.

www.ans.cz
www.sps.cz
www.bvv.cz

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001