Menu

Nejčistší v Evropě

15. 05. 2001

• exkurze do Jaderné elektrárny Temelín • ČEZ patří k provozovatelům vůbec nejčistších tepelných elektráren v evropském měřítku • špinavá kampaň pod záminkou tzv. čisté energie • rádobyekologové nechtějí slyšet •

S tiskovým mluvčím akciové společnosti ČEZ panem Danielem Častvajem se potkáváme na zahájení lázeňské sezony v Mariánských Lázních. Zhruba před čtyřmi roky jsem dělal interview s vedoucím oddělení personální dozimetrie Jaderné elektrárny Temelín Ing. Janem Singerem, CSc., který mi řekl: „Možná z hlediska cestovního ruchu řeknu něco kacířského. Jsem technik. Temelínské chladicí věže a jejich včlenění do krajiny se mi líbí. Mnoho lidí Jadernou elektrárnu Temelín zavrhuje ne proto, že by mohla škodit, ale protože podle nich esteticky hyzdí krajinu. Já se domnívám, pokud např. někdo viděl zámek Hluboká v době, kdy se stavěl, muselo to být něco příšerného. To samé Temelín. Bude atrakcí, na kterou se budou jezdit dívat z celého světa.“
Proč ne. Elektrárny, a to i atomové, bývají cílem turistických výprav i školních exkurzí. Vím, že je takhle možné navštívit naši první jadernou elektrárnu Dukovany. Jak je to v případě Temelína?
Je to možné i zde. Už nyní je pro veřejnost otevřeno informační středisko a po dohodě je možné si prohlédnout i stavbu druhého bloku. Rozdíl je však v tom, že Dukovany jsou již jakýmsi zaběhlým provozem a Temelín je stále ještě ve výstavbě. Stavba je to skutečně impozantní. Dokáži si představit, že ne všichni byli pozitivně nadšeni architekturou pyramid. Podobně je možná tomu i u Jaderné elektrárny Temelín. Ta stavba je velmi monumentální. Neřekl bych, že vzbuzuje jenom negativní pocity. U mnohých vzbuzuje i pýchu na to, co lidé dokáží vybudovat.

V letech 1985–87 jsem bydlel a pracoval v Litvínově. Pamatuji, že občas pro hutný smog nebylo vůbec možné otevřít okno. Pravděpodobně se tvořil i díky spalování hnědého uhlí ve vašich elektrárnách. Dnes už je ale v Mostecké pánvi situace podstatně lepší.
Nebyla to levná záležitost, ale určitě se vyplatila. Program odsíření tepelných elektráren spolykal desítky miliard korun. Způsobil vysoké zadlužení společnosti ČEZ. Nicméně už i ve vnitřním hospodaření se začínáme dlouhodobě dostávat do černých čísel. Osobně jsem velmi rád, že ČEZ odsířil své zdroje. Patříme k provozovatelům vůbec nejčistších tepelných elektráren v evropském měřítku. O to více je paradoxní kampaň, která je v současné době vedena proti České republice ze strany některých západoevropských subjektů, které tvrdí, že elektřina, obecně z východní Evropy a hlavně z Česka, je špinavá, nebezpečná apod. Není to pravda.

** „Obchod je mocná čarodějka,“ jak už jsem konstatoval ve druhém vydání Všudybylu t.r. (str. 28), „byl a je pravou příčinou válečných konfliktů i mírových operací. Světový obchod byl ten, kdo nejhlasitěji tleskal Československu vyklízejícímu v posledním naivním tažení nejen atlasy světa, ale především svá tradiční odbytiště zbraní jiným, zřejmě pokrokovějším a humánnějším zbrojařským uskupením.“ Kterému pak asi uskupení vlastnícímu elektrárny produkující tu zaručeně jedinou, pravověrnou, čistou elektřinu ta vaše česká „špinavá„ vadí a jak se takovéto čisté propagandě o špinavé energii bráníte?**
Ve vámi zmiňovaném druhém vydání Všudybylu jste zveřejnili článek nazvaný „Král kuchařem, kuchař králem“, který poukazuje na jistý handicap vynikajících českých kuchařů na mezinárodních soutěžích. Tím handicapem je to, že hájí barvy České republiky a ne třeba jiné pozitivněji vnímané a nepostkomunistické země. Boj je to velmi nesnadný. Každému, kdo o to stojí, dáváme k dispozici fakta, o kolik se např. snížily emise oxidu síry. O kolik se sníží emise takzvaných skleníkových plynů tím, že do provozu uvedeme Jadernou elektrárnu Temelín. To jsou ekologické argumenty, na které však rádobyekologové nechtějí slyšet.


.

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2020
02/2020 číst aktuální číslo