Menu

Nejbezpečnější v Praze

02. 11. 2003

Inteligentní budova Holiday Inn v Praze

Čtyřhvězdičkový objekt Holiday Inn Prague Congress Centre, hotelu, který v dubnu tohoto roku oslavil druhé narozeniny, patří mezi první „inteligentní budovy“ v Praze. Centrální systém zaznamenává aktuální počet osob v objektu, je zde instalován uzavřený televizní okruh, elektronická požární signalizace, soustavy chlazení i vzduchotechniky atd. V případě požáru hotelu jsou automaticky přivolány nejbližší hasičské záchranné jednotky a hosté vyzýváni k evakuaci pomocí požárního hlášení a interaktivní televize. Manažer hotelu je schopen veliteli hasičů předložit aktuální počet osob v hotelu a jejich přesnou lokaci. Vyhlášením požáru jsou automaticky zastaveny výtahy, vypnuta centrální klimatizace a požárními klapkami uzavřeny jednotlivé požární úseky hotelu a naopak otevřeny únikové cesty a je zajištěno jejich maximální odvětrávání. Fungování tohoto vysoce moderního „inteligentního systému“ si měli možnost prověřit odborníci požární ochrany z celé České republiky – účastníci semináře „Mosty“, který se uskutečnil při příležitosti 150. výročí založení pražského hasičského sboru. Vyzdvihovali zejména ojedinělost v používání vlastní profesionální požární jednotky, ideálně jednoduchý tvar budovy pro případnou evakuaci, pečlivé značení únikových cest a v neposlední řadě soustavný cílevědomý preventivní trénink zaměstnanců hotelu.

V rámci oslav 150 let založení pražského hasičského sboru se 6. října pod patronací hl.m. Prahy v hotelu Holiday Inn Prague Congress Centre pod názvem „Mosty“ uskutečnil celorepublikový seminář protipožární prevence. Zúčastnili se jej ředitelé krajských záchranných sborů, starostové pražských městských částí a vedoucí jejich odborů výstavby. Seminář zahájili generální ředitel Hasičského záchranného sboru České republiky – náměstek ministra vnitra generálmajor Ing. Miroslav Štěpán, ředitel Hasičského záchranného sboru hl.m. Prahy plukovník Bc. Dalibor Gosman. Několik dní nato jsem o rozhovor požádal generálního ředitele hotelu Holiday Inn Prague Congress Centre JUDr. Jana Filipa. Inspirací mi bylo vyjádření ředitele Hasičského záchranného sboru hl.m. Prahy plukovníka Gosmana na rádiu Impuls o tom, že Holiday Inn Prague Congress Centre je nejbezpečnějším hotelem v Praze.
Pane řediteli, váš hotel se na realizaci semináře podílel nejen coby poskytovatel kongresových služeb, ale i jako aktivní účastník, a to mimo jiné i přednáškou Ing. Hany Hlouškové nazvanou „Inteligentní budovy a jejich přínos v požární prevenci“.

Opravdu nejen jí. Třetí blok semináře, v jehož rámci přednášela Ing. Hloušková, byl určen speciální problematice zajištění komplexní bezpečnosti objektů a porovnání zkušeností v rámci mezinárodních měřítek. O komplexním zabezpečení objektů z pohledu koordinace činnosti systémů požárně bezpečnostních zařízení a stanovení priorit při řešení konkrétních situací zde hovořil Ing. Šenovský, CSc. z Fakulty bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské v Ostravě. O mezinárodních kritériích zajištění požární bezpečnosti hotelů náměstek ředitele Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje plukovník Ing. Vlček. Součástí semináře byla i cvičená evakuace a prohlídka protipožárního zabezpečení hotelu Holiday Inn Prague Congress Centre. Cvičný poplach byl zahájen ve tři hodiny odpoledne. Jeho přímými účastníky byli všichni, kdo se v tu chvíli v hotelu nacházeli. Účastníci semináře, zaměstnanci i hoteloví hosté. Ze sedmého podlaží pak např. byly oknem evakuovány naše dvě pracovnice. Vše bylo provedeno vysoce profesionálně. Spolu s hasiči byla přítomna zdravotní záchranná služba a Policie České republiky. V souvislosti s cvičením jsme zaznamenali pozitivní ohlasy zahraničních hostů. Vesměs jej vnímali jako praktickou demonstraci péče o svoji bezpečnost. Bezpečnost v hotelnictví už dnes není otázkou pouze protipožární prevence, ale i bezpečné gastronomie, ochrany majetku klienta, a také proto mne těší, že pan ředitel Gosman o hotelu Holiday Inn Prague Congress Centre řekl to, co řekl.

Je možné konstatovat, že Ministerstvo vnitra České republiky účastí náměstka ministra deklarovalo podporu semináři, který de facto byl z valné části o bezpečnosti v českém hotelovém průmyslu.
Podle mého názoru byl seminář „Mosty“ také o vztahu mezi minulostí a přítomností, tedy o tom, nejen o protipožární prevenci hovořit, ale vytvářet ji v praxi. K tomu, že nám byla prokázána čest přivítat účastníky semináře pod střechou Holiday Inn, zřejmě přispěl fakt, že se o našem hotelu mluví jako (a je to terminus technicus) o „inteligentní budově“, což bylo jedním z nosných témat semináře. Pojem „inteligentní budova“ vyjadřuje propojení mezi technologiemi, systémem řízení a činností personálu. Tzn. jak je budova řízena a jak je vše propojené, což je předpokladem její funkčnosti a vysoké míry bezpečnosti.

Pane řediteli, co bezpečnost hotelů a Evropská unie?
Ta se systémem bezpečnosti hotelů a gastronomických provozů zaobírá natolik, že vytvořila samostatnou pracovní skupinu. Skupina jedná i o tom, jakým způsobem bude klientům deklarována bezpečnost toho kterého zařízení. Zatím je zvažováno, že bude avizována plamínky obdobně jako hotelové kategorie hvězdičkami. Plamínek nula až plamínek pět. Tato transparentnost bude mít bezesporu i další význam. Poměrně často se totiž dostáváme do situací, že se cestovní kanceláře nebo organizátoři konferencí nejdříve ptají, jak je hotel bezpečný. Bezpečnost ale není pouze záležitostí dispozic a technologií. Soustavně se zjišťuje, a to i v rámci Evropské unie, že jakýkoliv bezpečnostní systém je nefunkční a špičkové technologie selhávají v případě, nejsou-li lidé trénováni, vedeni k tomu, aby se důraz na bezpečnostní aspekty stal součástí jejich každodenních činností.

Před nedávnem jste se vrátil z Atlanty z kongresu Intercontinetal Hotels Group, kterého se spolu s vámi zúčastnilo na tři tisíce tři sta hoteliérů z celého světa.
Ano, ale začal bych u nás doma. Letos, od té doby, co je hotel Holiday Inn Prague Congress Centre otevřen, proběhlo první bezkonfliktní září. Předloni byl New York, loni záplavy a další neblahé věci, které světový cestovní ruch negativně ovlivnily. Pokud někdo v Česku řekne, že se nás netýká, co se kde ve světě děje, není to pravda. Vystoupení téměř všech řečníků v Atlantě obsahovala pasáž o tom, že situace provázená poklesem v cestovním ruchu dva roky po sobě je za posledních čtyřicet let naprosto výjimečná. Na druhou stranu bylo konstatováno, že se cestovní ruch opět zaktivizoval. Zaznamenali jsme to letos v létě i teď, začátkem podzimu, a z prognóz příštích měsíců je zřejmé, že pozitivní trend bude pokračovat. Mj. také proto, jak také zaznělo v Atlantě, že pro nadcházejících dvacet let, díky uvolnění a oteplení politické situace, bude největším trhem pro celý svět Čína. Ve sféře incomingu i outgoingu sehraje výraznou roli.
V té souvislosti bych chtěl připomenout, jak strategicky důležité je zdůrazňovat aspekt bezpečnosti. Rád bych, aby má poznámka byla impulsem pro ty, kteří zodpovídají za objem zahraničního inkasa. Aby si uvědomili (a to nejen z hlediska cestovního ruchu), že propagace Česka, coby cílové destinace, je ve světě nulová. Že sto šedesát milionů, které má agentura zřizovaná ministerstvem pro místní rozvoj Czech Tourism, nemůže stačit na to, abychom prosadili ekonomické zájmy České republiky v oblasti cestovního ruchu v tvrdé mezinárodní konkurenci. Meziroční nárůst v cestovním ruchu v Evropě se nikdy zcela nezastavil, a to ani v uplynulých dvou letech, s výjimkou dvou zemí. Jednou z nich je Polsko, druhou Česko. Měl by to být burcující signál jak hrom, zvlášť když si uvědomíme, že několik let zpátky jsme byli na předních místech. Proč tato nelichotivá statistika? To mj. ilustruje „český přístup“ ke kongresu ASTA v roce 2006, kdy stát nemá peníze na podporu kandidatury České republiky. Řada členských hotelů pražské sekce Národní federace hotelů a restaurací proto finančně přispěla, aby se rozhodující prezentace Česka mohla uskutečnit na patřičné úrovni. Na místo konání jsou ještě další dva zahraniční kandidáti, avšak Praha má, a to i z hlediska bezpečnostních aspektů, nespornou výhodu. Pokud kongres nebude v Česku, vidím to jako zásadní chybu, a projevenou pasivitu odpovědných orgánů jako úspěšný akt hospodářské diverze české ekonomiky v řádu stamilionů korun.
Atlantskou konferenci Intercontinetal Hotels Group zahajovala starostka Atlanty. Její kvalifikovaný projev „spatra“ o cestovním ruchu bych doporučil slyšet všem, kteří hledají účinný způsob, jak zajistit trvalý přísun peněz do českého ekonomického systému. Objem finančních prostředků, který Atlanta vkládá do podpory World Conference Centre of Georgia, kde se koná jeden kongres za druhým, jde do milionů dolarů ročně. Tyto investice se vracejí neskutečným způsobem, takže i řadoví občané vnímají, že s účastníky kongresů a jejich penězi stojí a padá prosperita města. Rozhodně tam tedy nelze pozorovat to, co u nás, že by hospodářské zájmy v souvislosti s cestovním ruchem ve státě Georgia strádaly nulovou společenskou poptávkou a malými očekáváními politiků i řadových občanů.

www.holidayinn.cz

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba