Menu

Nehmotná rekonstrukce Thermalu Karlovy Vary

12. 06. 2006

Generálního ředitele Lázeňského hotelu Thermal pana Josefa Neufuse jsem se s blížícím filmovým festivalem zeptal, co pro hotelový komplex, v němž se odehrává podstatná část Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary, tato událost znamená.
Filmový festival je především obdobím, kdy Thermal přestává být poklidným lázeňským hotelem a na dobu devíti dnů se stává místem, které má tu čest pod svou střechou přivítat celebrity světa kultury a politiky, a je tudíž středem pozornosti médií. Poskytování služeb hostům a účastníkům festivalu je pro nás ctí, ale zároveň velkou výzvou a závazkem. Zásadní změna provozu – od lázeňského k festivalovému – s sebou přináší řadu komplikací v provozu a organizaci. Díky maximálnímu nasazení a spolupráci celého hotelového týmu se ale každoročně daří vše zvládnout k plné spokojenosti pořadatelů a hlavně hostů. Přípravy na MFF pro nás začínají následující den poté, co skončí aktuální ročník. Jsme si vědomi faktu, že služby se dají vždy zlepšovat, a tak je pro nás každý festival možností najít oblasti pro zlepšení, abychom následující festival dokázali zajistit ještě o stupínek kvalitněji.

Lázeňský hotel Thermal s 273 pokoji a apartmány patří k největším v Karlových Varech.
Bezesporu. Vybavenost pokojů, středisek i množství služeb plně splňuje kvalitativní znaky čtyřhvězdičkového hotelu podle oficiální klasifikace České republiky. Díky rozsahu služeb jsme jedním z vedoucích hotelů v oblasti lázeňské péče v novodobé historii Karlových Varů. Kromě klasické karlovarské lázeňské léčby ve své komplexní formě s maximálním využitím přírodních minerálních vod (pitná kúra, balneo, dietní režim a fyzioterapie pod lékařským dohledem), která je založena na bohatých zkušenostech v oblasti balneologie, dietologie a fyzioterapie, získaných na základě dlouholetého výzkumu a tradice, poskytujeme i další doplňkové léčebné programy. Karlovarská lázeňská léčba je indikována pro následující onemocnění: choroby trávicího ústrojí (žaludek, dvanácterník, žlučník, žlučové cesty, játra, slinivka břišní /pankreas/, tlusté a tenké střevo); poruchy metabolismu (diabetes mellitus /cukrovka/, obezita, dna, dyslipoprotei­nemie); chronická onemocnění pohybového ústrojí (klouby, páteř). Správný chod léčby zajišťuje profesionální zdravotnický tým. Procedury, které z kapacitních nebo technických důvodů nejsme schopni zajišťovat vlastními prostředky, našim hostům poskytuje sousedící (5 minut chůze) komplex Alžbětiných lázní.

Již zmíněný Mezinárodní filmový festival je bezesporu největší periodicky se opakující kongresovou akcí v Karlových Varech.
Poskytování služeb pro kongresovou a incentivní turistiku je obecně uznávanou cestou, jak zajistit ekonomickou úspěšnost a vytíženost hotelových kapacit i v době mimo hlavní lázeňskou sezonu. Hotel Thermal má skvělé předpoklady být v této oblasti úspěšný. Je největší komplexní kongresovou kapacitou na západ od Prahy s možností bohatého doprovodného programu a služeb. Kongresový byznys a získávání atraktivních akcí je o aktivním marketingu. Rozhodně proto nečekáme s rukama v klíně, až se na nás někdo obrátí, ale zahajujeme propagační kampaň, jejímž cílem je představit hotel Thermal jako kongresové centrum Karlových Varů. Disponujeme klimatizovaným velkým sálem s 1200 místy (800 hlediště, 400 míst balkon), vybaveným pohyblivým jevištěm, nastavitelnými stěnami z přírodního kamene, širokoúhlým plátnem, digitálním ozvučením a překladatelskými kabinami. Takovýmto zázemím v České republice mnoho hotelů nedisponuje. Spolu s řadou dalších sálů a salonků, velkou ubytovací kapacitou, množstvím gastronomických středisek, velkokapacitním krytým parkovištěm a vlastním sportovně relaxačním centrem s venkovním termálním bazénem nabízíme opravdový a vysoce konkurenční kongresový komplex. A navíc, díky nabídce dalších hotelových provozů v Karlových Varech, které z kolegiality nemohu opomenout, je možné poskytnout nevyčerpatelnou škálu kvalitativně a cenově diverzifikovaných služeb.

Už jste, pane generální řediteli, naznačil, že rozšiřování nabídky služeb a zkvalitňování stávajících je strategickým směřováním hotelu Thermal.
Jednou z hlavních idejí této koncepce je pasivně nečekat na privatizaci resp. prodej (hotel je akciovou společností, jejímž jediným akcionářem je stát), ale naopak ve všech oblastech hotel aktivně rozvíjet. Novinek ve službách proto bude celá řada. Všechny jsou vedeny snahou zvýšit kvalitu služeb a komfort pobytu hostů, a tím zvyšovat jeho konkurenceschopnost na trhu, který neustále roste a zkvalitňuje se. Z nejvýznamnějších záměrů bych rád zmínil modernizaci a designovou obměnu hotelové haly a kavárny, zavedení služby Guest Relations a poměrně výraznou změnu v gastronomické nabídce, která by měla být reakcí na současné trendy v oblasti stravování. O plánech v marketingu a obchodu se obvykle moc nehovoří, a ani já nebudu výjimkou; pouze prozradím, že produktovou nabídku rozšíříme o krátkodobé dvou-, tří- a sedmidenní pobyty s využitím vlastních kapacit pro rekondici, relaxaci a fitness – masáže, bazén, fitness, sauna, solární terasa a solárium. Jedná se o krátkodobější formy lázeňské léčby a různé relaxační balíčky. Snažíme se, aby si u nás každý mohl vybrat. Například je jasné, že pracovně zaneprázdnění lidé si málokdy mohou dovolit přijet na tři týdny, a právě pro ně jsme do nabídky nově zařadili výše zmiňované relaxační pobyty.

Alfou a omegou hotelového průmyslu jsou služby a ty jsou nejen o infrastruktuře, ale zejména o lidech.
Hotel Thermal byl postaven na konci sedmdesátých let, a na architektuře budovy a interiérech je otisk této doby patrný a prakticky neodstranitelný. V oblastech práce s lidskými zdroji, technického zázemí, vybavení a bezpečnosti jsme si proto pro příští období stanovili náročné cíle. Zásadní stavebně technická rekonstrukce jako cesta dalšího rozvoje hotelu ale není nezbytně nutná. Jednak by byla finančně velmi náročná s nejistou návratností vynaložených prostředků, a také je zbytečné měnit koncept, který už třicet let úspěšně slouží svým hostům. Daleko důležitější, i když manažersky náročnější, je „nehmotná rekonstrukce“. Jsem přesvědčen, že hotel Thermal má díky své poloze a celkové stavebně technické dispozici obrovský potenciál a je jen na nás, jak naložíme s třicetiletou historií fenoménu, který se stal faktickou i imaginární dominantou Karlových Varů. Upřímně věřím, že moji kolegové a spolupracovníci si jsou tohoto závazku vědomi a že společně překonáme úskalí, vyplývající z nutnosti postupné, přesto však urychlené modernizace vnitřní struktury hotelu a organizace práce. Cílem této nehmotné rekonstrukce je výrazné zefektivnění naší práce, projevující se vedle ekonomické efektivity v daleko větší orientaci na hosta, a soustředění se na co možná nejkvalitnější zajišťování tří základních služeb – ubytovací, stravovací a léčebně lázeňské.www.thermal.cz

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001